Year 2020, Volume 30 , Issue 2, Pages 310 - 316 2020-06-30

Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi
Determination of Yield and Fruit Quality of Dihaploid Pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) Variety Candidates in Konya Province

Musa SEYMEN [1]


Kestane kabağı ülkemizde başta tatlı olmak üzere, reçel, marmelat, pasta ve turşu olarak insan beslenmesinde kullanılmaktadır. Kestane kabakları yetiştirildiği bölgenin ekolojik koşullarından etkilenmekte, verim ve meyve kaliteleri önemli düzeyde değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada ülkemizde ticari çeşit olarak tescil edilen ve ekonomik değere sahip olan Arıcan-97 ve Balkız çeşitleri ile dihaploidizasyon tekniği ile elde edilen iki adet dihaploid kestane kabağı çeşit adayının İç Anadolu bölgesinin en geniş ovasına sahip, Konya ovasında verim ve meyve özellikleri ortaya koyularak adaptasyon yetenekleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sunulan çalışma dihaploid kestane kabağı çeşit adaylarının ticari çeşitlerle karşılaştırılarak performanslarının belirlendiği ilk çalışma özelliğindedir. Çeşit ve çeşit adaylarında verim ve meyve kalitesi ölçümlerinde önemli farklılıklar bulunmuştur. En yüksek verim Arıcan 97 (2350 kg/da) çeşidinden ve DH-6 (2325 kg/da) çeşit adayından elde edilmiştir. En fazla bitki başına meyve sayısı aynı çeşitlerden sırası ile 1.74 ve 1.50 adet olarak elde edilmiştir. En yüksek SÇKM ve pH DH-8 çeşit adayından elde edilirken, yapılan tat testi sonucunda ticari çeşitler daha yüksek puan almıştır. Sonuç olarak, Konya Ovasında Arıcan 97 önemli bir ticari çeşit olarak karşımıza çıksa da çeşit adayı olarak nitelendirilen DH-6 genotipi verim ve meyve kalitesi yönünden önemli sonuçlar vermiştir. Bu durumda DH-6 genotipinin Arıcan 97’ye alternatif bir çeşit olarak değerlendirilebileceği öngörülmüştür.

Pumpkin is used in our country as a dessert, jam, marmalade, cake and pickle in human nutrition. It is affected by the ecological conditions of the region where they are grown, their yield and fruit quality vary significantly. In this study, adaptation abilities of Arıcan-97 and Balkız cultivars, which are registered as commercial cultivars in our country and have economic value, and the dihaploid genotypes obtained from the dihaploidization technique, in Konya plain with the widest plain of Central Anatolia region, and their adaptation capabilities tried to be determined. The presented study is the first study feature where the performance of dihaploid pumpkin variety candidates is compared with commercial cultivars. Significant differences were found in yield and fruit quality measurements in cultivars and dihaploid pumpkin variety. The highest yield was obtained from Arıcan 97 (2350 kg da-1) cultivar and DH-6 (2325 kg da-1) dihaploid genotype. The maximum number of fruits per plant was 1.74 and 1.50, respectively, of the same varieties. While the highest TSS and pH are obtained from DH-8 cultivar candidates, the commercial cultivars got higher scores after the taste test. As a result, although Arıcan 97 appears as an important commercial cultivar in Konya Plain, the DH-6 genotype, which is described as a candidate for variety, has yielded important results in terms of yield and fruit quality. In this case, it is predicted that DH-6 genotype can be evaluated as an alternative cultivar to Arıcan 97.

