Çanakkale Onsekiz Mart University International Journal of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://usb.dergi.comu.edu.tr/


Çanakkale Onsekiz Mart University International Journal of Social Sciences is a peer-reviewed scientific journal planned to be published twice a year, in april and october. Writing languages are Turkish and English. The journal comprises articles, research-investigation studies, collections, teqnique notes and book reviews, coherent with scientific research criteria and not published before.

Çanakkale Onsekiz Mart University International Journal of Social Sciences

ISSN 2564-7695 | e-ISSN 2564-6486 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University | http://usb.dergi.comu.edu.tr/
Cover Image


Çanakkale Onsekiz Mart University International Journal of Social Sciences is a peer-reviewed scientific journal planned to be published twice a year, in april and october. Writing languages are Turkish and English. The journal comprises articles, research-investigation studies, collections, teqnique notes and book reviews, coherent with scientific research criteria and not published before.

Volume 5 - Issue 1 - May 4, 2020
 1. Kamu Kurumlarında Personel Güçlendirme ve İtibar Yönetimi Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Karaman İli Örneği
  Pages 9 - 27
  Aykut BEDÜK , Mehmet Ali CANBOLAT
 2. The Russian Occupation of Crimea in 2014: The Second Sürgün (The Soviet Genocide) of the Crimean Tatars
  Pages 29 - 44
  Sezai ÖZÇELİK
 3. Türkiye Konjonktürel Dalgalanmalarının Temel Özellikleri
  Pages 45 - 84
  Bekir AŞIK
 4. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Turizm Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 85 - 108
  Özlem AK , Burhanettin ZENGİN
 5. Dış Politikada Popülist Söylem ve Girişimler: Trump Siyaseti ve Brexit Süreci
  Pages 109 - 133
  Soner KARAGÜL , Belma ENGİN GÜDER
 6. Russian and Central Asian Views on China’s Belt & Road Initiative
  Pages 135 - 148
  Ulaş BAŞAR GEZGİN
 7. OECD Ülkelerinde İnsani Gelişme ve Finansal Gelişme Endeksleri ile Sigortacılık Prim Üretimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 149 - 172
  Ersin GÜMÜŞ
 8. Uluslararası Gelişmeler Işığında Türkiye-Mısır İlişkileri (1945-1960)
  Pages 173 - 199
  N.neşe KEMİKSİZ
 9. Enflasyon ile Mevduat ve Kredi Faizleri Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Fisher Eşitliği Çerçevesinde Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 201 - 229
  Hüseyin USLU
 10. Tanzimat Dönemi Boyunca Türk Siyasal Hayatında Değişim ve Süreklilik
  Pages 231 - 246
  Halil KANADIKIRIK
 11. Edirne Üç Şerefeli Camii’nin Sıva Üzerine Kalemişi Süslemeleri
  Pages 247 - 283
  Zekiye UYSAL
 12. İÇ MİMARLIK’DA “ESER” ve FİKRİN KORUNMASI
  Pages 285 - 305
  Merve BULDAÇ , B. Burak KAPTAN
 13. Gogol’un Yaşam Öyküsünün Eserlerindeki Yansımaları
  Pages 307 - 323
  Uğur KESKİN
 14. Ekinlik Adası Taşınmaz Kültür Varlıkları
  Pages 325 - 346
  Mesut DÜNDAR
 15. Somut Olmayan Kültür Miras Listesinde Bir Değer Olan Türk Kahvesine Coğrafya Perspektifinden Bakış
  Pages 347 - 362
  Nusret KOCA , Arzu ERSÖZ TÜĞEN
 16. Buyology: Satın Almaya Dair Bildiğimiz Her Şey Neden Yanlış?
  Pages 363 - 366
  Damla KAPICIOĞLU