Year 2016, Volume 7 , Issue 14, Pages 43 - 57 2016-06-01

GENERAL PROFILES OF WOMEN TAKING SERVICE FROM WOMEN’S SHELTER HOMES AND PRODUCTIVITY OF SERVICES WHICH WOMEN TAKE FROM THE INSTUTIONS: EXAMPLE OF ERZURUM, ERZİNCAN AND BAYBURT PROVINCES
KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN HİZMET ALAN KADINLARIN GENEL PROFİLİ VE KURUMLARDAN ALDIKLARI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİ: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT ÖRNEĞİ

Adnan KÜÇÜKALİ [1]


This study was made to determine productivity of taken services from these institutions and reasons for application to Women‟s Shelter Homes, demographic structure of women taking service in 2015 from Woman‟s Shelter Homes of Erzurum, Erzincan and Bayburt provinces that work in Directorate General for Status connected to Ministry of Family and Social Policies
Bu çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‟na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri Kadın Konukevlerinden 2015 yılı içerisinde hizmet alan kadınların demografik yapılarını, sığıma evlerine başvuru nedenlerini ve bu kurumlardan aldıkları hizmetlerin verimliliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır
 • Altınay, A.G. ve Arat, Y. (2008). Türkiye‟de Kadına Yönelik Şiddet, İstanbul: Punto Baskı Çözümleri.
 • Aslan, D. (1998). Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet ve İstanbul Kadın Misafirhanesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ASPB, (2013). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2013 Yılı İdari Faaliyet Raporu, http://www.aile .gov.tr/data/53fe1465369dc3053ccd5500/aile_ve_sosyal_politikalar_ bakanligi_ 2013_yili_ idare_ faaliyet_raporu.pdf., (Erişim Tarihi: 1 Ocak 2015).
 • Blau, J. ve Abramovitz, M. (2003). The Dynamics of Social Welfare Policy, New York: Oxford University Press
 • Elman, A.R. (2003). Refuge in Reconfigured States. Shelter Movements in the United States, Britain and Sweden, in: Banaszak, Lee Ann/Beckwith, Karen, D.Rucht, (Ed.), Women‟s Movements Facing the Reconfigured State, içinde (94-113), Cambridge:Cambridge University Press.
 • Ferrante, L. (1990). Honour Regained: Women in the Casa del Soccorso in San Paolo in 16th C. Bologna. In E. Muir & G. Ruggiero eds., Sex & Gender in Historical Perspective, Maryland, trans. M. Gallucci. Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Greenstein, N.T. ve Davis, S.N. (2006). “Cross national variations in divorce: Effects of womens‟ power, prestige and dependence”, Journal of Comparative Family Studies, 25(2), 1-35.
 • Hall, S. ve Scraton, P. (1990). “Low, class and control”, Crime and Society, 5(3), 460-498.
 • Ife, J. (2008). Human Rights and Social Work Towards Rights-Based Practice, New York: Cambridge University Press.
 • Karataş, S., Şener, Ü. ve Otaran, N. (2008). Kadın Sığınmaevleri Kılavuzu, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/Kadin%20 Sigin maevleri%20 Kilavuzu.pdf, (Erişim Tarihi: 2 Ocak 2015).
 • Koray, M. (2008). Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi. KSGM, (2015). ASPB, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/html/19175/Kadin +Konukevleri, (Erişim Tarihi: 4 Kasım 2015).
 • Pautarihcii. (2013). “Osmanlı‟da da Kadın Sığınma Evi Varmış”, http://pautarihcii.blogspot.com.tr/ 2013/04/osmanlda-da -kadn-sgnma-evi-varms.html, (Erişim Tarihi: 2 Ocak 2015).
 • Resmi Gazete (2013). 5 Ocak 2013 tarih, 28519 sayılı, Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130105-5.htm, (Erişim Tarihi: 2 Kasım
 • TÜİKa, (2015). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18616, (Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015).
 • TÜİKb, (2015). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri .do? id=18628, (Erişim Tarihi: 1 Aralık 2015).
Other ID JA57CN54VK
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Adnan KÜÇÜKALİ
Institution: ?

Dates

Publication Date : June 1, 2016

APA KÜÇÜKALİ, A . (2016). KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN HİZMET ALAN KADINLARIN GENEL PROFİLİ VE KURUMLARDAN ALDIKLARI HİZMETLERİN VERİMLİLİĞİ: ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 7 (14) , 43-57 . DOI: 10.21076/vizyoner.245989