Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 13, 15.06.2020

Abstract

- Teknolojinin hızla ilerlediği şu günlerde şirketler dijital dönüşüme ayak uydurmak için çeşitli çözüm arayışlarına girmişlerdir. Günümüz şartlarına adapte olmaya çalışan şirketler dijitalleşmedeki son trendlerden birisi olan robotik süreç otomasyonunu radarlarına almışlardır. Robotik süreç otomasyonu (robotic process automation, RPA) çalışanların yaptığı yüksek hacimli ve tekrarlanabilir işleri taklit eden bir çeşit yazılımdır. Muhasebe, finans, insan kaynakları, sağlık hizmetleri vs. gibi birçok kullanım alanına sahip olan RPA firmalara birçok fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada RPA’nın iş süreçlerinin otomasyonunda şirketlere sağladığı faydalar anlatılarak şirketler için bir yol gösterici olması amaçlanmıştır. Bir otomotiv firmasında gerçekleştirilen RPA projesi sonrası proje katılımcıları ile anket ve mülakat yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda uygun iş süreçleri seçildiğinde RPA’nın faydalı bir teknoloji olduğu kanısına varılmıştır- Teknolojinin hızla ilerlediği şu günlerde şirketler dijital dönüşüme ayak uydurmak için çeşitli çözüm arayışlarına girmişlerdir. Günümüz şartlarına adapte olmaya çalışan şirketler dijitalleşmedeki son trendlerden birisi olan robotik süreç otomasyonunu radarlarına almışlardır. Robotik süreç otomasyonu (robotic process automation, RPA) çalışanların yaptığı yüksek hacimli ve tekrarlanabilir işleri taklit eden bir çeşit yazılımdır. Muhasebe, finans, insan kaynakları, sağlık hizmetleri vs. gibi birçok kullanım alanına sahip olan RPA firmalara birçok fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada RPA’nın iş süreçlerinin otomasyonunda şirketlere sağladığı faydalar anlatılarak şirketler için bir yol gösterici olması amaçlanmıştır. Bir otomotiv firmasında gerçekleştirilen RPA projesi sonrası proje katılımcıları ile anket ve mülakat yapılarak sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda uygun iş süreçleri seçildiğinde RPA’nın faydalı bir teknoloji olduğu kanısına varılmıştır.

References

 • Referans1: AI Multiple, RPA: What is RPA, How it works, top RPA tools, https://blog.aimultiple.com/rpa/#use-cases, 06.11.2019
 • Referans2: C. Le Chair, The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Forrester. https://samfundsdesign.dk/siteassets/media/downloads/pdf/the_forrester_wave_rpa_2018_uipath_rpa_leader.pdf, 06.11.2019
 • Referans3: Capgemini Consulting, Robotic Process Automation - Robots Conquer Business Processes In Back Offices, https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf, 06.11.2019
 • Referans4:D. Senter, The Difference Between Robotic Process Automation and Traditional Automation, https://www.processexcellencenetwork.com/business-process-management-bpm/columns/the-difference-between-robotic-process-automation, 06.11.2019
 • Referans5: Ernst & Young, Robotic Process Automation Automation’s Next Frontier, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/digital/ey-robotic-process-automation.pdf, 06.11.2019
 • Referans6: Institute For Robotic Process Automation & Artifical Intelligence – IRPAAI, What is Robotic Process Automation?, https://irpaai.com/what-is-robotic-process-automation/, 06.11.2019
 • Referans7: IRPA, Introduction To Robotic Process Automation A Primer, https://irpaai.com/wp-content/uploads/2015/05/Robotic-Process-Automation-June2015.pdf, 06.11.2019
 • Referans8: J. Welsh, What The History Of RPA Technology Says About Its Future, https://globalpayrollassociation.com/blogs/technology/what-the-history-of-rpa-technology-says-about-its-future, 06.11.2019
 • Referans9: K. Strömberg, Robotic Process Automation Of Office Work: Benefits, Challenges And Capability Development, Master Thesis, Aalto University, School of Business, 2018.
 • Referans10: L. Willcocks, M. Lacity, A. Craig, The IT Function and Robotic Process Automation, https://eprints.lse.ac.uk/64519/1/OUWRPS_15_05_published.pdf, 06.11.2019
 • Referans11: M. Kukreja, A. Nervaiya, “Study of Robotic Process Automation”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 7.6.
 • Referans12: McKinsey Global Institute Analysis, A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/A-future-that-works-Executive-summary-MGI-January-2017.ashx, 06.11.2019
 • Referans13: Prov, Top-5 Benefıts Of Robotics Process Automation (RPA) Adoption For Your Company, https://www.provintl.com/blog/top-5-benefits-of-robotics-process-automation-rpa-software, 06.11.2019
 • Referans14: RPA, RPA Benefits, http://www.roboticprocessautomation.es/rpa-benefits/?lang=en, 06.11.2019
 • Referans15: T. Goodwin, (2015), http://tomfgoodwin.com/, 06.11.2019
 • Referans16: UiPath, The Benefits and Challenges of RPA Implementation, https://www.uipath.com/blog/the-benefits-and-challenges-of-rpa-implementation, 06.11.2019
 • Referans17: UiPath, The Evolution of Robotic Process Automation (RPA): Past, Present, and Future, https://www.uipath.com/blog/the-evolution-of-rpa-past-present-and-future, 06.11.2019
 • Referans18: UiPath, The Ultimate RPA Glossary: Robotic Process Automation Definitions to Know, https://www.uipath.com/blog/ultimate-rpa-glossary-of-terms, 06.11.2019
 • Referans19: X. Lhuer, The next acronym you need to know about: RPA (robotic process automation), McKinsey Digital, https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-next-acronym-you-need-to-know-about-rpa, 06.11.2019
 • Referans20: X. Liao, How RPA Is Changing The Way We Work, Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/08/15/how-rpa-is-changing-the-way-we-work/#6c9401b71047, 06.11.2019

