Volume: 2014 - Issue: 4, 12/31/14

Year: 2014

Research Articles

Research Article

2. Kovada Kanalında (Egirdir-Isparta) Yasayan Balıkların Sülük (Hirudinea) Parazitleri Yönünden İncelenmesi

Research Article

7. İlk Stok Boyunun Kıslatılmıs Tilapiaların Büyüme Performansı, Yem Degerlendirmesi ve Yem Alımı Üzerine Etkisi