Year 2017, Volume 27 , Issue 4, Pages 646 - 650 2017-12-26

Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi
Activity Analysis of Turkey Addressed “Compost” Publications in Science Citation Index (SCI) Database

Kemal AKTAŞ [1] , Ayça ERDEM [2]


Bu çalışmada, Türkiye adresli kompost çalışmaları Web of Science Core Collection (WoS) veri tabanı kullanılarak analiz edilmiştir. “Compost*” anahtar kelimesi kullanılarak 1970 – 2016 yılları arasında yayınlanan çalışmalar, konu, başlık, özet ve anahtar kelime kategorilerinde aratılmıştır. Elde edilen sonuç Endnote X6’ya aktarılmış ve Microsoft Excel kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, yayın yılları, diğer ülkeler, üniversiteler, araştırma alanları, anahtar kelimeler ve yayın yapılan dergiler gibi farklı açılardan incelenmiştir. 1970 – 2016 yılları arasında, WoS veri tabanında Türkiye’den 334 adet yayın olduğu görülmüştür. Makale en çok tercih edilen yayınlama türüdür. 2000 yılından sonra Türkiye’de ve dünya’da yapılan yayın sayılarında büyük bir artış olmuştur. Türkiye’de en çok yayını sırasıyla On Dokuz Mayıs, Akdeniz ve Çukurova Üniversitelerinde yapılmıştır. En çok tercih edilen dergi Fresenius Environmental Bulletin ve ACTA Horticulturae’dir. Kompost ile ilgili yapılan çalışmaların sırasıyla çevre bilimi, biyoteknoloji, toprak, tarım ve bitki bilimi ile daha çok ilişkili olduğu görülmüştür. 

In this study, Web of Science Core Collection database (WoS) was used to analyze Turkey addressed compost publications. “Compost*” was used as the keyword in topic, title, abstracts and keywords from 1970 to 2016. Results were transferred to Endnote X6 and data was analyzed using Microsoft Excel. The dataset was studied from different perspectives such as publication years, countries, affiliated universities, subject areas, keywords and journals. There are 334 publications in WoS database between 1970 and 2016 from Turkey. Article was by far favorable publication preference. Publications had a great increase after 2000 in Turkey and globally. The most number of publications were contributed from On Dokuz Mayıs, Akdeniz and Cukurova Universities. The most preferred journals were Fresenius Environmental Bulletin and ACTA Horticulturae. Compost studies were found to be more related with the fields of environmental science, biotechnology, soil science, agrology and botanic.

