Year 2017, Volume 28 , Issue 3, Pages 123 - 126 2017-12-20

Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması
Macroscopic, Radiographic and Tomographic Comparison of Embryonic Development in Japanese Quail Eggs

Mustafa Barış AKGÜL [1] , Nihat ŞINDAK [2] , Zelal KARAKOÇ [3] , Ali GÜLAYDIN [4]


Bu çalışmada japon bıldırcını(Coturnix coturnix japonica) yumurtalarının embriyonik gelişiminin izlenmesinde radyolojik ve tomografik tekniklerin kullanılması ve makroskobisiyle aralarındaki farklılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada 90 adet japon bıldırcını ırkına ait döllenmiş yumurta kullanıldı. 1. günden 15. güne kadar her gün 6 adet olmak üzere kuluçka makinesine yerleştirildi. 15. gün de yumurtalar kuluçka makinesinden alındı ve aynı gün tüm grupların makroskobik, radyografik ve tomografik tetkikleri gerçekleştirildi. 1, 3, 6, 9, 12 ve 15’inci günlere ait bulgular değerlendirmeye alındı.  Radyolojik görüntülemede hava keselerini saran konturlar net olarak görülmüş ve yumurta gelişimi esnasında kese boyutlarının arttığı görülmüştür. Başlangıçta dorsal kısımda bulunan daha sonra kranial kısma doğru yaklaşıp küçülen hiperdens kontrast veren yapının vitellus kesesi olduğu saptanmıştır.Sonuç olarak BT tekniği ile yumurta içerisindeki embriyonik gelişimin radyografiye nazaran daha iyi şekilde takip edilebileceği görülmüştür. Ancak her iki tekniğinde tam anlamıyla embriyonun ve diğer organellerinin 15. güne kadar olan değişimlerini net olarak ayrımlamasında kullanılacak yeterlilikte olmadığı düşünülmektedir

In this study, it was aimed to investigate the differences between the use of radiological and tomographic techniques and the macroscopy of the embryonic development of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). 90 Japanese quail fertilized eggs were used as research materials. Every day 6 eggs were placed on incubator by 1 day to 15 days. On the 15th day, eggs were taken from the incubator and macroscopic, radiographic and tomographic examinations were performed all groups on the same day. 1. 3. 6. 9. 12. and 15. days results were evaluated. In radiological imaging, the contours surrounding the air sacs were clearly seen and It was observed that the size of the sacs increased during egg development. At the beginning, it was determined that the yolk sac, which is located in the dorsal part then approaches to the cranial part and shrinks to hyper dense contrasting structure. As a result, it was observed that embryonic development of the egg could be followed better by radiography than the CT technique. But, In both techniques it is thought that the embryo and other organelles are not adequately qualified to clearly distinguish the changes up to the 15th day
  • Altan Ö, Oguz İ, Akbas Y (1998). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) canlı ağırlık yönünde yapılan seleksiyonun ve yaşın yumurta özelliklerine etkileri. Turk J Vet Anim Sci, 22, 467-473. Altan Ö, Oguz İ, Settar P (1995). Japon bıldırcınlarında yumurta ağırlığı ile özgül ağırlığının kuluçka özelliklerine etkileri. Turk J Agric For, 19, 219-222. Ar A, Rahn H (1980). Water in the avian egg. Overall budget of ıncubation. Amer Zool, 20, 373-384. Arencibia A, Rivero MA, Miguel De I, Contreras S, Cabrero A, Oros J (2006). Computed tomographic anatomy of the head of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta). Res Vet Sci, 81, 165-169. Balkan M, Karakaş R (2007). Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yumurtalarına ilişkin bazı özellikler. DÜ Ziya Gökalp Eğt Fak Derg, 8, 112-119. Banzato T, Selleri P, Veladiano IA, Martin A, Zanetti E, Zotti A (2012). Comparative evaluation of the cadaveric, radiographic and computed tomographic anatomy of the heads of green iguana (Iguana iguana), common tegu (Tupinambis merianae) and bearded dragon (Pogona vitticeps). BMC Vet Res, 8, 53. Carey C, Rahn H, Parisi P (1980). Calories, water, lipid and yolk in avian eggs. Condor, 82, 335-343. Duymuş M, Demiraslan Y, Akbulut Y, Orman G, Aslan K, Ozcan S (2013). The statistical analysis of some volumetric measurements in the japanese quails’ head with different feather color: a computed tomography study. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 19, 681-686. Hassa O, Aştı RN (1997). Embriyoloji. Yorum basım yayın sanayi LTD şti, Ankara. Hoyt DF, Board RG, Rahn H, Paganelli CV (1979). The eggs of the anatidae: conductance, pore structure and metabolism. Physiol Zool, 52, 438-450. Kaplan O, Avcı M (2002). Bıldırcın karma yemlerine katılan organik ve inorganik magnezyum katkılarının yumurta verimi ve kalitesi üzerine etkisi. YYU Vet Fak Derg, 23, 77-81. Milisits G, Donkó T, Sütő Z, Bogner P, Repa I (2009). Applicability of computer tomography in the prediction of egg yolk ratio in hen’s eggs. IJAS, 8, 234-236. Rahn H, Paganelli CV (1989). The initial density of avian eggs derived from the tables of schönwetter. J Orn, 130, 207-216. Rashidi H, Sottile V (2009). The chick embryo: hatching a model for contemporary biomedical research. Bioessays, 31,459-465. Skewes PA, Wilson HR, Mather FB (1988). Correlations among egg weight, chick weight and yolk sac weight in bobwhite quail (Calinus virginianus). Florida Sci, 51, 159-162. Sotherland PR, Rahn H (1987). On the composition of bird eggs. Condor, 89, 48-65. Vlec CM, Vleck D (1987). Metabolism and energetics of avian embryos. J Exp Zool Suppl, 1, 111-125. Würbach L, Heidrich A, Opfermann T, Gebhardt P, Saluz HP (2012). Insights into bone metabolism of avian embryos in ovo via 3d and 4d 18f-fluoride positron emission tomography. Mol Imaging Biol, 14, 688-698. Yannakopoulas AL, Tserveni-Gousi AS (1986). Quality characteristics of quail eggs. Bri Poultry Sci, 27, 171-176.
Primary Language tr
Subjects Veterinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Barış AKGÜL (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ

