Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER

Year 2021, Volume , Issue 18, 128 - 138, 22.12.2021
https://doi.org/10.46400/uygur.951929

Abstract

Kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekler, o toplumun temel taşıdır. Gelenekler zaman ve mekâna göre değişerek, insana doğumdan ölüme kadar bütün geçiş dönemlerinde eşlik eder. Geleneklerin amacı, kişinin bulunduğu geçiş dönemine uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve kişiyi bu sırada yoğunlaştığına inanılan tehlike ve zararlı etkilerden korumaktır. Geçiş dönemlerinin ilki olan doğum, Türk halk kültüründe önemli ve sevindirici bir olay olarak kabul edilir. Doğum, aile birliğinin temelini oluşturduğu ve soyun devamlılığını sağladığı için Türk toplumu tarafından büyük önem verilen ve etrafında birçok ritüelin eşlik ettiği bir süreçtir. Çalışma, Dobruca Bölgesinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Köstence ve Tulça şehirlerinde 2012 yılında yapılan “doğum” ve “çevresinde oluşan adetler” konulu alan araştırmamızda kaynak kişilerden derleme metoduyla elde edilen bilgiler ışığında kaleme alınmıştır. Verilerin bir bölümü sınıflandırılarak “doğum sırası” ve “doğum sonrası” başlığı altında incelenmiştir. Makalenin yazılma amacı Dobruca Türklerine ait tespit edilen verileri arşivlemek ve bilimsel ortama aktararak unutulmasının önüne geçmektedir. Ayrıca literatür verileri bağlamında Türk Dünyasında var olan ve/veya unutulmaya yüz tutan ortak “doğum gelenekleri” ni hatırlatmaktır.

References

 • ARTUN, Erman. (2018). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • BALIKÇI, Gülsen. (2009). “Gümüşhane’nin Bazı Yörelerinde Doğum ve Çocukluk Çağıyla İlgili Adet ve İnanmalar”, Gümüşhane Halk Kültürü Alan Araştırmaları: s.1-53.
 • BORATAV, P. Naili. (1984). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • BOZKURT, Giray Saynur. (2008). “Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı”, Karadeniz Araştırmaları, 5 (17). s.1-31.
 • İNAN, Abdulkadir. (1972). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • ÖNAL, M. Naci. (1998). Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Adetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • ÖRNEK, S. Veyis. (1977). Türk Halk Bilimi, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ÖZBEK, Süleyman ve ÜNAL, Tekin. (2017). “Ocak 1918 Tarihli Rapora Göre Dobruca’nın İdari, Siyasi ve Demografik Yapısı”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 11(21), s.261-276.
 • SAYGI, Elif. (2017). “İnebolu Halk Kültüründe Doğum Adetleri”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10 (20), s. 263-276.
 • USTABULUT, M. Yusuf ve KARA, Kürşad. (2016). “Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi”, Aydın Tömer Dil Dergisi, 1 (2), s.1-16.
 • YEŞİL, Yılmaz. (2015). “Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler”, 21. Yüzyılda Eğitim VeToplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (9), s.117-136.
 • Sözlü Kaynaklar KK- 1: Gokşıra Rasbiye, Köstence Karamurat 1935, Okuryazar. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 2: Naziye Reşit, Tulça Merkez 1946, Okuryazar. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 3: Fitnat Ali, Tulça 1935, Okuryazar Değil. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 4: Servet Borseyit, Cobadin 1947, Okuryazar. (Görüşme: 28.11.2012)
 • KK-5: Hacer Ömer, Köstence Başpınar Köyü 1942, Okuryazar Değil. (Görüşme: 28.11.2012)
 • KK- 6: Ayşe Ahmet, Köstence Tekirgöl 1943, Okuryazar. (Görüşme: 29.11.2012)
 • KK- 7: Aliy Nine, Köstence Tekirgöl 1947, Okuryazar. (Görüşme: 29.11.2012)

Year 2021, Volume , Issue 18, 128 - 138, 22.12.2021
https://doi.org/10.46400/uygur.951929

