Veri Bilimi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2667-582X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat GÖK |


Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Dergimiz, dokuz uluslararası dizin (index) tarafından taranmaktadır.

Prof. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

Veri Bilimi

e-ISSN 2667-582X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat GÖK |
Cover Image


Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluşturmaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Dergimiz, dokuz uluslararası dizin (index) tarafından taranmaktadır.

Prof. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

Dizinler