Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRKİYE’DE EV TİPİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA ENERJİ ETİKETİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞI ANALİZİ

Year 2018, Issue: 2, 81 - 97, 10.04.2018

Abstract

Enerji kaynaklarının kullanımın oranının
önemli düzeyde arttığı günümüz dünyasında teknolojik ve “hayatı kolaylaştıran”
ürünlerin hane halkları tarafından sıkça tercih edildiğini görmekteyiz.
Özellikle elektrik enerjisinin küçümsenmeyecek kadar önemli bir kısmını tüketen
elektrikli ev aletleri sektörü, enerji verimliliğini standart limitlerde
tanılama adına enerji etiketi kavramını üretmiştir. Artık başta AB ve Türkiye
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde zorunlu enerji etiketi ve minimum enerji
sınıfı uygulaması yürütülmektedir. Türkiye’de elektrik enerjisinin önemli bir
kısmının konutlarda, ticarethanelerde ve kamu binalarında tüketildiği ve
yaklaşık 20 milyon meskenin olduğu düşünüldüğünde elektrikli ev gereçlerinin
enerjinin verimli kullanılasındaki rolü önem arz etmektedir. Bu çalışma
kapsamında yapılan anket ile tüketicilerin enerji tüketen ürünler ve enerji
etiketi hakkındaki farkındalık durumu, satın aldıkları ürünlerdeki tercihleri
ve bu ürünlerin enerji tüketimi açısından kullanım alışkanlıkları öğrenilmeye
çalışılmıştır. Çalışmada enerji etiketlemesine ve enerji sınıfının yüksek
olmasına dikkat edildiği, onaylanmış kuruluşların doğrulama ve kontrol
faaliyetlerinin önemi, tüketicilerin etiketlerin beyan esaslı olduğu hususunda
bilgi sahibi olmadığı hususları öne çıkmıştır.

References

 • [1] Directive 2010/30/Eu of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related product, (2016), EUR-Lex, EU Law and Publications, http://eur-lex.europa.eu/
 • [2] T. C. BAŞBAKANLIK MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, (2016), Mevzuat Bilgi Sistemi, http://www.mevzuat.gov.tr/.
 • [3] T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, (2014), Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Faslı, https://www.ab.gov.tr/.
 • [4] Z. YUMURTACI ve A. H. DÖNMEZ, (2013), Konutlarda Enerji Verimliliği, Mühendis ve Makina, Sayı 54-637, s. 38-43.
 • [5] T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, (2016), Günlük Yaşamda Enerji Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, http://www.eie.gov.tr/.
 • [6] A. JAOMIARY, S. MZE, ve T. A. SAANDY, (2015), Energy Needs Modeling for Urban Households, Proceedings of the 2015 12th Ieee African International Conference - Green Innovation for African Renaissance (African), IEEE 978-1-4799-7498-6/15.
 • [7] M. MUTLU, Ö. KAYNAKLI, M. KILIÇ, (2011), Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji Etiketlemesinin İncelenmesi, Ulusal İklimlendirme Kongresi.
 • [8] BSTB, (2010), Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik, T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete.
 • [9] N. BULUT, (2011), Ev Aletlerinde Enerji Etiketlemesi ve Tasarruf, Enerji Verimliliği Dergisi Elektrik Mühendisleri Odası, Ağustos, s. 32-34.
 • [10] T. M. I. MAHLIA ve R. SAIDUR, (2010), A review on test procedure, energy efficiency standards and energy labels for room air conditioners and refrigerator-freezers, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Sayı 14, s. 1888–1900.
 • [11] BSTB, (2012), SGM-2012/4 Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ, T. C. Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete.
 • [12] TSE, (2013), TS EN 62552 Ev Tipi Soğutma Cihazları - Karakteristikler ve Deney Yöntemleri, Türk Standardları Enstitüsü, 12.06.2013 tarihli Teknik Kurul Kararı.
 • [13] TÜİK, (2014), Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/.
 • [14] TÜİK, (2013), Nüfus ve Konut Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/.
 • [15] TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, (2015), Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü (MW - 30 KASIM 2015), http://www.emo.org.tr/.
 • [16] T. C. ENERJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE PETROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, (2016), Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu, http://www.enerji.gov.tr/.
 • [17] TEİ, (2016), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Faaliyet Raporu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., https://www.teias.gov.tr/.
 • [18] K. SHARMA ve G. GUPTA, (2013), An Investigation into Consumer Behaviour for Energy Labelled Products, Vision-The Journal of Business Perspective, Sayı 17, s. 269–278.
 • [19] G. JEONG ve Y. KIM, (2015), The effects of energy efficiency and environmental labels on appliance choice in South Korea, Energy Efficiency, Sayı 8, s. 559–576.
 • [20] D. SOUD ve P. STANDLEY, (2011), Characterisation of energy consumption in domestic households, IET Conference on Renewable Power Generation (RPG 2011), s. 1-8.
 • [21] I. MANSOURI, M. NEWBOROUGH ve D. PROBERT, (1996), Energy consumption in UK households: Impact of domestic electrical appliances, Applied Energy, Sayı 54-3, s. 211-285.
 • [22] H. C. YANG, S. M. DONOVAN, S. J. YOUNG, J. B. GREENBLATT ve L. B. DESROCHES, (2015), Assessment of household appliance surveys collected with Amazon Mechanical Turk, Energy Efficiency, Sayı 8, s. 1063–1075.
 • [23] (2016), Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, www.dsi.gov.tr/projeler/keban-barajı.
 • [24] (2016), Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme A.Ş., http://www.birecik.com/.
 • [25] C. ÇINAR, E. BOSTANOĞLU, (2015), Ev Tipi Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makineleri, Soğutucular ve Fırınlar İçin Enerji Etiketlemesi Ölçüm Metotları ve Laboratuvar Kabiliyetleri, EVK 2015.
 • [26] G. K. ESEN ve B. Dİ̇LAVEROĞLU PALA, (2015), Televizyonların Enerji Etiketi Ölçümü ve Üretici Beyanlarının İsabet Oranı Analizi, EVK 2015.
Year 2018, Issue: 2, 81 - 97, 10.04.2018

