Ethical Principles and Publication Policy

Yayın Etiği Beyanı / Publication Ethics
Veri Bilimi dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Dergimiz yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir.
Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı, yazarlar tarafından dergiye devredilmiştir. Bu işlem için sorumlu yazardan telif hakları belgesi alınır. Dergide yayımlanan çalışmaların bilimsel, içerik, dil, hukukî ve etik sorumlulukları yazar/yazarlarına aittir.
Dergi bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, dergimiz sorumlu yazarı muhatap alır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunmaz ve sorumlu yazar dışındaki kişilere bilgi vermek zorunda değildir.

Yayın İlkeleri
Makale çalışmalarının Veri Bilimi Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Ayrıca makaleler için başvuru ücreti ve hakemlik ücreti alınmaz. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
Makalenin tüm yazarları çalışmanın içeriğinden sorumludur. Dergide yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve etik sorumluluklar yazarlarına aittir. Veri Bilimi Dergisi, kendisine gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Makalelerin yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bildiri olarak sunulmuş çalışmaların değerlendirme sürecine kabul edilebilmesi için; çalışmanın daha önce bildiri olarak sunulduğunun ve genişletilmiş-gözden geçirilmiş olduğunun makale içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.Dergimizin Tarandığı Dizinler (İndeksler)


Academic Resource Index

logo.png

journalseeker.researchbib.com

Google Scholar

scholar_logo_64dp.png

ASOS Index

asos-index.png

Rooting Index

logo.png

www.rootindexing.com

The JournalTOCs Index

journal-tocs-logo.jpg?w=584

www.journaltocs.ac.uk

General Impact Factor (GIF) Index

images?q=tbn%3AANd9GcQ0CrEQm4bHBnwh4XJv9I3ZCdHgQarj_qLyPTkGpeoRRmNh10eC

generalif.com

Directory of Research Journals Indexing

DRJI_Logo.jpg

olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

I2OR Index

8c492a0a466f9b2cd59ec89595639a5c?AccessKeyId=245B99561176BAE11FEB&disposition=0&alloworigin=1

http://www.i2or.com/8.htmllogo.png