Year 2021, Volume , Issue 1, Pages 55 - 86 2021-01-31

A REVIEW ON BRINGING THE ADMINISTRATIVE ACTIONS TO THE COURT FOR THE UNDER INCLUSIVE STATUTORY INSTRUMENTS
EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özge Didem BOULANGER [1]


When administration use its regulation power by excluding some people or theme, there is under inclusive statutory instruments. As this concept has not been studied enough in Turkish law doctrine, it is possible to review the topic by a lot of point of views and the topic has a lot of dimensions, we have limited our study only by bringing is under inclusive statutory instruments to the court. In this study, the regulation power of administration, administration’s regulatory process and under inclusive statutory instruments have been defined also judicial control of the regulatory acts are explained. Especially bringing under inclusive statutory instruments to court, as an annulment action under the concepts of final administrative act that must be executed, and benefit has been revirewed. It has been questioned the method of bringing these instruments to court as an annulment action on the frame of Procedure of Administrative Justice Act especially for the people who are out of the scope of regulations. Considering the Procedure of Administrative Justice Act, it has been reviewed whether silence of administration authorities can be considered and related articles can be applied in case there is under inclusive statutory instruments and Council of State’s approach to the topic has been evaluated.
İdarenin düzenleyici işlemlerinin kapsamına alması gereken bazı kişi ve konuları kapsam dışı bırakmasına ilişkin bir kavram olan eksik düzenleme kavramı Türk hukuk doktrininde üzerinde fazla çalışılmamış bir kavramdır. Eksik düzenleme kavramının pek çok açılardan incelenmesi mümkündür. Konunun çok boyutlu olması, çeşitli açılardan incelenebilirliği nedeniyle çalışma eksik düzenlemeye münhasır olarak dava açma yöntemi açısından sınırlandırılmıştır. Çalışmada idarenin düzenleme yetkisi, idarenin düzenleyici işlemleri ve eksik düzenleme kavramları tanımlanmış ve düzenleyici işlemlerin yargısal denetimleri aktarılmıştır. Özellikle eksik düzenleme durumunda iptal davası açabilme durumu kesin ve yürütülebilir işlem ile menfaat ihlali kavramları temelinde incelenmiştir. Eksik düzenlenen işlem aleyhine mevcut İYUK hükümleri kapsamında iptal davasının açılabilirliği sorgulanmıştır. Bu bağlamda eksik düzenleme konusunda iptal davası açma yöntemi eksik düzenleme durumunda düzenleme kapsamında bulunmayan kişiler açısından değerlendirilmiştir. Mevcut İYUK hükümleri göz önünde bulundurularak eksik düzenleme durumunda zımni ret kurumunun uygulanabilirliği üzerinde durulmuş ve konuya Danıştayın yaklaşımı değerlendirilerek yasal durum ile Danıştay kararları arasında göz önünde bulundurulması gereken hususlara dikkat çekilmiştir.
 • Akgül, Şerif Yıldız (2016) “İdarenin Hareketsizliğine Karşı Bir Çözüm Olarak Zımni Kabulün Uygulanabilirliği Meselesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C:22, S:2, s.3405-3434.
 • Artumaç, Sadık (1950) Bizde İdarenin Murakabesi, İdari Yargılama Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası.
 • Çağlayan, Ramazan (2018) İdari Yargılama Hukuku, 10. Baskı, İstanbul, Seçkin Yayıncılık,
 • Çırakman, Erol (1976) İdari Davalarda Süre, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Danıştay Başkanlığı, Ankara, Güneş Matbaası.
 • Derbil, Süheyp (1955) İdare Hukuku Cilt I (İdari Kaza-İdari Teşkilat), 4.Baskı, Ankara, Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Erdem, Jülide Gül (2017) “İptal Davasında Menfaat İhlali Koşulu”, Memleket Siyaset Yönetim (MSY), C:12, S:27, s.97-134.
 • Erkut, Celal (1990) İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem Kavramı, I Ulusal İdare Hukuku Kongresi I. Kitap, Ankara, Danıştay Matbaası.
 • Evren, Çınar Çan (2013) “İdari Yargıda Uygulama İşlemi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: XVII, S:1, s.1405-1422.
 • Gözler, Kemal (2019) İdare Hukuku Cilt 1, 3. Baskı Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Gürel, Esin (2019) “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yürütmenin Düzenleme Yetkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Sınırı”, ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C:1, S:2, s.391-424.
 • Günday, Metin (1990) 1982 Anayasasına Göre İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları”, I Ulusal İdare Hukuku Kongresi I. Kitap, Ankara, Danıştay Matbaası.
 • Karavelioğlu, Celal (2016), Açıklamalı, İçtihatlı ve İstinaf Kurumuyla İdari Yargılama Usulü Kanunu, 9. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Karahanoğulları Onur (2007) “Birel İşlemlere Karşı Açılan İptal Davalarında İlgi Bağı Sorunu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C:62, S:03, s.201-232.
 • Kaplan, Gürsel (2016) İdari Yargılama Hukuku, 1. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Mermut, Güler (1976), İptal Davalarının Şartı Olarak Kanuna Aykırılık, İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Danıştay Başkanlığı, Güneş Matbaası.
 • Onar, Sıddık Sami (1952) İdare Hukukunun Umumi Esasları, 1. Baskı, İstanbul, Marifet Basımevi.
 • Sarıca, Ragıp (1949) İdari Kaza, Cilt 1 İdari Davalar, İstanbul, Ercan Matbaası.
 • Ulusoy, Ali (2019) Yeni Türk İdare Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Uler, Yıldırım (1970) İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Tanör, Bülent (2019), İki Anayasa 1961 -1982, 6. Baskı, İstanbul, On iki Levha Yayıncılık A.Ş.
 • Yılmaz, Dilşat (2017) “Türk İdare Hukuku’nda İdari İşlemin “Kesin”liği Üzerine Bir Değerlendirme: “Kime Göre?”, “Ne İçin?” Kesinlik”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C: XXI, S: 2, s.105-153.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section KAMU HUKUKU MAKALELERİ
Authors

