ISSN: 1302-6879
e-ISSN: 2822-3136
Founded: 2000
Period: Quarterly
Publisher: Van Yuzuncu Yıl University
Cover Image
       
Değerli araştırmacı ve akademisyenler;
Bilindiği üzere büyük fedakarlıklarla yürütülen Milli Mücadelenin başarıya ulaştırılmasından sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. İçerisinde bulunduğumuz bu yıl, kutlu yolculuğumuzun 100.yılı. Bu vesileyle, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi olarak Cumhuriyet'e armağan "şehirler" özel sayısı çıkarmaya karar verdik. Belirlediğimiz dosya konusuna uygun olan, 1923 sonrasında Türkiye'deki şehirlerin tarihi gelişimine odaklanan yazılarını bekliyoruz.
Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen çalışmalarınız, yayın kurulunun onay vermesi durumunda hakemlere gönderilecektir.
Makale son kabul tarihi: 20 Mayıs 2023; özel sayının planlanan yayın tarihi ise Ekim 2023'tür.2022 - Issue: 58

18424