Amaç ve Kapsam

Fen ve doğa bilimleri alanında nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlayarak alanın bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  

Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, ulusal hakemli ve bilimsel bir e-dergidir.

Dergiye gönderilen özgün araştırma çalışmaları, uygun yöntem ve modeller kullanılarak hazırlanmış olmalı, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı, etik kodlara uymalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

Dergide özgün araştırma makalelerinin yanında, bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açıklandığı türden araştırma, yayınlanmamış bildiri, biyografi ve derleme makalelerine, bilimsel alana katkı niteliğindeki çevirilere ve kitap eleştirilerine de yer verilebilir.

Dergiye yayınlanmak için gönderilen çalışmalar, iyi tanımlanmış bir problematiğe dayanmalı ve başlıklar bu problematikle uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

Çalışmada istatistiksel yöntem ya da yöntemler kullanılıyorsa, bunun gerekçesi belirtilmeli ve uygulama sistematiği en uygun şekilde verilmelidir.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir. Dergiye gönderilen çalışmalar, dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

Dergiye gönderilen çalışmalar için bir sayfa sınırı bulunmamakla birlikte, gönderiler özet ve kaynakça dahil olmak üzere 10000 kelimeyi aşmamalıdır. 

Dergide yayınlanan makalelerin, telif hakkı dergiye aittir. Dergide yayınlanmış makalenin tamamının tekrar yayın hakkı, derginin iznine bağlıdır.

Dergiye gelen tercüme gönderiler için, orijinal makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmalar da telif çalışmalar gibi hakem onayına sunulur.

Dergiye gönderilen ve hakem kararıyla yayına kabul edilip yayınlanan makalelerin başta bilimsel, etik ve idari kusurları olmak üzere her türlü kusurunun sorumluluğu, sorumlu yazarına aittir.