Year 2019, Volume 7 , Issue 10, Pages 138 - 143 2019-06-15

Süreli Akidlere Etkisi Açısından İslam Borçlar Hukukunda Özür, yazar Mehmet Selim Aslan (Bursa:Emin Yayınları, 2018)

Ümmüebiha SİNOĞLU [1]


İslam hukukçusu olan Mehmet Selim Aslan, “Süreli Akitlere Etkisi Açısından İslam Borçlar Hukukunda Özür” adlı eserinde icâre, müzâraa, müsâkât, tevrid ve mukavele gibi süreli sözleşmeleri yapan tarafların sözleşme akdedilirken ön göremedikleri durumların vukuu bulması halinde nasıl hareket edebileceklerini mezhepler bazında ele almış bulunmaktadır. İslam hukukunda özür kavramı malın korunması ve zararın izale edilmesi açısından insanlar için büyük önem taşımaktadır. Nitekim özür durumunun vukuu bulması şartları değiştirmiş olup taraflardan birinin ek bir zarar yüklenmesine sebebiyet vererek İslam’ın gözettiği adalet kavramını devre dışı bırakmış olmaktadır.  Yazar konunun önemine binaen kaynak eserlerde dağınık bir şekilde işlenen özür kavramını müstakil olarak çalışmıştır. Yazar konuyu kavramsal olarak ele almanın yanında özür kavramını örneklerle zenginleştirerek pratikteki tezahürlerine de değinmiştir. Değerlendirmesini yaptığımız çalışmada câiha durumunu da ayrı bir başlık altında incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma yazarın doçentlik tezi olup 2018 yılı mayıs ayında basımı gerçekleştirilmiştir.

Süreli akidler, caiha, icare, müzaraa, tevrid, mukavele, müsakaat
  • Mehmet Selim Aslan, Süreli Akidlere Etkisi Açısından İSLAM BORÇLAR HUKUKUNDA ÖZÜR, Bursa: Emin Yayınları, 2018, 317 s.
Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Haziran
Journal Section Book Reviews
Authors

Orcid: 0000-0002-4380-9438
Author: Ümmüebiha SİNOĞLU
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 15, 2019
Acceptance Date : June 9, 2019
Publication Date : June 15, 2019

ISNAD SİNOĞLU, Ümmüebiha . "Süreli Akidlere Etkisi Açısından İslam Borçlar Hukukunda Özür, yazar Mehmet Selim Aslan (Bursa:Emin Yayınları, 2018)". Van İlahiyat Dergisi 7 / 10 (June 2019): 138-143 . https://doi.org/10.5281/zenodo.3250326