Issue: 50

Year: 2020

Issue

Research Article

2. Denizli’de Mübadillerin Yerleşim Sorunları

Research Article

6. Osmanlı Devrinde Mahmudî (Hoşab) Beyliği

Research Article

7. Yeni Assur Ordusunda Savaş Arabaları

Conference Paper

10. Vanlı Dîvân Şâiri Saʿdî Abdülbâkî ve Şiirleri

Research Article

19. Mahalle Yönetimi ve Temel Sorunları

Research Article

20. Helal Turizm: Teorik Bir İnceleme

18424