Year 2019, Volume , Issue 2, Pages 337 - 362 2019-07-31

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART
A RENEWAL LAID DOWN BY INTERNATIONAL LABOUR LAW: TURQUOISE CARD

Bengül KAVLAK [1]


2016 yılında kabul edilen Uluslararası İşgücü Kanunu ile Türk hukukuna getirilen en önemli yeniliklerden biri Turkuaz kart sisteminin kabulü olmuştur. Avrupa Birliği mevzuatında öngörülen “Mavi kart” sistemi ile önemli benzerlikler taşıyan Turkuaz kart sisteminde, nitelikli yabancı işgücünün ülkeye çekilmesi amaçlanmaktadır. Turkuaz kart sahibi yabancılara Uluslararası İşgücü Kanunu ile önemli haklar tanınarak, bu grupta yer alan yabancılar için ayrıcalıklı bir yabancı statüsü oluşturulmuştur. Uluslararası İşgücü Kanunu ve Turkuaz Kart Yönetmeliği’nde yer alan düzenlemelere göre; Turkuaz kart sahibi yabancıların askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme hakları bulunmamaktadır. Turkuaz kart sahibi yabancıların sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı tutulmuş ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi oldukları ifade edilmiş, bunların dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanacakları öngörülmüştür. Turkuaz kart sahibinin eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğuna da Turkuaz kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belgenin verileceği belirtilmiştir. Kanunda öngörülen haklara ilave olarak Turkuaz kart sahibi yabancıların Türk Vatandaşlığı Kanunu m. 12 kapsamında istisnai yoldan Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmiştir.

One of the most important renewal laid down by International Labour Law which entered into force at 2016 is the acceptance of Turquoise Card. The aim of the Turquoise Card system which has many similarities with the “Blue Card” system of EU law, is to attract qualified foreign professionals to country. Within International Labour Law, many important rights are entitled and formed a privileged foreigners statute for the Turquoise Card holders. According to the regulations which are foreseen in International Labour Law and Turquoise Card Regulation, the Turquoise card holders are exempt from doing military service, have no right to elect and be elected, have no right to be civil servant and they are not free of import vehicle. Their rights of social security law are reserved and subject to the special law. Out of aforesaid rights, Turquoise card holders should benefit from the rights like Turkish citizens. A card should be given to the wife and dependent child of Turquoise card holder which shows the status of his/her and replace the residence permit. In addition to these rights, within the framework of article 12 of Turkish Citizenship Act, the Turquoise Card holders are entitled to acquire citizenship in exceptional state.

