e-ISSN: 2636-879X
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Usak University
Cover Image
       

Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Fen ve doğa bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları İnternet ortamında yayınlayarak alanın bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir.


2021 - Volume: 5 Issue: 1

Research Article

2. Prime Numbers in Layers

Research Article

ANALYSIS OF DENTISTRY FACULTY IN TERMS OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH: RISK ASSESSMENT EXAMPLE

Research Article

Some Affine Surfaces in Simply Isotropic Space 3-Space

Review

Nohut Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlar ve Kimyasal Mücadele Çalışmaları

Research Article

Dışmerkez Çelik Çaprazların Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Research Article

DETERMINATION OF GENOTYPIC PROFILES OF ESCHERICIA COLI STRAINS BY PFGE MOLECULAR METHOD