ISSN: 1302-6879
Founded: 2000
Period: Quarterly
Publisher: Yuzuncu Yil University
Cover Image
       
Aralık sayısı için makale kabulü 05.07.2021 tarihi itibariyle www.yyusbedergisi.com adresi üzerinden açılmıştır. Not: Dergi yayın politikası gereği bir sayıda en fazla 20 makale yayımlanabileceğinden dolayı gelen makale sayısına bağlı olarak önümüzdeki gün/aylarda sistemin tekrar kapatılması söz konusudur.

2021 - Issue: 54

Research Article

2. Fransa’da Helal Gıda Tartışmaları: “Kebab” Örneği

Research Article

3. Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm Uygulamaları

Research Article

7. Başkalaşım ve Orhan Pamuk’un Romanları

18424