Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 895 - 911 2018-12-28

Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği (2006:1-2017:12)

Nihat ALTUNTEPE [1]


Gelişmekte olan ülkelerin en temel ekonomik sorunlarından biride işsizlikle mücadeledir. Ülkeler bu temel sorunu aşabilmek için farklı iktisadi politikalar üretmekte ve uygulamaktadırlar. Ülkelerin işsizlikle mücadelede uyguladıkları politikalar birbirlerinden farklı olsa bile, tek bir amaç vardır o da istihdamı artırıp işsizliği azaltmaktır. Dış ticaretteki gelişmelerin istihdamı artıracağı yönünde teoride bir beklenti vardır.  Yapılan bu çalışmada Karabük ilinde 2006:1-2017:12 dönemine ait dış ticaretteki gelişmelerin istihdama olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada ekonometrik analiz Greatl programında VAR tekniği kullanılarak çözüm gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; Karabük ilinde 2006:1-2017:12 dönemde ihracat ve ithalattaki değişimlerin, yine aynı dönemde istihdama olan etkisini analiz etmektir. 

İstihdam, İhracat, İthalat, Granger-nedensellik testleri, İş Piyasası, İşsizlik, Dış Ticaret Dengesi, Karabük
  • Dar, A., ve Tzannatos, Z., “Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations”, SocialProtection, No:9901, World Bank.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nihat ALTUNTEPE (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA Altuntepe, N . (2018). Dış Ticaretin İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi: Karabük İli Örneği (2006:1-2017:12) . Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 895-911 . DOI: 10.18657/yonveek.449910