Year 2020, Volume , Issue 2, Pages 83 - 118 2020-07-29

A NEW ADMINISTRATIVE ACTION AREA: “VERBIS” (DATA CONROLLER REGISTER INFORMATION SYSTEM)
YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)

Dilşat YILMAZ [1]


Protection of personal data has become one of the most popular subjects of all areas of Turkish Law system, in parallel with international trend. The history of the subject that has started approximately half centenary ago, has become more important because of the technologic improvements and developments in information systems. The growing importance of the subject can be explained by the subject of this protection. Because of this fact, while the regulations in this area keeps their importance in international area and in many states, (Law No: 6698) Law on the Protection of Personal Data has envisaged some principles and a certain number of methods in personal data protection by taking into account basic regulations in international area. One of these mentioned methods is data controller register that is kept by Personal Data Protection Authority and aims to render the data processing clear and accountable; and to protect the rights of data subjects. In this article, it is aimed to give information about the data controller register information system’s function in protection of rights of data subjects and meaning of the action of keeping register- taking into account of court decisions- from the point of administrative law institutions.
Kişisel verilerin korunması konusu, evrensel alandaki eğilime paralel olarak, Türk hukuk sistemi içerisinde de tüm hukuk alanlarının en güncel konularından bir tanesi haline gelmiştir. Konunun uluslararası alanda yaklaşık yarım asır önce başlayan hikâyesi, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemleri alanındaki ilerlemeler ile daha da önemli bir hale gelmiştir. Kişisel verilerin korunması konusunun giderek artan önemi, korumanın konusu olan verilerin niteliği ile açıklanabilir. Bu sebeple uluslararası platformda ve pek çok ülkede konuya ilişkin özel nitelikli düzenlemeler yıllardır gündemdeki yerini korurken, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ülkemiz bakımından da uluslararası nitelikteki temel düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, kişisel verilerin korunması konusunda çeşitli ilkeler getirmiş ve birtakım yöntemler öngörmüştür. Bahsi geçen yöntemlerden bir tanesi de, veri işleme konusunu daha şeffaf, hesap verebilir hale getirmek ve veri sahiplerinin haklarını koruyabilmek açısından, Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde veri sorumluları sicili tutulmaya başlanmasıdır. Bu makalede, veri sorumluları sicil bilgi sisteminin veri sahiplerinin haklarını koruma fonksiyonu ve sicil tutma faaliyetinin idare hukuku kurumları bağlamında anlamı- yargı kararlarından yararlanılmak suretiyle- konusunda bilgi verilmeye çalışılacaktır.
 • Akgül, Aydın (2014) Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Akyılmaz, Bahtiyar (2000) İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara, Yetkin Yayınları. Akyılmaz, Bahtiyar/Sezginer, Murat/ Kaya, Cemil (Ekim 2019), Türk İdare Hukuku, Yenilenmiş 11. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi.
 • Atasayan, M. Gözde (Kasım 2012) Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi, İstanbul, 12 Levha Yayınları.
 • Aydın, Muhammed Ali (Ocak 2016) İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Sorumluluğu, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Çağlayan, Ramazan (Ağustos 2010) İdari Yargılama Hukuku, Güncellenmiş 10. Baskı, Ankara, Seçkin Kitabevi.
 • Dalkılıç, Elvin Evrim (2016) Avrupa ve Türk İdare Hukukunda Hukuki Güvenlik ve Meşru Beklentilerin Korunması, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Gümüş, A. Tarık (Aralık 2010) Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, İstanbul, 12 Levha Yayınları. Günday, Metin (2011) İdare Hukuku,10. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Kaya, Cemil (Aralık 2011) Assessing the Transfer of Personal Data in the European Union in the Light of the Data Protection Directive, İstanbul, 12 Levha Yayınları.
 • Öztürk, K. Burak (2015) Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Ankara, Yetkin Yayınları. Sezginer, Murat (2000) İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Şeşen Çelik, Hülya (2018) Kamu Düzeni Kavramının Dirlik ve Esenlik Unsuru, Ankara, Seçkin Yayınevi.
 • Şimşek Oğuz (2008) Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Taştan, Furkan Güven (Temmuz 2017) Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, 12 Levha Yayınları.
 • Tekinsoy Okay, Özge (Mart 2011) İdare Hukukunda Kamu Düzeni Kavramı, İstanbul, 12 Levha Yayınları
 • Aşıkoğlu, Şehriban İpek (2019), “Veri Sorumlularının Aydınlatma Yükümlülüğü -Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda”, KVKD, C.1., S.2, < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904836>
 • Kılınç, Doğan (2012), “Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 61, S. 3, < https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/623968 >
 • Küzeci, Elif (2010), “Kişisel Verilerin Korunması”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (YÖK Ulusal Tez Merkezi)
 • Sancakdar, Oğuz (2017), “Kamu Hukukunda Kişiliğin Korunması”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S.1, KİBB (Hukuk Eserleri BB).
 • < https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir>
 • <https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf>
 • <https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf>
 • <https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/VER%C4%B0_SORUMLULARI_S%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0_B%C4%B0LG%C4%B0_S%C4%B0STEM%C4%B0_K ILAVUZU.PDF>
 • <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1983/12/rs19831215_1bvr020983en.html >
 • <https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/14a17049-71da-4417-a07b-961f75a0070e.PDF>
 • <https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a23bfe08-9b3a-4c2f-8a97-a259dcc0e667.PDF>
 • <https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0541.pdf > <https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0541.pdf>
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-3531-6289
Author: Dilşat YILMAZ (Primary Author)
Institution: ankara hacı bayram veli üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 29, 2020

Bibtex @research article { ybuhukuk691239, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {}, pages = {83 - 118}, doi = {10.33432/ybuhukuk.691239}, title = {YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Dilşat} }
APA Yılmaz, D . (2020). YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ) . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (2) , 83-118 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.691239
MLA Yılmaz, D . "YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 83-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/56240/691239>
Chicago Yılmaz, D . "YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2020 ): 83-118
RIS TY - JOUR T1 - YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ) AU - Dilşat Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.691239 DO - 10.33432/ybuhukuk.691239 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 118 VL - IS - 2 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.691239 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.691239 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ) %A Dilşat Yılmaz %T YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ) %D 2020 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 2 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.691239 %U 10.33432/ybuhukuk.691239
ISNAD Yılmaz, Dilşat . "YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 2 (July 2020): 83-118 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.691239
AMA Yılmaz D . YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ). Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 83-118.
Vancouver Yılmaz D . YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ). Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2020; (2): 83-118.
IEEE D. Yılmaz , "YENİ BİR İDARİ FAALİYET ALANI: “VERBİS” (VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ)", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 2, pp. 83-118, Jul. 2020, doi:10.33432/ybuhukuk.691239