Abstract

References

 • ARTUN, Erman. (2018). Türk Halkbilimi, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • BALIKÇI, Gülsen. (2009). “Gümüşhane’nin Bazı Yörelerinde Doğum ve Çocukluk Çağıyla İlgili Adet ve İnanmalar”, Gümüşhane Halk Kültürü Alan Araştırmaları: s.1-53.
 • BORATAV, P. Naili. (1984). 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • BOZKURT, Giray Saynur. (2008). “Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı”, Karadeniz Araştırmaları, 5 (17). s.1-31.
 • İNAN, Abdulkadir. (1972). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • ÖNAL, M. Naci. (1998). Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Adetleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • ÖRNEK, S. Veyis. (1977). Türk Halk Bilimi, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • ÖZBEK, Süleyman ve ÜNAL, Tekin. (2017). “Ocak 1918 Tarihli Rapora Göre Dobruca’nın İdari, Siyasi ve Demografik Yapısı”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 11(21), s.261-276.
 • SAYGI, Elif. (2017). “İnebolu Halk Kültüründe Doğum Adetleri”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10 (20), s. 263-276.
 • USTABULUT, M. Yusuf ve KARA, Kürşad. (2016). “Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi”, Aydın Tömer Dil Dergisi, 1 (2), s.1-16.
 • YEŞİL, Yılmaz. (2015). “Türk Dünyası’nda Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler”, 21. Yüzyılda Eğitim VeToplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (9), s.117-136.
 • Sözlü Kaynaklar KK- 1: Gokşıra Rasbiye, Köstence Karamurat 1935, Okuryazar. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 2: Naziye Reşit, Tulça Merkez 1946, Okuryazar. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 3: Fitnat Ali, Tulça 1935, Okuryazar Değil. (Görüşme: 27.11.2012)
 • KK- 4: Servet Borseyit, Cobadin 1947, Okuryazar. (Görüşme: 28.11.2012)
 • KK-5: Hacer Ömer, Köstence Başpınar Köyü 1942, Okuryazar Değil. (Görüşme: 28.11.2012)
 • KK- 6: Ayşe Ahmet, Köstence Tekirgöl 1943, Okuryazar. (Görüşme: 29.11.2012)
 • KK- 7: Aliy Nine, Köstence Tekirgöl 1947, Okuryazar. (Görüşme: 29.11.2012)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Derlemeler
Authors

Zhyldyz İSMAİLOVA (Primary Author)
Karabük Üniversitesi
0000-0003-1012-048X
Kyrgyzstan


Yasemin GÜMÜŞ This is me
Karabük Üniversitesi
0000-0002-3015-1999
Türkiye

Publication Date December 22, 2021
Application Date June 14, 2021
Acceptance Date August 24, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume , Issue 18

Cite

Bibtex @review { uygur951929, journal = {Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-827X}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Merkez/Nevşehir, Türkiye}, publisher = {Adem ÖGER}, year = {2021}, volume = {}, pages = {128 - 138}, doi = {10.46400/uygur.951929}, title = {ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER}, key = {cite}, author = {İsmailova, Zhyldyz and Gümüş, Yasemin} }
APA İsmailova, Z. & Gümüş, Y. (2021). ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi , (18) , 128-138 . DOI: 10.46400/uygur.951929
MLA İsmailova, Z. , Gümüş, Y. "ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER" . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2021 ): 128-138 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uygur/issue/66429/951929>
Chicago İsmailova, Z. , Gümüş, Y. "ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2021 ): 128-138
RIS TY - JOUR T1 - ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER AU - Zhyldyz İsmailova , Yasemin Gümüş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46400/uygur.951929 DO - 10.46400/uygur.951929 T2 - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 138 VL - IS - 18 SN - -2458-827X M3 - doi: 10.46400/uygur.951929 UR - https://doi.org/10.46400/uygur.951929 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER %A Zhyldyz İsmailova , Yasemin Gümüş %T ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER %D 2021 %J Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi %P -2458-827X %V %N 18 %R doi: 10.46400/uygur.951929 %U 10.46400/uygur.951929
ISNAD İsmailova, Zhyldyz , Gümüş, Yasemin . "ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi / 18 (December 2021): 128-138 . https://doi.org/10.46400/uygur.951929
AMA İsmailova Z. , Gümüş Y. ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2021; (18): 128-138.
Vancouver İsmailova Z. , Gümüş Y. ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2021; (18): 128-138.
IEEE Z. İsmailova and Y. Gümüş , "ROMANYA-DOBRUCA BÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜRKLERDE UYGULANAN DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI ADETLER", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, no. 18, pp. 128-138, Dec. 2021, doi:10.46400/uygur.951929