Year 2018, Volume 25 , Issue 3, Pages 837 - 847 2018-12-28

Kartelle Mücadelede Uzlaşma Yöntemleri Ve Yargısal Denetimi

Murat ŞAHİN [1]


Tüm dünyada rekabet otoriteleri sınırlı imkan ve kaynaklarını daha etkin kullanmak ve rekabet ihlalleriyle daha etkin ve kısa sürede mücadele etmek adına, olağan soruşturma yöntemlerinin yanında yeni araçlar ve yöntemlerle mücadeleyi etkili kılmaya çalışmaktadır. Bu yöntemlerin en önemlilerinden biri olan uzlaşmada,rekabeti ihlal eden teşebbüslerin ihlali kabul ederek buna karşın cezalarda indirim almak suretiyle ilgili otorite ile uzlaşmakta ve soruşturma süreçleri erken kapatılmaktadır.En köklü uygulama geçmişine sahip olan Amerikan hukukunun yanında, Türk rekabet mevzuatına mehaz teşkil eden AB rekabet hukukunda da son 10 yıldır yaygın uygulama alanı bulmuş olan uzlaşma kurumu, Türk rekabet hukukunda henüz düzenlenmiş bir yöntem olmamakla birlikte, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarıda uzlaşma kurumuna yer verilmektedir.

Uzlaşma, Pişmanlık, Taahhüt Süreçleri, Kartelle Mücadele
 • Arı,H. Aygün,E. Kekevi,G.(2009) “Rekabet Hukukunda Taahhüt Ve Uzlaşma” Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VII,https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/etkinlik-yayinlari/24-pdf
 • Aygün,E. (2013).CartelSettlement:GeneralFeatures,RecentDevelopments in The EU Commission’sPractiesAndImplıcationForTurkey.. Rekabet Dergisi ,14(2),https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/dergi/54-pdf
 • Dunne,A.(2008) HybrıdCases Under TheEuCartelSettlementProcedure: TheIndıvıdualıtyInCollectıveInfrıngement. TheKing’sStudentLawReviewVol. 6, No. 1, https://www.kcl.ac.uk/law/about/review.aspx
 • Hammond.,S.D. (2006). OECD CompetitionCommitteWorkingParty No;3. “The U.S. Model of NegotiatedPleaAgreements: A GoodDealWithBenefitsForAll.”.Paris, France
 • Hellwig,M./Laitenberger,U. (2017) SettlementsandAppeals in theEuropeanCommission’sCartelCases:An EmpiricalAssessment.Review of Industrial Organization 2018, Volume 52, Issue 1. http://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp16010.pdf
 • İnce,E./Ünübol,N.(2015) Uzlaşma: Belirsizliğe Yolculuk. Rekabet Dergisi.,16(4),s.46-47. Kelley,M. (2010)SettlingforSettlement: TheEuropeanCommission's New CartelSettlementProcedure.Washington University Global StudiesLawReview V,9,I 4
 • Kocaer,Ş. (2005). Kartelle Mücadelede PişmanlıkProgramlarının Uygulanması. Ankara: Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, s. https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/uzmanlik-tezleri/71-pdf
 • Laina, V.F./Bogdanov.A. The EU CartelSettlementProcedure:LatestDevelopments. Journal Of EuropeanCompetitionLaw&Practise, ,Vol.8, No.5,
 • O’Brain,A. (2017)CartelSettlements in the U.S. and EU: Similarities, Differences&RemainingQuestions”.13. Annual EU CompetitionLawAndPolicyWorkshop,İtaly,2008,
 • Pektaş,M. (2008).Rekabet Hukukunda Alternatif Bir Yol; Uzlaşma, Rekabet Kurumu Uzmanlık tezi. s.1https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/uzmanlik-tezleri/94-pdf
 • Ratlif, F, J. (2006), “PleaBargaining in EC Anti-CartelEnforcement A SystemChange”, EuropeanCompetitionLawAnnual 2006: Enforcement of Prohibition of Cartels,http://www.iue.it/RSCAS/research/Competition/2006(pdf)/200610COM PedRatliff.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5905-1441
Author: Murat ŞAHİN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 28, 2018

APA ŞAHİN, M . (2018). Kartelle Mücadelede Uzlaşma Yöntemleri Ve Yargısal Denetimi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 837-847 . DOI: 10.18657/yonveek.465157