Volume: 33 - Issue: 3

Year: 2007

Research Article

2. Yaşlılarda Başağrısı

5. Artroplastide Derin Ven Trombozu Profilaksisinde Aktif ve Erken Hareketin Etkinliği

6. Çalışan Kalpte Koroner Baypas İle Eş Zamanlı ve Aşamalı Karotis Endarterektominin Erken Dönem Sonuçları

Case Report Articles

8. Ateşli Silaha Bağlı Popliteal Arter Yaralanması ile Femur Kırığı Olan Bir Çocukta Revaskülarizasyon ve Ortopedik Tedavi