 • Alagöz Z, Yılmaz E, Öktüren F (2006). Organik materyal ilavesinin bazı fiziksel ve kimyasal toprak özellikleri üzerine etkileri, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 245-254.
 • Altman KG, Gorman GE (1998). The usefulness of impact factors in serial selection: A rank and mean analysis using ecology journals. Library Acquisitions: Practice and Theory, 22: 147-159.
 • Aydın M, Ağca N, Şener O, Sermenli T, Özkan A, Aslan S, Doğan K, Tiryakioğlu M, Mavi K, Kılıç Ş (2001) Şehir Çöplerinin Tarımda Alternatif Gübre Olarak Kullanılma Olanaklarının Antakya Koşullarında Araştırılması M.K.Ü. Araştırma Fonu Başkanlığı Proje Sonuç Raporu, Hatay.
 • Banar M, Çokaygil Z, Özkan, A (2009). Life cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir, Turkey. Waste Management, 29: 54 -62.
 • Bayer AE, Folger J (1966). Some correlates of a citation measure of productivity in science. Sociology of Education, 39: 381-390.
 • Blengini AG (2008). Applying LCA to organic waste management in Piedmont, Italy. Management of Environmental Quality: An International Journal, 19: 533 – 549.
 • Buratti C, Barbanera M, Testarmata F, Fantozzi F (2015). Life cycle assessment of organic waste management strategies: an Italian case study. Journal of Cleaner Production, 89: 125-136.
 • Chen H, Jiang W, Yang Y, Man X, Tang M (2015). A bibliometric analysis of waste management research during the period 1997-2014. Scientometrics, 105: 1005-1018.
 • Chen H, Yang Y, Zhou J, Yang Y, Jiang W (2014). Global trends of compost research from 1997 to 2012: A bibliometric analysis based on SCI database. Asian Journal of Chemistry, 26 (16): 5242-5248.
 • Çolakoğlu H (1985). Gübre ve Gübreleme, Ege Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Dergisi, İzmir.
 • Diaz FL, Savage MG, Eggerth LL, Golueke GC (1993). Composting and recycling municipal solid waste. Lewis, Florida, 296 s.
 • Erdin E (2000). Kompost ve kompostlaştırma hakkında özlü bilgiler, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü yayınları, İzmir.
 • Fu H, Ho Y, Sui Y, Li Z (2010). A bibliometric analysis of solid waste research during the period 1993-2008. Waste Management, 30: 2410-2417.
 • Garfield E (1970). Citation indexing for studying science. Nature, 227: 669-671.
 • Guereca PL, Gasso S, Baldasano MJ, Guerrero JP (2006). Life cycle assessment of two biowaste management systems for Barcelona, Spain. Resources, Conservation and Recycling, 49: 32 – 48.
 • Hansen LT, Bhander SG, Christensen HT, Bruun S, Jensen, SL (2006). Life cycle modelling of environmental impacts of application of processed organic municipal solid waste on agricultural land (EASEWASTE). Waste Management & Research, 24: 153 – 166.
 • Haug RT (1993). The Practical Handbook of Compost Engineering. Lewis Publishers, Florida, 752 s.
 • Hogg D, Barth J, Favoino E, Centemero M, Caimi V, Amlinger F, Decliegher W, Brinton, W, Antler S (2002). Comparison of compost standards within the EU, North America and Australasia. The Waste and Resources Action Programme.
 • Höfner W, Kovanci I, Hakerlerler H (1978). Influence of compost and Fe-compounds on the uptake of Fe, Zn and Mn by sunflower and maize in pot experiments. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 141 (5): 547-551.
 • İlbeyi A (1988). Ankara yöresinde sap malçının buğday verimine, nem muhafazasına ve nitrat birikimine etkisi. Khae yayınları, Ankara.
 • Li Z, Ho YS (2008). Use of citation per publication as an indicator to evaluate contingent valuation research. Scientometrics, 75: 97-110.
 • Liu A, Fu H, Li S, Guo Y (2014). Comments on “Global trends of solid waste research from 1997 to 2011 by using bibliometric analysis”. Scientometrics, 98: 767-774.
 • Kacar B (1982). Gübreler ve Gübreleme Tekniği. TC. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, Ankara. Ma H, Ho Y, Fu H (2011). Solid waste related research in Science Citation Index Expanded. Archives of Environmental Science, 5: 89-100.
 • Morris J, Matthews SH, Morawski C (2013). Review and meta- analysis of 82 studies on end of life management methods for source separated organics. Waste Management, 33: 545 – 551.
 • Özeler D, Yetis Ü, Demirer GN (2006). Life cycle assessment of municipal solid waste management methods: Ankara case study. Environment International, 32: 405 – 411.
 • Polat H, Almaca ND (2006). Harran ovasında tesviye yapılan arazilerde kompost ve yeşil gübre uygulamasının toprak özellikleri ve pamuk verimine etkisi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Antalya, 1143-1151.
 • Statistical office of the European Union (EUROSTAT). Waste statistics for 2014 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdpc240&language=en (Erişim tarihi: 20.06.2017).
 • Stamatiadis S, Werner M, Buchanan M (1999). Field Assessment of Soil Quality as Affected by Compost and Fertilizer Application in a Broccoli Field (San Benito County, California), Applied Soil Ecology, 12: 217–225.
 • Şevik F (2014). Arıtma çamurlarının farklı katkı malzemeleri ile birlikte kompostlaştirilabilirliğinin araştırılması. Yüksek lisans tezi, Isparta, 102 s.
 • Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil AS (1993). Integrated solid waste management engineering principles and management issues. McGraw Hill, New Jersey, 949 s.
 • Topal AIE, Topal M (2013). Kompost standartları üzerine bir derleme. Nevşehir Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 2 (2): 85-108.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2014) yılı Belediye katı atık istatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1019 (Erişim tarihi: 20.06.2017).
 • Yang L, Chen Z, Liu T, Gong Z, Yu Y, Wang J (2013). Global trends of solid waste research from 1997 to 2011 by using bibliometric analysis. Scientometrics, 96: 133-146.
 • Yay ESA (2015). Application of life cycle assessment (LCA) for municipal solid waste management: A case study of Sakarya. Journal of Cleaner Production, 94: 284 – 293.
 • Zyoud HS, Al-Jabi WS, Sweileh MW, Al-Khalil S, Zyoud HS, Sawalha FA, Awang R (2015). The Arab world’s contribution to solid waste literature: a bibliometric analysis. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, DOI 10.1186/s12995-015-0078-1.
Subjects Science, Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Kemal AKTAŞ
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ayça ERDEM
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 26, 2017

Bibtex @bibliography { yyutbd326965, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2017}, volume = {27}, pages = {646 - 650}, doi = {10.29133/yyutbd.326965}, title = {Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi}, key = {cite}, author = {AKTAŞ, Kemal and ERDEM, Ayça} }
APA AKTAŞ, K , ERDEM, A . (2017). Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 27 (4) , 646-650 . DOI: 10.29133/yyutbd.326965
MLA AKTAŞ, K , ERDEM, A . "Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 646-650 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/33357/326965>
Chicago AKTAŞ, K , ERDEM, A . "Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2017 ): 646-650
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi AU - Kemal AKTAŞ , Ayça ERDEM Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.326965 DO - 10.29133/yyutbd.326965 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 646 EP - 650 VL - 27 IS - 4 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.326965 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.326965 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi %A Kemal AKTAŞ , Ayça ERDEM %T Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 27 %N 4 %R doi: 10.29133/yyutbd.326965 %U 10.29133/yyutbd.326965
ISNAD AKTAŞ, Kemal , ERDEM, Ayça . "Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 27 / 4 (December 2017): 646-650 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.326965
AMA AKTAŞ K , ERDEM A . Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi. YYÜ TAR BİL DERG. 2017; 27(4): 646-650.
Vancouver AKTAŞ K , ERDEM A . Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2017; 27(4): 650-646.