e-ISSN: 2636-879X
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Uşak Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir e-dergidir. Fen ve doğa bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları İnternet ortamında yayınlayarak bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

Uşak University Journal of Science and Natural Sciences is an international peer-reviewed and scientific e-journal published twice a year (June, December). It aims to contribute to knowledge by publishing qualified scientific studies in the field of science and natural sciences on the Internet. The writing languages of the journal are Turkish and English.


2024 - Cilt: 8 Sayı: 1