Dergi Kurulları

Editör

Prof. Dr. Ali Nafiz EKİZ Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye 0000-0002-6758-9767 Türkiye
Biyoloji

Editör Yardımcıları

Dr. Arş. Gör. Fulya YILMAZ UŞAK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1242-0515 Türkiye
Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr. Arş. Gör. Mehtap LAFCI BÜYÜKKAHRAMAN Department of Mathematics, Faculty of Arts and Sciences, Uşak University 0000-0001-9813-8195 Türkiye
Uygulamalı Matematik
Arş. Gör. Orcan DEMİRCAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0059-290X Türkiye
Moleküler Biyoloji

Alan Editörleri

Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Deniz UÇAR Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye 0000-0002-5709-1535 Türkiye
Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. Semra KAYA NURKAN Uşak Üniversitesi, Uşak, Türkiye 0000-0001-6473-4458 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN UŞAK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FİZİK BÖLÜMÜ Türkiye
Fizik
Kimya, Fiziksel Kimya, Polimer Bilimi
Doç. Dr. Funda KARABAĞ ÇOBAN UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tıbbi Biyokimya, Toksikoloji, Veterinerlik Biyokimyası
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen ÇOLAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Meyve Yetiştirme ve Islahı
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Doç.dr.didem İNEL EKİCİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Doç. Dr. Ömer HAZMAN Afyon Kocatepe University, Turkey 0000-0002-2702-6847 Türkiye
Kimya
Prof. Dr. Rıdvan ÜNAL UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fizik