Art and Literature
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İzmir Tarihi Akseki Han Çinileri Belgelenmesi ve Koruma Önerisi

Year 2018, Issue 19, 41 - 46, 22.01.2018
https://doi.org/10.17484/yedi.382985

Abstract

Uzun bir tarihe ev sahipliği yapan İzmir’in kentsel gelişimi 17.yüzyıldan itibaren artmaya başlamış, 18. yüzyıl ve sonrasında

sanayi devriminin de etkisiyle bir ticaret ve liman kenti olmuştur. Osmanlı’nın son dönemine kadar bu canlılığını

koruyan İzmir, Kurtuluş Savaşı esnasında büyük yangınla yerle bir olmuş, Cumhuriyet döneminde bir ulusal kimlik bulma

anlayışıyla yeniden şekillendirilmiştir.

Cumhuriyet döneminde I. Ulusal Mimarlık Akımıyla İzmir’de birçok eser meydana gelmiştir. Akseki Han da bu akımın özelliklerini

taşıyan eserlerden biridir. Binanın dış süslemesi Osmanlı Dönemi tarzını yansıtması bakımından önemlidir. Binada

Kütahya çinileri kullanılmıştır. Bu araştırmada, yapıda karakteristik Kütahya çinilerinin yer aldığı dış cephe panoların

durumu değerlendirilerek, hasar tespit planları oluşturulmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

References

 • Anakronik:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&vi ew=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=15548 (04.12.2017 Erişildi.)
 • Arlı, H. (1989). Kütahyalı Mehmet Emin Usta ve Eserlerinin Üslubu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Sanat tarihi Yüksek Lisans Tezi).
 • Aslanoğlu, İ. (1980). Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Ankara: O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği.
 • Çıkış, Ş. (2011). “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi İzmir Konutu: Yerellik Ve Melezlik”, METU Journal of the Faculty of Architecture, 28(2).
 • Işıkhan, S. (2006). Yalı Camii Özelinde Konservasyon-Restorasyon Çalışmaları Teknik Sorunları ve Öneriler, İzmir: Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Cilt:2,16-18 Kasım, 527-532 s.
 • İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık (2013). ), İkinci Cilt, İzmir: İkinci Cilt
 • Karavar, G. (2017)." Halı ve Düz Dokumaların Koruma Uygulamalarında Belgelemenin Önemi ve Tasarımcının Rolü", Yedi Dergisi, Sayı: 17, 2017,103-109s.
 • Kayın, E. (1992). “İzmir’de Tarihi Mekanlar Mekanlar ve Kentliler Arasında Yeniden Kurgulanan İlişkiler”, İzmir Kent Kültür Dergisi, sayı 3(2001?).
 • Levi, A. E. & Genç, D. U. (2001). “İzmir’den Bir Simge Yapı: Osmanlı Bankası”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, sayı:3.
 • Mimar Kemalettin Caddesi 1920 https://tr.pinterest.com/ pin/318559373617790061/ (04.12.2017 Erişildi.)
 • Onat, N. (1992). “İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Yapıları”, Ege Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 2, 63-66.

İzmir Historic Aksek iHan Tiles Certification And Protection Proposal

Year 2018, Issue 19, 41 - 46, 22.01.2018
https://doi.org/10.17484/yedi.382985

Abstract

The urban development of İzmir, which has been a long-term homeowner, began to increase since the 17th century and became a trade

and port city with the influence of the industrial revolution in the 18th century and later. Having preserved this vitality until the last

period of the Ottoman period, İzmir became a place with great fire during the War of Independence and was reshaped with the understanding

of finding a national identity during the Republican period.

During the Republican era, many works were exhibited in İzmir with the first national architecture movement. The Akseki Han is one of

the works bearing the characteristics ofthe movement. The exterior decoration of the building is important for reflecting the Ottoman

Period style. Kütahya tiles were used in the building. In this research I mentioned the characteristic features of Kütahya tiles, the situation

of the tiles on the outside of the han was evaluated, problems were identified and suggestions were presented on it.

References

 • Anakronik:http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&vi ew=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=15548 (04.12.2017 Erişildi.)
 • Arlı, H. (1989). Kütahyalı Mehmet Emin Usta ve Eserlerinin Üslubu, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yayınlanmamış Sanat tarihi Yüksek Lisans Tezi).
 • Aslanoğlu, İ. (1980). Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, Ankara: O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Basım İşliği.
 • Çıkış, Ş. (2011). “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi İzmir Konutu: Yerellik Ve Melezlik”, METU Journal of the Faculty of Architecture, 28(2).
 • Işıkhan, S. (2006). Yalı Camii Özelinde Konservasyon-Restorasyon Çalışmaları Teknik Sorunları ve Öneriler, İzmir: Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Cilt:2,16-18 Kasım, 527-532 s.
 • İzmir Kent Ansiklopedisi Mimarlık (2013). ), İkinci Cilt, İzmir: İkinci Cilt
 • Karavar, G. (2017)." Halı ve Düz Dokumaların Koruma Uygulamalarında Belgelemenin Önemi ve Tasarımcının Rolü", Yedi Dergisi, Sayı: 17, 2017,103-109s.
 • Kayın, E. (1992). “İzmir’de Tarihi Mekanlar Mekanlar ve Kentliler Arasında Yeniden Kurgulanan İlişkiler”, İzmir Kent Kültür Dergisi, sayı 3(2001?).
 • Levi, A. E. & Genç, D. U. (2001). “İzmir’den Bir Simge Yapı: Osmanlı Bankası”, İzmir Kent Kültürü Dergisi, sayı:3.
 • Mimar Kemalettin Caddesi 1920 https://tr.pinterest.com/ pin/318559373617790061/ (04.12.2017 Erişildi.)
 • Onat, N. (1992). “İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Yapıları”, Ege Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 2, 63-66.

Details

Journal Section Araştırma Makaleler
Authors

Serap IŞIKHAN> (Primary Author)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ, ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI PR.
Türkiye


Ebru KÖSE This is me
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ, ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI PR.
Türkiye

Publication Date January 22, 2018
Submission Date October 15, 2017
Acceptance Date December 20, 2017
Published in Issue Year 2018, Issue 19

Cite

APA Işıkhan, S. & Köse, E. (2018). İzmir Tarihi Akseki Han Çinileri Belgelenmesi ve Koruma Önerisi . Yedi , (19) , 41-46 . DOI: 10.17484/yedi.382985

18409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.