Research Article
BibTex RIS Cite

KENTLERİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ (İSTANBUL ve ANKARA KARŞILAŞTIRMASI)

Year 2017, Issue: 4, 187 - 213, 16.10.2017

Abstract

Kentlerin girişimcilik
üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Türkiye’de KOBİ’ler bağlamında birçok
çalışma yapılmış olmasına rağmen literatürde yenilikçi girişimcilik açısından
detaylı bir karşılaştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmada İstanbul ve Ankara
kentleri yenilikçi girişimcilik açısından karşılaştırılmıştır. Kentlerin özelliklerinin
yenilikçi girişimciler üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Çalışmada kamunun derlediği
veriler yanında teknoparklarda yapılan anket çalışması kullanılmıştır.
Yenilikçi girişimciler açısından Ankara’nın daha fazla kamu destekli projelere
dayalı, İstanbul girişimcisinin ise piyasaya odaklı ve ticarileşmeye yatkın bir
şekilde faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Sonuçta İstanbul’un ticari ve sanayi
kapasitesine dayalı toplumsal yapısının yenilikçi girişimciliğe de yansıdığı
anlaşılırken bürokrasi kenti Ankara’nın ise yenilikçi girişimcilik alanında
kamu destekleri kapsamında pozisyon aldığı söylenebilir. Ancak kamu
desteklerindeki hibe anlayışının son yıllarda İstanbul girişimcisi için de
kolay kaynak anlayışıyla kamu proje desteklerine ilgisinin artması riski
bulunmaktadır. Girişimci tipinin oluşmasında kamunun büyük önemi olması nedeniyle
özellikle girişimcilik desteklerinin etkinliğinin artırılması bu açıdan da önem
taşımaktadır. Benzer çalışmaların “Anadolu Kaplanları”(Konya, Kayseri, Denizli,
Gaziantep gibi), İzmir, Kocaeli ve Bursa arasında yapılması da faydalı
olacaktır.  

References

 • Audretsch, D. B. ve Feldman M. P. (1996), "R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production", American Economic Review, 86, 630-640.
 • BSTB, (2017), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri. http://btgm.sanayi.gov.tr/sayfa.html?sayfaId=312fb1e1-4886-4088-9ed8-7fe6e190b6fd, Erişim Tarihi: 01.09.2017.
 • Cansız, M. (2014), Innovative Entrepreneurship of Turkey (Tha case of Turkish Technoparks), Ministry of Development, Ankara.
 • Cansız, M. (2016). Türkiye’de Akademik Girişimcilik, Kalkınma Bakanlığı, Ankara.
 • Cansız, M., Ulusoy, D., (2017), Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin Başarısında Yapısal, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Beşeri Sermayenin Etkileri: Türkiye Örneği. Sosyoloji Konferansları, (56), 113-149.
 • Chinitz, B. (1961). “Contrasts in Agglomeration: New York and Pittsburg,” American Economic Review, 51 (2), 279-289.
 • Giddens, Anthony (2002), Sosyoloji, Ayraç Yayınları, Ankara.
 • Güvenç, B., (1997), Kültürün ABC’si, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • Keleş, R., (2005), “Kent ve Kültür Üzerine”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye, 246, 9-18.
 • Kıray, Mübeccel B. (1982), “Toplumsal Değişme ve Kentleşme”, Kentsel Bütünleşme, Türkiye Geliştirme Vakfı Araştırmaları Yayınları, Ankara.
 • Kongar, Emre., (2005), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • OECD, (2012), Entrepreneurship at a Glance, OECD, Paris.
 • Rosenthal, S. S. ve W. C. Strange (2003), "Geography, Industrial Organization, and Agglomeration" Review of Economics and Statistics, 85(2), 377-393.
 • Saxenian, A., L., 1996. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • TÜRKONFED (2017), “Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne”, SİS CB Basımevi İstanbul. http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkiyenin-kentlerinden-kentlerin-turkiyesine.pdf
 • Ulusoy, Ahmet ve Vural, Tarık (2001) “Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri” Belediye Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, s. 1-17. Yüceşahin, M., Özgür, M., (2008), Türkiye Kentlerinin Kentleşme Düzeylerinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Değişkenlerle Belirlenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 6 (2), 115-139.
Year 2017, Issue: 4, 187 - 213, 16.10.2017

Abstract

References

 • Audretsch, D. B. ve Feldman M. P. (1996), "R&D Spillovers and the Geography of Innovation and Production", American Economic Review, 86, 630-640.
 • BSTB, (2017), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İstatistikleri. http://btgm.sanayi.gov.tr/sayfa.html?sayfaId=312fb1e1-4886-4088-9ed8-7fe6e190b6fd, Erişim Tarihi: 01.09.2017.
 • Cansız, M. (2014), Innovative Entrepreneurship of Turkey (Tha case of Turkish Technoparks), Ministry of Development, Ankara.
 • Cansız, M. (2016). Türkiye’de Akademik Girişimcilik, Kalkınma Bakanlığı, Ankara.
 • Cansız, M., Ulusoy, D., (2017), Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin Başarısında Yapısal, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Beşeri Sermayenin Etkileri: Türkiye Örneği. Sosyoloji Konferansları, (56), 113-149.
 • Chinitz, B. (1961). “Contrasts in Agglomeration: New York and Pittsburg,” American Economic Review, 51 (2), 279-289.
 • Giddens, Anthony (2002), Sosyoloji, Ayraç Yayınları, Ankara.
 • Güvenç, B., (1997), Kültürün ABC’si, Yapı Kredi Yay., İstanbul.
 • Keleş, R., (2005), “Kent ve Kültür Üzerine”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye, 246, 9-18.
 • Kıray, Mübeccel B. (1982), “Toplumsal Değişme ve Kentleşme”, Kentsel Bütünleşme, Türkiye Geliştirme Vakfı Araştırmaları Yayınları, Ankara.
 • Kongar, Emre., (2005), Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • OECD, (2012), Entrepreneurship at a Glance, OECD, Paris.
 • Rosenthal, S. S. ve W. C. Strange (2003), "Geography, Industrial Organization, and Agglomeration" Review of Economics and Statistics, 85(2), 377-393.
 • Saxenian, A., L., 1996. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • TÜRKONFED (2017), “Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne”, SİS CB Basımevi İstanbul. http://www.turkonfed.org/Files/ContentFile/turkiyenin-kentlerinden-kentlerin-turkiyesine.pdf
 • Ulusoy, Ahmet ve Vural, Tarık (2001) “Kentleşmenin Sosyo Ekonomik Etkileri” Belediye Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 12, s. 1-17. Yüceşahin, M., Özgür, M., (2008), Türkiye Kentlerinin Kentleşme Düzeylerinin Demografik, Ekonomik ve Sosyal Değişkenlerle Belirlenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, 6 (2), 115-139.
There are 16 citations in total.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mehmet Cansız

Publication Date October 16, 2017
Submission Date October 4, 2017
Published in Issue Year 2017 Issue: 4

Cite

APA Cansız, M. (2017). KENTLERİN YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİLERİ (İSTANBUL ve ANKARA KARŞILAŞTIRMASI). Verimlilik Dergisi(4), 187-213.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)