Art and Literature
PDF BibTex RIS Cite

The Impact of Turkish Tile Heritage on Contemporary Turkish Ceramic Tiles

Year 2017, Issue: 18, 17 - 30, 10.07.2017

Abstract

Throughout history Turkish culture has had deep connections with the ceramic material. Ceramicware and tiles had an impor-tant place in the Turkish art and architecture. Especially Iznik ceramics had a greater impact both historically and as a world-wide recognized visual style. Today, as the continuation of this heritage, Turkish ceramic industry is a front runner in global ceramic market. Turkish ceramic industry started to improve in early 1980s and as a sub-sector ceramic tiles production grew accordingly. Consequently, ceramic tile design gained a significant importance and reached a superior level of sophistication. In this paper, the different degrees of effects and uses of Turkish tile heritage are evaluated through the examples of contem-porary Turkish ceramic tile designs.

References

  • Alp, Yeşim (2005). Karo ve Fayans, İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. http:// www. i to. org. t r/ Dokuman/ Sektor/ 1 - 53 . pdf Erişim tarihi: 20.03.2017
  • Arkitera, 2000-2002.
  • http://www.v3.arkitera.com/u169-canakkale-seramik- ve-kalebodurdan-osmanli---topkapi-serisi.html Erişim tarihi: 19.01.2017
  • Küçükyılmazlar, Aysun (2006). İstanbul Ticaret Odası Çini Araştırması, İstanbul. http:/ www.ito.org.tr/ Dokuman/Sektor/1-22.pdf Erişim tarihi: 19.01.2017

Çağdaş Türk Seramik Karolarında Türk Çini Mirası Etkileri

Year 2017, Issue: 18, 17 - 30, 10.07.2017

Abstract

Türk kültürünün seramik malzemesiyle tarih boyunca güçlü bir bağı olmuştur. Pişmiş toprak günlük eşyalar ve yüzey kap-lama malzemelerinin Türk sanatında önemli bir yeri vardır. Bu bağlamda Türk çinileri, hem tarihsel önem hem de tanınırlık bakımından ayrıca öne çıkmaktadır. Günümüzde seramik sanatının yanında, sanayi alanında da Türk seramik üreticileri kayda değer bir varlık göstermektedir. 1980’lerden itibaren Türk seramik sanayi ivme göstermiş ve seramik kaplama mal-zemeleri alt sektörü hızla büyümüştür. Dolayısıyla seramik karo tasarımı giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yapılan bu çalışmada, Türk seramik karo üreticilerinin tasarımlarında, geleneksel Türk çini mirasının izleri karo örnekleri üzerinden ele alınmış, bu mirasın tasarımdaki etkileri ve farklı kullanım biçimleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

References

  • Alp, Yeşim (2005). Karo ve Fayans, İstanbul Ticaret Odası Dış Ticaret Araştırma Servisi. http:// www. i to. org. t r/ Dokuman/ Sektor/ 1 - 53 . pdf Erişim tarihi: 20.03.2017
  • Arkitera, 2000-2002.
  • http://www.v3.arkitera.com/u169-canakkale-seramik- ve-kalebodurdan-osmanli---topkapi-serisi.html Erişim tarihi: 19.01.2017
  • Küçükyılmazlar, Aysun (2006). İstanbul Ticaret Odası Çini Araştırması, İstanbul. http:/ www.ito.org.tr/ Dokuman/Sektor/1-22.pdf Erişim tarihi: 19.01.2017

Details

Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

F. Egemen OKUTUR
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, MİMARLIK ANABİLİM DALI
Türkiye


Filiz ÖZER This is me
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI
Türkiye

Publication Date July 10, 2017
Submission Date July 11, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Issue: 18

Cite

APA Okutur, F. E. & Özer, F. (2017). Çağdaş Türk Seramik Karolarında Türk Çini Mirası Etkileri . Yedi , (18) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yedi/issue/30349/327727

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.