 • Adubofuor, J., Amoah, I., & Agyekum, P. B. (2016). Physicochemical Properties of Pumpkin Fruit Pulp and Sensory Evaluation of Pumpkin-Pineapple Juice Blends. Am J od. Food Sci Technol, 4(4), 89-96. doi:10.12691/ajfst-4-4-1
 • Babaoğlu, D., & Türkmen, Ö. (2017). Some Fruit Characteristics of Genotype of Pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne) with the Origin of Western Anatolia. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), doi:11-16. 10.21597/jist.2017.191
 • Balkaya, A., Kurtar, E. S., Yanmaz, R., & Özbakır, M. (2011). Karadeniz Bölgesi kestane kabağı (Cucurbita maxima) populasyonlarından seleksiyon ıslahı yoluyla geliştirilen çeşit adayları. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 17-22.
 • Bektemur, G., Yücel, N.K., Taşkın, H., Çömlekçioğlu, S., & Büyükalaca, S. (2014). Effects of different genotypes and gamma ray doses on haploidization using irradiated pollen technique in squash. Turk J Biol 38:318–327. doi:10.3906/biy-1309-5
 • Berber, M. (2009). Production of haploids in naked seed pumpkins (Cucurbita pepo L. var. styriaca) by pollination with irradiated pollen. MSc, Çukurova University, Adana, Turkey.
 • Blanco-Díaz, M. T., Font, R., Martínez-Valdivieso, D., & Del Río-Celestino, M. (2015). Diversity of natural pigments and phytochemical compounds from exocarp and mesocarp of 27 Cucurbita pepo accessions. Sci Hortic (Amsterdam), 197, 357-65. doi:10.1016/j.scienta.2015.09.064
 • Conti, S., Villari, G., Amico, E., & Caruso, G. (2015). Effects of production system and transplanting time on yield, quality and antioxidant content of organic winter squash (Cucurbita moschata Duch.). Scientia Horticulturae, 183, 136-143. doi:10.1016/j.scienta.2014.12.003
 • Dessì, M., Deiana, M., Day, B., Rosa, A., Banni, S., & Corongiu, F. (2002). Oxidative stability of polyunsaturated fatty acids : effect of squalene. Eur J Lipid Sci Technol, 104, 506-12.
 • FAO (2016) Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP. Erişim Tarihi: 14 Mar 2018.
 • Ferriol, M., Pico, B., & Nuez, F. (2004). Morphological and Molecular Diversity of a Collection of Cucurbita maxima Landraces. J of Amer Soc Hort Sci, 129(1), 60-69.
 • Kurtar, E. S., Sarı, N., & Abak, K. (2002). Obtention of haploid embryos and plants through irradiated pollen technique in squash (Cucurbita pepo L.). Euphytica 127, 335-344.
 • Kurtar, E. S., Balkaya, A., Özbakır, M., & Ofluoglu, T. (2009). Induction of haploid embryo and plant regeneration via irradiated pollen technique in pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne ex. Poir). African Journal of Biotechnology, 8 (21), 5944 - 5951.
 • Kurtar, E. S., & Balkaya, A. (2010). Production of in vitro haploid plants from in situ induced haploid embryos in winter squash (Cucurbita maxima Duchesne ex Lam.) via irradiated pollen. Plant Cell Tissue and Organ Culture 102, 267-277. doi:10.1007/s11240-010-9729-1
 • Kurtar, E.S., Balkaya, A., & Kandemir, D. (2016). Evaluation of haploidization efficiency in winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) through anther culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 127, 497–511. doi:10.1007/s11240-016-1074-6
 • Kurtar, E.S., Balkaya, A., & Ozbakir Ozer, M., (2018). Production of callus mediated gynogenic haploids in winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.). Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 54(1), 9–16.
 • McGuire, G. R., (1992). Reporting of objective color measurements. Hortscience, 27 (12), 1254-1255.
 • Medjakovic, S., Hobiger, S., Ardjomand-Woelkart, K., Bucar, F., & Jungbauer, A. (2016). Pumpkin seed extract: Cell growth inhibition of hyperplastic and cancer cells, independent of steroid hormone receptors. Fitoterapia, 110, 150-156. doi:10.1016/j.fitote.2016.03.010
 • Nara, K., Yamaguchi, A., Maeda, N., Koga, H., & Duchesne, C. (2009). Antioxidative activity of water soluble polysaccharide in pumpkin fruits (Cucurbita maxima Duchesne). Biosci Biotechnol Biochem,73(6), 1416-8. doi:10.1271/bbb.80529
 • Rabrenovi, B. B., Dimi, E. B., Novakovi, M. M., & Te, V. V. (2014). The most important bioactive components of cold pressed oil from different pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds. LWT-Food Science and Technology, 55 (2), 521-527. doi:10.1016/j.lwt.2013.10.019
 • Seymen, M., Kurtar, E. S., Dursun, A., & Türkmen, Ö. (2019). In Sustainable Agriculture: Assessment of Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Cucurbitaceous Vegetable Crops. In Field Crops: Sustainable Management by PGPR (pp. 69-103). Springer, Cham.
 • Tzortzakis, N., Chrysargyris, A., & Petropoulos, S. (2018). Phytochemicals Content and Health Effects of Cultivated and Underutilized Species of the Cucurbitaceae Family. Phytochemicals in Vegetables: A Valuable Source of Bioactive Compounds, 99.
 • Yanmaz, R., Akan, S., Salman, A., Tarım, T. G., Tarım, H. B. B. G., & Müdürlüğü, H. İ. (2016). Türkiye'den toplanan kestane kabağı (Cucurbita maxima Duchesne) genotiplerinde meyve et rengi ile karotenoid miktarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Bahçe (Özel sayı), 45(2), 55-60.
Primary Language tr
Subjects Horticulture
Published Date Haziran 2020
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2742-137X
Author: Musa SEYMEN (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Andorra


Thanks Bu çalışmanın yürütülmesinde ve materyal temininde yardımcı olan S.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Sait KURTAR’a teşekkür ediyorum.
Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { yyutbd697267, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2020}, volume = {30}, pages = {310 - 316}, doi = {10.29133/yyutbd.697267}, title = {Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Seymen, