Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/


Dergimizin 2020 yılı kontenjanı dolmuştur. Makale göndereceklerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Değerli bilim insanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Dergisi olarak “salgın hastalıklar” üzerine bir dosya hazırlayacağız. Özel sayımıza katkı sunmanızdan mutluluk duyarız. Konuyla ilgili yazılarınızı en geç 15 Haziran 2020 tarihinde http://www.yyusbedergisi.com/ adresine yüklemeniz gerekmektedir. Not: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı Temmuz ayının sonlarına doğru yayımlanacaktır. Dergimizin 48. sayısı kendi yayın periyodunda yani Haziran ayında yayımlanacaktır.

Not: Sayın yazarlar, makalelerinizi www.yyusbedergisi.com adresine üye olarak yükleyiniz. Dergipark sayfamız arşivleme amacıyla kullanılmaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Yuzuncu Yil University | http://www.yyusbedergisi.com/
Cover Image


Dergimizin 2020 yılı kontenjanı dolmuştur. Makale göndereceklerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Değerli bilim insanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Dergisi olarak “salgın hastalıklar” üzerine bir dosya hazırlayacağız. Özel sayımıza katkı sunmanızdan mutluluk duyarız. Konuyla ilgili yazılarınızı en geç 15 Haziran 2020 tarihinde http://www.yyusbedergisi.com/ adresine yüklemeniz gerekmektedir. Not: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı Temmuz ayının sonlarına doğru yayımlanacaktır. Dergimizin 48. sayısı kendi yayın periyodunda yani Haziran ayında yayımlanacaktır.

Not: Sayın yazarlar, makalelerinizi www.yyusbedergisi.com adresine üye olarak yükleyiniz. Dergipark sayfamız arşivleme amacıyla kullanılmaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Issue 49 - Sep 30, 2020
 1. A (Hi)story of a Sewing Machine: Connecting Broadly as a Research Technique in the Study of History
  Pages 13 - 28
  Arda ARIKAN
 2. Birinci Dünya Savaşı’nda Çoruh Cephesi-1915
  Pages 29 - 52
  Mehmet BİLGİN
 3. İlhanlı Astronomisinin Bizans ve Avrupa Astronomisine Etkisinde George Chioniades’in Rolü
  Pages 53 - 76
  Seyfettin KAYA
 4. Demokrat Parti Balıkesir Mebusu İbrahim Sıtkı Yırcalı’nın 27 Mayıs Sonrası Yargılanması: Anayasayı İhlal Davası
  Pages 77 - 102
  Beral ALACI
 5. Cumhurbaşkanı İnönü’nün TBMM’yi Açış Konuşmaları Bağlamında Türk Dış Politikası ve Türkçü-Turancı Akımlar (1939-1944)
  Pages 103 - 132
  Alpaslan ÖZTÜRKCİ
 6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Azınlıkların Hukuki Durumu ve Maronit Azınlık Grubu
  Pages 133 - 160
  Mustafa ERÇAKICA
 7. Gurluların Var Olma Mücadelesinde Bir Dönüm Noktası: Âhengerân Savaşı (400/1010-1011)
  Pages 161 - 174
  Vural ÖNTÜRK
 8. Tur Abdin Bölgesi’nde Beth Sluto/Slutho (Yazlık Kilise/Dua Evi) Geleneği
  Pages 175 - 206
  Ufuk ELYİĞİT , Tahsin KORKUT
 9. Alegorik Anlatım ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması
  Pages 207 - 238
  Evren KARAYEL GÖKKAYA , Cemre Ece KURTMAN
 10. Students’ Use of L1 in Response to Referential Questions in Tertiary English Classes
  Pages 239 - 260
  Elif KEMALOĞLU-ER
 11. ‘Babam Cemil Meriç’ Kitabının Varoluşsal Psikolojinin Temel Kavramları Açısından İncelenmesi
  Pages 261 - 284
  Osman SÖNER
 12. Kırsal Yerleşim Alanlarındaki Mahalle Muhtarlığı Seçimlerinde Görülen Nüfus Değişiminin Etik Bağlamında İrdelenmesi: Akçadağ Örneği
  Pages 285 - 312
  Vedat YILMAZ , Ferit İZCİ , Yıldız ATMACA
 13. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: Amasya İli Örneği (2014-2018 Dönemi)
  Pages 313 - 338
  Muhammed Said ALICI , Mehmet DEMİR
 14. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sosyal Unsurlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 339 - 368
  Fatma ÖKDE , Hasan YAYLI
 15. Türkiye’de Hanehalklarinin Et Tüketim Kaliplari: Gelirin ve Demografik Faktörlerin Etkisi
  Pages 369 - 402
  Özer COŞKUN , Savaş ÇEVİK
 16. Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (2005 – 2020)
  Pages 403 - 420
  Elife AKİŞ
 17. The Effect of International Tourism Demand on Agricultural Sector in Turkey
  Pages 421 - 440
  Mustafa KIRCA
 18. Dolar Kuru ile Seçili Bist Şehir Endeksleri Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: Çok Değişkenli Var-Egarch Uygulaması
  Pages 441 - 466
  Sevilay SAYIN , Ercüment DOĞRU , Samet GÜRSOY
 19. Sosyal Hizmet Merkezi Çalışanlarının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Örneği
  Pages 467 - 494
  Emine Ebru BOZÇELİK
 20. Kurʼanʼda Din Adamlarına Yapılan Eleştiriler
  Pages 495 - 516
  Mazhar DÜNDAR
Indexes and Platforms