Vakıflar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1011-7474 | e-ISSN 2564-6796 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakiflarVakıflar Dergisi

ISSN 1011-7474 | e-ISSN 2564-6796 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü | https://dergipark.org.tr/tr/pub/vakiflar
Cover ImageIssue 53 - Jun 30, 2020
 1. Yahya Paşa’nın Üsküp’teki Vakıfları
  Pages 9 - 27
  Mehmet İNBAŞI
 2. Mülkiyet Bakımından Silistre Sancağı’nda Değirmenler (XVI. ve XVII. Yüzyıllar)
  Pages 29 - 45
  Ahmet KÖÇ
 3. 1576 Numaralı Defter Örneğinde Ruûs Defterlerinin Vakıf Atamaları Açısından Önemi
  Pages 47 - 66
  Üllkü YANCI
 4. 1766 Tarihli Bir Hamam Defterine Göre İstanbul Vakıf Hamamları
  Pages 67 - 99
  Ahmet YAŞAR
 5. Hurûfât Defterlerine Göre Vakıf Kurumlarında Yaşanan Sıkıntılar: Adıyaman Vakıfları Örneği
  Pages 101 - 114
  Muhammet Nuri TUNÇ
 6. Hurufat Defterlerine Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Gercanis’de (Refahiye) Bulunan Vakıf Eserler
  Pages 115 - 131
  Funda NALDAN
 7. Tanzimat Sonrasında Siverek’teki Vakıflar Ve Mahkemelere Yansıyan Problemleri
  Pages 133 - 145
  Ekrem AKMAN
 8. Karamanoğlu Mehmet Bey Camii ve Vakfı (XIX. Yüzyıl)
  Pages 147 - 162
  Selahattin SATILMIŞ , Sefa ALP
 9. Amasya Bayezıt İl Halk Kütüphanesi’ndeki Mecmûʻa-i Edʻiye Ve Tasvirleri
  Pages 163 - 179
  Hayrunnisa TURAN , Zeynep ER
 10. Gaziantep Geleneksel Hamamlarının Belgelenmesi ve Koruma Önerileri
  Pages 181 - 197
  Emine EKİNCİ DAĞTEKİN
 11. İstanbul’da Kentsel Hafızanın Devamlılığı: Pantokrator Manastırı ile Süleymaniye Külliyesi’nin Karşılaştırması
  Pages 199 - 219
  İlknur TÜRKOĞLU
 12. Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında Vakıfların Sosyal Yardımları: Ankara ve İstanbul Örnekleri
  Pages 221 - 245
  Hicran ATATANIR
 13. Tarihçe-i Ayasofya
  Pages 247 - 263
  Mevlüt ÇAM , Beyhan HACIÖMEROĞLU
 14. Hacı Bektaş Velî Dergâhı Ziyâretçi Defteri 1921-1925
  Pages 265 - 267
  Yılmaz KURT
Indexes and Platforms