Year 2014, Volume 19 , Issue 1, Pages 47 - 57 2014-04-01

Evaluation of Water Quality in Shallow Lakes, Case Study of Lake Uluabat
Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği

Saadet İLERİ [1] , Feza KARAER [2] , Aslıhan KÂTİP [3] , Sonay ONUR [4]


Lake Uluabat, located 20 km south of the Marmara Sea, between 42° 12' North latitude, 28° 40'East longitude and is located in the province of Bursa. The Lake is one of the richest lakes in terms of aquatic plants besides fish and bird populations in Turkey. In this study, water quality of the Lake was monitored from June 2008 to May 2009 during the 12 month period with the samples taken from 8 points in the lake and spatial and temporal variations of the parameters were examined. pH, temperature (T), electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO), suspended solids (SS), secchi depth (SD), water level (WL), nitrate nitrogen (NO3-N), total nitrogen (TN), phosphate-phosphorus (PO4-P), total phosphorus (TP), alkalinity, chemical oxygen demand (COD) and chlorophyll-a (Chl-a) were the monitoring parameters. As a result, concentrations of the parameters were found at high levels especially the 1st, 4th, 5th, and 8th stations and temporally were found at high levels often in the summer. According to the results of analysis of variance, regional and temporal variations of all parameters were found important except SS and NO3-N
Uluabat Gölü, Marmara Denizi’nin 20 km güneyinde, Bursa ili sınırları içerisinde merkezi konum olarak 40010’ kuzey enlemi ve 28036’ doğu boylamında yer almaktadır. Göl, sucul bitkiler, balık ve kuş varlıkları açısından ülkemizin zengin sığ göllerinden biridir. Aynı zamanda Ramsar ve Living Lakes Network tarafından tanınan uluslararası öneme sahip bir doğal yaşam alanıdır. Yapılan çalışmada Uluabat Gölü su kalitesi Haziran 2008-Mayıs 2009 dönemlerini kapsayan 12 aylık süreçte göl içerisinde belirlenen 8 farklı istasyonda aylık olarak izlenmiş ve parametrelerin bölgesel ve zamansal değişimleri irdelenmiştir. İzlenen parametreler pH, sıcaklık (T), elektriksel iletkenlik (EC), çözünmüş oksijen (ÇO), askıda katı madde (AKM), seki derinliği (SD), su derinliği (WL), nitrat azotu (NO3-N), toplam azot (TN), fosfat fosforu (PO4-P), toplam fosfor (TP), alkalinite, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI) ve klorofil-a (Chl-a) dır. Çalışma sonucunda, parametrelerin konsantrasyonlarının bölgesel olarak özellikle 1., 4., 5. ve 8. istasyonların bulunduğu bölgelerde ve zamansal olarak da genellikle yaz aylarında yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre ise AKM ve NO3-N dışındaki tüm parametrelerin bölgesel ve zamansal değişimlerinin önemli olduğu tespit edilmiştir
  • Akdeniz, S. (2005). Uluabat Gölü Su kalitesinin Değerlendirilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Analizi, Yüksek Lisans Tezi, UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
  • Akdeniz, S., Karaer, F., Katip, A. ve Aksoy, E. (2011). A GIS-based Method for Shallow Lake Eutrophication Assessment. J. Bıol. Envıron. Scı., 2011, 5(15), 195-202.
  • Aksoy, E., ve Özsoy, G. (2002). Investigation of multitemporal and use/cover and shoreline changes of the Uluabat Lake Ramsar site using RS and GIS. International Conference on Sustainable Land Use and Management, Çanakkale, Turkey, 13 October 2002.
  • Anonim (2007). Uluabat Gölü Sulakalan Yönetim Planı (2003-2007-2011), Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 172s.
  • Anonim (2011). Uluabat Gölü Su Kalitesinin Modellenmesinde Ağır Metal ve Bazı İz
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Saadet İLERİ

Author: Feza KARAER

Author: Aslıhan KÂTİP

Author: Sonay ONUR

Dates

Application Date : December 19, 2014
Acceptance Date : September 20, 2019
Publication Date : April 1, 2014

Bibtex @ { uumfd233202, journal = {Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering}, issn = {2148-4147}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2014}, volume = {19}, pages = {47 - 57}, doi = {10.17482/uujfe.58132}, title = {Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği}, key = {cite}, author = {İLERİ, Saadet and KARAER, Feza and KÂTİP, Aslıhan and ONUR, Sonay} }
APA İLERİ, S , KARAER, F , KÂTİP, A , ONUR, S . (2014). Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering , 19 (1) , 47-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/21668/233202
MLA İLERİ, S , KARAER, F , KÂTİP, A , ONUR, S . "Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 (2014 ): 47-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uumfd/issue/21668/233202>
Chicago İLERİ, S , KARAER, F , KÂTİP, A , ONUR, S . "Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 (2014 ): 47-57
RIS TY - JOUR T1 - Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği AU - Saadet İLERİ , Feza KARAER , Aslıhan KÂTİP , Sonay ONUR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 57 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-4147-2148-4155 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği %A Saadet İLERİ , Feza KARAER , Aslıhan KÂTİP , Sonay ONUR %T Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği %D 2014 %J Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering %P 2148-4147-2148-4155 %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD İLERİ, Saadet , KARAER, Feza , KÂTİP, Aslıhan , ONUR, Sonay . "Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği". Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 19 / 1 (April 2014): 47-57 .
AMA İLERİ S , KARAER F , KÂTİP A , ONUR S . Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği. JFE. 2014; 19(1): 47-57.
Vancouver İLERİ S , KARAER F , KÂTİP A , ONUR S . Sığ Göllerde Su Kalitesi Değerlendirmesi, Uluabat Gölü Örneği. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering. 2014; 19(1): 57-47.