Orcid: 0000-0002-9474-9471
Author: Özge Didem BOULANGER (Primary Author)
Institution: ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 31, 2021

Bibtex @research article { ybuhukuk815381, journal = {Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi}, issn = {2149-5831}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2021}, volume = {}, pages = {55 - 86}, doi = {10.33432/ybuhukuk.815381}, title = {EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Boulanger, Özge Didem} }
APA Boulanger, Ö . (2021). EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi , (1) , 55-86 . DOI: 10.33432/ybuhukuk.815381
MLA Boulanger, Ö . "EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 55-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ybuhukuk/issue/60164/815381>
Chicago Boulanger, Ö . "EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi (2021 ): 55-86
RIS TY - JOUR T1 - EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Özge Didem Boulanger Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33432/ybuhukuk.815381 DO - 10.33432/ybuhukuk.815381 T2 - Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 86 VL - IS - 1 SN - 2149-5831- M3 - doi: 10.33432/ybuhukuk.815381 UR - https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.815381 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Özge Didem Boulanger %T EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2021 %J Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi %P 2149-5831- %V %N 1 %R doi: 10.33432/ybuhukuk.815381 %U 10.33432/ybuhukuk.815381
ISNAD Boulanger, Özge Didem . "EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi / 1 (January 2021): 55-86 . https://doi.org/10.33432/ybuhukuk.815381
AMA Boulanger Ö . EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 55-86.
Vancouver Boulanger Ö . EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi. 2021; (1): 55-86.
IEEE Ö. Boulanger , "EKSİK DÜZENLEMELER ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMA YÖNTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, no. 1, pp. 55-86, Jan. 2021, doi:10.33432/ybuhukuk.815381