Abstract

References

 • [1] Directive 2010/30/Eu of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related product, (2016), EUR-Lex, EU Law and Publications, http://eur-lex.europa.eu/
 • [2] T. C. BAŞBAKANLIK MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, (2016), Mevzuat Bilgi Sistemi, http://www.mevzuat.gov.tr/.
 • [3] T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, (2014), Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Faslı, https://www.ab.gov.tr/.
 • [4] Z. YUMURTACI ve A. H. DÖNMEZ, (2013), Konutlarda Enerji Verimliliği, Mühendis ve Makina, Sayı 54-637, s. 38-43.
 • [5] T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, (2016), Günlük Yaşamda Enerji Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, http://www.eie.gov.tr/.
 • [6] A. JAOMIARY, S. MZE, ve T. A. SAANDY, (2015), Energy Needs Modeling for Urban Households, Proceedings of the 2015 12th Ieee African International Conference - Green Innovation for African Renaissance (African), IEEE 978-1-4799-7498-6/15.
 • [7] M. MUTLU, Ö. KAYNAKLI, M. KILIÇ, (2011), Elektrikli Ev Aletlerinin Enerji Etiketlemesinin İncelenmesi, Ulusal İklimlendirme Kongresi.
 • [8] BSTB, (2010), Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik, T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete.
 • [9] N. BULUT, (2011), Ev Aletlerinde Enerji Etiketlemesi ve Tasarruf, Enerji Verimliliği Dergisi Elektrik Mühendisleri Odası, Ağustos, s. 32-34.
 • [10] T. M. I. MAHLIA ve R. SAIDUR, (2010), A review on test procedure, energy efficiency standards and energy labels for room air conditioners and refrigerator-freezers, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Sayı 14, s. 1888–1900.
 • [11] BSTB, (2012), SGM-2012/4 Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ, T. C. Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete.
 • [12] TSE, (2013), TS EN 62552 Ev Tipi Soğutma Cihazları - Karakteristikler ve Deney Yöntemleri, Türk Standardları Enstitüsü, 12.06.2013 tarihli Teknik Kurul Kararı.
 • [13] TÜİK, (2014), Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/.
 • [14] TÜİK, (2013), Nüfus ve Konut Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr/.
 • [15] TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, (2015), Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü (MW - 30 KASIM 2015), http://www.emo.org.tr/.
 • [16] T. C. ENERJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE PETROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI, (2016), Ham Petrol ve Doğalgaz Sektör Raporu, http://www.enerji.gov.tr/.
 • [17] TEİ, (2016), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Faaliyet Raporu, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., https://www.teias.gov.tr/.
 • [18] K. SHARMA ve G. GUPTA, (2013), An Investigation into Consumer Behaviour for Energy Labelled Products, Vision-The Journal of Business Perspective, Sayı 17, s. 269–278.
 • [19] G. JEONG ve Y. KIM, (2015), The effects of energy efficiency and environmental labels on appliance choice in South Korea, Energy Efficiency, Sayı 8, s. 559–576.
 • [20] D. SOUD ve P. STANDLEY, (2011), Characterisation of energy consumption in domestic households, IET Conference on Renewable Power Generation (RPG 2011), s. 1-8.
 • [21] I. MANSOURI, M. NEWBOROUGH ve D. PROBERT, (1996), Energy consumption in UK households: Impact of domestic electrical appliances, Applied Energy, Sayı 54-3, s. 211-285.
 • [22] H. C. YANG, S. M. DONOVAN, S. J. YOUNG, J. B. GREENBLATT ve L. B. DESROCHES, (2015), Assessment of household appliance surveys collected with Amazon Mechanical Turk, Energy Efficiency, Sayı 8, s. 1063–1075.
 • [23] (2016), Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, www.dsi.gov.tr/projeler/keban-barajı.
 • [24] (2016), Birecik Baraj ve Hidroelektrik Santralı Tesis ve İşletme A.Ş., http://www.birecik.com/.
 • [25] C. ÇINAR, E. BOSTANOĞLU, (2015), Ev Tipi Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makineleri, Soğutucular ve Fırınlar İçin Enerji Etiketlemesi Ölçüm Metotları ve Laboratuvar Kabiliyetleri, EVK 2015.
 • [26] G. K. ESEN ve B. Dİ̇LAVEROĞLU PALA, (2015), Televizyonların Enerji Etiketi Ölçümü ve Üretici Beyanlarının İsabet Oranı Analizi, EVK 2015.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Burcu Dilaveroğlu Pala This is me

Güvenir Kaan Esen This is me

Publication Date April 10, 2018
Submission Date January 5, 2018
Published in Issue Year 2018 Issue: 2

Cite

APA Pala, B. D., & Esen, G. K. (2018). TÜRKİYE’DE EV TİPİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA ENERJİ ETİKETİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARKINDALIĞI ANALİZİ. Verimlilik Dergisi(2), 81-97.

23139       23140          29293

22408 Journal of Productivity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)