Author: Nihat ŞINDAK

Author: Zelal KARAKOÇ

Author: Ali GÜLAYDIN

Dates

Application Date : February 24, 2017
Acceptance Date : April 13, 2017
Publication Date : December 20, 2017

Bibtex @research article { vanvetj435246, journal = {Van Veterinary Journal}, issn = {2149-3359}, eissn = {2149-8644}, address = {YYÜ Veteriner Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs Van Turkey}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {28}, pages = {123 - 126}, doi = {}, title = {Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Akgül, Mustafa Barış and Şındak, Nihat and Karakoç, Zelal and Gülaydın, Ali} }
APA Akgül, M , Şındak, N , Karakoç, Z , Gülaydın, A . (2017). Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması . Van Veterinary Journal , 28 (3) , 123-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37671/435246
MLA Akgül, M , Şındak, N , Karakoç, Z , Gülaydın, A . "Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması" . Van Veterinary Journal 28 (2017 ): 123-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/vanvetj/issue/37671/435246>
Chicago Akgül, M , Şındak, N , Karakoç, Z , Gülaydın, A . "Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması". Van Veterinary Journal 28 (2017 ): 123-126
RIS TY - JOUR T1 - Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması AU - Mustafa Barış Akgül , Nihat Şındak , Zelal Karakoç , Ali Gülaydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Van Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 126 VL - 28 IS - 3 SN - 2149-3359-2149-8644 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Van Veterinary Journal Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması %A Mustafa Barış Akgül , Nihat Şındak , Zelal Karakoç , Ali Gülaydın %T Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması %D 2017 %J Van Veterinary Journal %P 2149-3359-2149-8644 %V 28 %N 3 %R %U
ISNAD Akgül, Mustafa Barış , Şındak, Nihat , Karakoç, Zelal , Gülaydın, Ali . "Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması". Van Veterinary Journal 28 / 3 (December 2017): 123-126 .
AMA Akgül M , Şındak N , Karakoç Z , Gülaydın A . Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması. Van Vet J. 2017; 28(3): 123-126.
Vancouver Akgül M , Şındak N , Karakoç Z , Gülaydın A . Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması. Van Veterinary Journal. 2017; 28(3): 123-126.
IEEE M. Akgül , N. Şındak , Z. Karakoç and A. Gülaydın , "Japon Bıldırcın Yumurtalarında Embriyonal Gelişimin Makroskobik, Radyografik ve Tomografik Karşılaştırılması", Van Veterinary Journal, vol. 28, no. 3, pp. 123-126, Dec. 2017