Gelecek Sayılar (19. sayı çağrısı-2024/Bahar)

ViraVerita E-Dergi 19. Sayı Makale Çağrısı

Teori ve Yaşam: Bir Aradalığın İmkanları


Sayı Editörleri: Gülçin Ayıtgu Metin – Gözde Kıral Uçar- Şeyma Sağdıç Güven

Makale son gönderim tarihi: 20 Mart 2024

ViraVerita olarak 10. yılımızı “Teori ve Yaşam: Bir Aradalığın İmkanları” temasıyla 24-25 Kasım 2023 tarihinde 2 gün süren bir sempozyumla kutladık. Sempozyum boyunca birbirinden değerli sunumlarla, sorularla ve tartışmalarla katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ancak biliyoruz ki teori ve yaşamın birlikteliğini iki günle sınırlamak mümkün değil.
Yayın hayatına başlarken “akademiye ve akademik dile hapsedilen teorinin sınırlarını zorlayarak yaşamın her alanına dair söz söyleyen farklı düşünsel karşılaşmaların zemini” olmayı hedefleyen dergimiz, aynı düsturla Teori ve Yaşam: Bir Aradalığın İmkanları’nı bu kez de E-Dergimizde sorgulamaya devam ediyor ve sizleri teori ve yaşamın ilişkisini, teorinin yaşam üzerindeki etkisinin mahiyetini ve yaşamın teoride ele alınma biçimlerini disiplinlerarası bir şekilde tartışmaya davet ediyoruz. Ayrıca sempozyuma katkı sağlayan ve/veya bildiri özetlerini yoğunluk nedeniyle sempozyum programına dahil edemediğimiz çalışmaları çok daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırmayı ve sempozyumda başlayan tartışmaları derinleştirmek istiyoruz.

Aşağıdaki konu önerileri önceliğinde ancak bunlarla sınırlı olmayan çalışmalarınızı 20 Mart 2024 tarihine kadar ViraVerita E-Dergi yazım ve yayım kurallarına uygun olarak Dergipark üzerinden bize gönderebilirsiniz.

Konu önerileri
• Felsefe tarihinde teori ve yaşamın birlikteliği/çatışması
• Teknoloji ve Yaşam Bilimleri
• Yaşamı dönüştürme arayışında sanat teorileri ve estetik
• Gündelik yaşam, kamusallık ve politika teorileri
• Hukuk ve yaşam: Yasa, yasak, hak
• Heteronormativite ve toplumsal cinsiyet tartışmaları
• Kitle kültürü ve yeni iletişim teknolojileri
• Teori-yaşam ilişkisinden hareketle sosyal bilimlerde ve felsefede yöntem tartışması
• Kişisel gelişimden yeni spiritüalizme mutluluk krizi
• Terapi odalarından meydanlara birlikte iyileşmenin imkanları
• İklim krizi ve yeryüzünde yaşam
• Farklı yaşama imkânları ve dayanışma
ViraVerita-19-CfP-3-724x1024.png

Last Update Time: 12/24/22, 12:45:34 PM