Research Article
BibTex RIS Cite

Kırıkkale ilinde hindi eti tüketim alışkanlıklarının ve tüketicilerin gıda hijyeni konusundaki bilinç düzeylerinin araştırılması

Year 2018, Volume: 89 Issue: 2, 16 - 24, 15.06.2018

Abstract

Bu çalışmada, Kırıkkale ilindeki katılımcıların
hindi eti tüketim alışkanlıkları ve gıda hijyeni konusundaki bilinç
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, 219 kişiyle 25 sorudan oluşan bir anket
çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 (Statistical Package for
Social Sciences) programı kullanılarak değerlendirilimiştir. Ayrıca
katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, meslekleri, aylık
gelir miktarları, aylık gıda harcamaları ve hindi eti tüketim sıklıkları
istatistiksel olarak ki-kare testi ile ayrı ayrı incelenmiştir. Bununla birlikte,
katılımcıların eğitim seviyeleri ve gıda hijyeni konusundaki bilinç düzeyleri
istatistiksel olarak ki-kare testi ile belirlenmiştir. Yapılan anket
çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, katılımcıların
hindi eti tüketme oranı %27,9 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların hindi
eti tüketim alışkanlıklarının yaş, aylık gelir miktarı ve aylık gıda
harcamalarına göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Çalışmamızda
katılımcıların %97,7’sinin gıda alışverişi yaptıkları yerlerin hijyenik
şartlarına dikkat ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların gıda
alışverişi yaparken genel olarak dikkat ettiği hususların başında son kullanma
tarihi, hijyen ve fiyat yer aldığı gözlenmektedir. Elde edilen veriler
neticesinde hindi etinin lezzetli, düşük kalorili ve besin değerinin yüksek
oluşunun hindi eti tüketimini arttıran faktörler arasında yer aldığı
görülmektedir. Hindi etinin yılın belirli dönemlerinde değil yıl boyunca satış
raflarında yer almasının sağlanmasının ve tüketicilere yönelik hindi eti ile
ilgili tanıtım günleri, organizasyon, reklam vs. gibi bilgilendirmelerin
yapılmasının toplumun hindi eti tüketimi alışkanlığına katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.  

References

  • .

Turkey meat consumption habits in Kırıkkale and the investigation of the consumer’s awareness about food hygiene

Year 2018, Volume: 89 Issue: 2, 16 - 24, 15.06.2018

Abstract

Due
to the increasing population of Turkey, the closure of increasing animal
protein shortage enhance the importance of consumption of turkey meat day by
day. In this study, a questionnaire study consisting of 219 people and 25
questions was conducted in order to determine the participants’ turkey meat
consumption habits and the level of consciousness on food hygiene in Kırıkkale
province. The results were assessed using the SPSS 22.0 (Statistical Package
for Social Sciences) program. In addition, sex, age, marital status, education
status, occupations, monthly income amounts, monthly food expenditures and
turkey meat consumption frequency were statistically examined by chi-square
test separately. Participants’ level of education and level of consciousness on
food hygiene were also statistically determined by chi-square test. As a result
of evaluating the data obtained in the survey, turkey meat consumption rate of
participants was determined as 27,9 %. Participants’ turkey meat consumption
habits varied according to age, monthly income and monthly food expenditures.
In this study, it was determined that 97,7 % of the participants were paying
attention to the hygienic conditions of the places where they buy food. Also,
it was observed that the most common points that participants pay attention are
an expiration date, hygiene and price. Based on the obtained results, the taste
of the turkey meat, the low-calorie formation and the high nutritional value
are among the factors that increase turkey meat consumption. Ensuring turkey
meat to be on shelves throughout the year rather than at certain periods and
holding promotional days, organization, advertisements etc. about turkey meat
for consumers are thought to contribute to the consumption habits of turkey meat
in the society.

References

  • .

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Şeyma USLU This is me

Naim Deniz AYAZ

Publication Date June 15, 2018
Submission Date January 18, 2017
Acceptance Date February 9, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 89 Issue: 2

Cite

Vancouver USLU Ş, AYAZ ND. Kırıkkale ilinde hindi eti tüketim alışkanlıklarının ve tüketicilerin gıda hijyeni konusundaki bilinç düzeylerinin araştırılması. Vet Hekim Der Derg. 2018;89(2):16-24.

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society) is an open access publication, and the journal’s publication model is based on Budapest Access Initiative (BOAI) declaration. All published content is licensed under a Creative Commons CC BY-NC 4.0 license, available online and free of charge. Authors retain the copyright of their published work in Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (Journal of Turkish Veterinary Medical Society). 

Veteriner Hekimler Derneği / Turkish Veterinary Medical Society