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 13, 15.06.2020

Abstract

References

 • Referans1: AI Multiple, RPA: What is RPA, How it works, top RPA tools, https://blog.aimultiple.com/rpa/#use-cases, 06.11.2019
 • Referans2: C. Le Chair, The Forrester Wave™: Robotic Process Automation, Forrester. https://samfundsdesign.dk/siteassets/media/downloads/pdf/the_forrester_wave_rpa_2018_uipath_rpa_leader.pdf, 06.11.2019
 • Referans3: Capgemini Consulting, Robotic Process Automation - Robots Conquer Business Processes In Back Offices, https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/robotic-process-automation-study.pdf, 06.11.2019
 • Referans4:D. Senter, The Difference Between Robotic Process Automation and Traditional Automation, https://www.processexcellencenetwork.com/business-process-management-bpm/columns/the-difference-between-robotic-process-automation, 06.11.2019
 • Referans5: Ernst & Young, Robotic Process Automation Automation’s Next Frontier, https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/digital/ey-robotic-process-automation.pdf, 06.11.2019
 • Referans6: Institute For Robotic Process Automation & Artifical Intelligence – IRPAAI, What is Robotic Process Automation?, https://irpaai.com/what-is-robotic-process-automation/, 06.11.2019
 • Referans7: IRPA, Introduction To Robotic Process Automation A Primer, https://irpaai.com/wp-content/uploads/2015/05/Robotic-Process-Automation-June2015.pdf, 06.11.2019
 • Referans8: J. Welsh, What The History Of RPA Technology Says About Its Future, https://globalpayrollassociation.com/blogs/technology/what-the-history-of-rpa-technology-says-about-its-future, 06.11.2019
 • Referans9: K. Strömberg, Robotic Process Automation Of Office Work: Benefits, Challenges And Capability Development, Master Thesis, Aalto University, School of Business, 2018.
 • Referans10: L. Willcocks, M. Lacity, A. Craig, The IT Function and Robotic Process Automation, https://eprints.lse.ac.uk/64519/1/OUWRPS_15_05_published.pdf, 06.11.2019
 • Referans11: M. Kukreja, A. Nervaiya, “Study of Robotic Process Automation”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 7.6.
 • Referans12: McKinsey Global Institute Analysis, A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/A-future-that-works-Executive-summary-MGI-January-2017.ashx, 06.11.2019
 • Referans13: Prov, Top-5 Benefıts Of Robotics Process Automation (RPA) Adoption For Your Company, https://www.provintl.com/blog/top-5-benefits-of-robotics-process-automation-rpa-software, 06.11.2019
 • Referans14: RPA, RPA Benefits, http://www.roboticprocessautomation.es/rpa-benefits/?lang=en, 06.11.2019
 • Referans15: T. Goodwin, (2015), http://tomfgoodwin.com/, 06.11.2019
 • Referans16: UiPath, The Benefits and Challenges of RPA Implementation, https://www.uipath.com/blog/the-benefits-and-challenges-of-rpa-implementation, 06.11.2019
 • Referans17: UiPath, The Evolution of Robotic Process Automation (RPA): Past, Present, and Future, https://www.uipath.com/blog/the-evolution-of-rpa-past-present-and-future, 06.11.2019
 • Referans18: UiPath, The Ultimate RPA Glossary: Robotic Process Automation Definitions to Know, https://www.uipath.com/blog/ultimate-rpa-glossary-of-terms, 06.11.2019
 • Referans19: X. Lhuer, The next acronym you need to know about: RPA (robotic process automation), McKinsey Digital, https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/the-next-acronym-you-need-to-know-about-rpa, 06.11.2019
 • Referans20: X. Liao, How RPA Is Changing The Way We Work, Forbes, https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/08/15/how-rpa-is-changing-the-way-we-work/#6c9401b71047, 06.11.2019

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Levent Semih ÇALIŞKAN> (Primary Author)

Türkiye


Selçuk KIRAN This is me
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date June 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ybs650397, journal = {Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi}, issn = {2630-550X}, eissn = {2630-550X}, address = {}, publisher = {Vahap TECİM}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {1 - 13}, title = {İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları}, key = {cite}, author = {Çalışkan, Levent Semih and Kıran, Selçuk} }
APA Çalışkan, L. S. & Kıran, S. (2020). İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi , 6 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/54333/650397
MLA Çalışkan, L. S. , Kıran, S. "İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları" . Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 (2020 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybs/issue/54333/650397>
Chicago Çalışkan, L. S. , Kıran, S. "İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 (2020 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları AU - Levent SemihÇalışkan, SelçukKıran Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 6 IS - 1 SN - 2630-550X-2630-550X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları %A Levent Semih Çalışkan , Selçuk Kıran %T İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları %D 2020 %J Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi %P 2630-550X-2630-550X %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Çalışkan, Levent Semih , Kıran, Selçuk . "İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları". Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 / 1 (June 2020): 1-13 .
AMA Çalışkan L. S. , Kıran S. İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2020; 6(1): 1-13.
Vancouver Çalışkan L. S. , Kıran S. İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2020; 6(1): 1-13.
IEEE L. S. Çalışkan and S. Kıran , "İş Süreçlerinin Otomasyonunda RPA'nın Faydaları", Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 1-13, Jun. 2020