 • Aygül, Musa (2019) “Türkiye’de İkamet Hakkına Sahip Yabancıların Çalışma Hakkı”, Doğan, Vahit/Yılmaz, Alper Çağrı/İzmirli, Lale Ayhan (Editörler), Ankara, Savaş Yayınevi, ss.119-138.
 • Çelik, Neşe Baran (2017) “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Vatandaşlığının İstisnai Haller Kapsamında Kazanılması”, TBB Dergisi, S. 130, ss. 357-418.
 • Çelikel, Aysel/Gelgel, Günseli Öztekin (2017) Yabancılar Hukuku, 23. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Çörtoğlu Koca, Sema (2016) “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Yabancıların Türkiye’de İkameti ve Uzun Dönem İkamet İznine İlişkin Değerlendirmeler”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/2, ss. 41-88.
 • Demirkol, Berk (2018) “Yabancıların Türkiye’de Çalışması ve Uluslararası İşgücü Kanunu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/1, ss. 421-482.
 • Doğan, Vahit (2016) Türk Yabancılar Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi.
 • Ekşi, Nuray (2016) Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, 4. Baskı, Beta Yayıncılık.
 • Elçin, Doğa (2019) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda Aile İkamet İzni”, Doğan, Vahit/Yılmaz, Alper Çağrı/İzmirli, Lale Ayhan (Editörler), Ankara, Savaş Yayınevi, ss. 151-207.
 • Erken, Baki (2016) “Uluslararası İşgücü Kanunu Çerçevesinde Türkiye’de Yabancıların Çalışması”, TİSK Akademi, 2016/II, ss. 381-406.
 • Erten, Rifat (2015) “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:19, S: 1, s. 3-51. İçduygu, Ahmet/Diker, Eleni (2017) “Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey: From Refugees to Settlers”, Göç Araştırmaları Dergisi, C:3, S:1, Ocak-Haziran, ss. 12-35.
 • Kaplan, Yavuz (2016) “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’de Geçici Koruma Statüsünden Yararlanmasının Kapsamı”, Tiryakioğlu, Bilgin/Aygün, Mesut/Önal, Ali/Altıparmak, Kübra/Kaya, Cansu (Editörler), Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ankara, Yetkin Yayınları, ss. 173-188.
 • Karaağaç, Ömür (2018) “Yabancıların Türkiye’de Çalışmalarına İlişkin Temel Düzenleme Olarak Uluslararası İşgücü Kanunu’nun Genel Değerlendirilmesi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S. 1, ss. 89-121.
 • Kaya, Cansu (2017) “Türkiye’de Geçici Koruma Statüsü Yabancıların Çalışma Hakları”, C:1, S:5, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 57-77.
 • Kaya, Cansu (2017), “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukukunda Kalıcı Bir Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon”, İstanbul, On iki Levha Yayıncılık.
 • Korkusuz, M. Refik/Uğur, Suat (2018) Sosyal Güvenlik Hukuku, 6. Baskı, Ekin Yayınevi.
 • Meyer, Nicole Y. (2010) The European Union Blue Card Directive, (Bachelor Thesis), University of Twente, School of Management and Governance.
 • Nomer, Ergin (2018) Türk Vatandaşlık Hukuku, 24. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi.
 • Özel, Sibel (2017) “Suriyeli Sığınmacıların Kitlesel Olarak Türk Vatandaşlığına Alınması Meselesinin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C:91, S:3, ss. 14-31.
 • Peers, Steve (2009) “Legislative Update: EC Immigration and Asylum Law Attracting and Deterring Labour Migration: The Blue Card and Employer Sanctions Directives”, European Journal of Migration and Law 11, ss. 387-426.
 • Teksoy, Barış (2016) “Yabancıların Çalışma Hakkı ile İlgili Güncel Gelişmeler”, Tiryakioğlu, Bilgin/Aygün, Mesut/Önal, Ali/Altıparmak, Kübra/Kaya, Cansu (Editörler), Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, Ankara, Yetkin Yayınları, ss. 245-281.
 • Tütüncübaşı, Uğur (2011) “Türk Vatandaşlığından Çıkma ve 6304 Sayılı Kanun Kapsamında Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (Yeni “Mavi Kart” Uygulaması)”, DEÜHFD, C.13, S.2, ss. 153-194.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ÖZEL HUKUK MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-8466-8627
Author: Bengül KAVLAK
Institution: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { ybuhukuk541924, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {337 - 362}, doi = {10.33432/ybuhukuk.541924}, title = {ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART}, key = {cite}, author = {KAVLAK, Bengül} }
APA KAVLAK, B . (2019). ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 337-362 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.541924
MLA KAVLAK, B . "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 337-362 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/47456/541924>
Chicago KAVLAK, B . "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2019 ): 337-362
RIS TY - JOUR T1 - ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART AU - Bengül KAVLAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.541924 DO - 10.33432/ybuhukuk.541924 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 362 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.541924 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.541924 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART %A Bengül KAVLAK %T ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART %D 2019 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.541924 %U 10.33432/ybuhukuk.541924
ISNAD KAVLAK, Bengül . "ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2019): 337-362 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.541924
AMA KAVLAK B . ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 337-362.
Vancouver KAVLAK B . ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU İLE GETİRİLEN BİR YENİLİK: TURKUAZ KART. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2019; (2): 362-337.