Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/


Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/
Cover Image


Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Issue 45 - Sep 2019
 1. DÎVÂN ŞİİRİNDE KISKANÇLIK
  Pages 13 - 30
  Ömer DEMİRBAĞ
 2. MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ROMAN VE HİKÂYECİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
  Pages 31 - 47
  Sevgül TÜRKMENOĞLU
 3. SÖNMÜŞ HAYALLER YA DA PARİS’TE BİR TUTUNAMAMA ÖYKÜSÜ
  Pages 49 - 72
  Uğur YÖNTEN
 4. RACE-BASED TRAUMA IN ALICE WALKER’S THE THIRD LIFE OF GRANGE COPELAND
  Pages 73 - 86
  Shwana Qadir PEROT, Zeki EDİS
 5. EĞİTİMCİLERİN ÖĞRENCİ PROBLEMLERİNE AİT FARKINDALIK DURUMLARI VE BU PROBLEMLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 87 - 116
  Fahri SEZER, Mehmet Akif ERDENER, Erdoğan TEZCİ
 6. ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BOZUKLUKLARININ İNCELENMESİ
  Pages 117 - 132
  Özgür BABAYİĞİT
 7. JEAN-LUC NANCY’NİN SANAT ANLAYIŞININ ÇOĞULCU YANSIMALARI
  Pages 133 - 149
  Ata DEMİR
 8. BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZİSTAN’DA HAYVANCILIKTA GELİŞMELER
  Pages 151 - 171
  Hüseyin KARADAĞ
 9. VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA KÜLTÜR ROTASI ÖNERİSİ
  Pages 173 - 199
  Ayşegül KELEŞ ERİÇOK
 10. TÜKETİCİLERİN SAĞLIKLI GIDA ALGILARI VE TÜKETİM DAVRANIŞLARI: KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 201 - 229
  Sezen BOZYİĞİT, Gülden KILINÇ
 11. THE EFFECT OF INTERNET ADVERTISEMENTS ON THE PURCHASING DECISION OF THE TODAY CONSUMERS
  Pages 231 - 252
  İbrahim DURMUŞ
 12. SARF İLMİNİN TARİHİ VE KAVRAMLARI ÜZERİNE
  Pages 253 - 275
  Mâzin El-Mübârek
 13. EVZÂȊ VE HANEFÎ FAKİHLERİN GÖRÜŞÜ BAĞLAMINDA NAMAZDA KIRAAT VE MEʹMÛMUN KIRAATİ
  Pages 277 - 298
  Muhammed Latif ALTUN
 14. TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAREM DAİRESİ’NDE BULUNAN KÂBE TASVİRLERİ
  Pages 299 - 316
  Mehmet TOP, Ayşenur SEZGİN
 15. İRAN-ZENCAN EYALETİNDE BULUNAN TARTIŞMALI BİR YAPI: DAŞKESEN
  Pages 317 - 334
  Süleyman BÜLBÜL
 16. BLACK SEA AND MARMARA SEA MAPS IN THE XIXth CENTURY
  Pages 335 - 356
  Zeynep Emel EKİM
 17. CEVAT DURSUNOĞLU’NUN AZINLIK VE MİLLET TANIMLAMALARIYLA İLGİLİ RAPORU
  Pages 357 - 374
  Mehmet PINAR
 18. THE NEW YORK TİMES’TA İSYANDAN İKTİDARA ENVER PAŞA
  Pages 375 - 398
  Yavuz HAYKIR, Vahide ÇETİN
 19. RAHİP BERNARD DE CLAİRVAUX: HAYATI (1090-1153) VE II. HAÇLI SEFERİ’NDEKİ ROLÜ
  Pages 399 - 416
  Zehra ODABAŞI
 20. HİNDİSTAN´DA İNGİLİZLERE KARŞI ORTAYA ÇIKAN İLK İSYAN HAREKETLERİNİN SEBEPLERİ
  Pages 417 - 439
  Hüseyin GÜNARSLAN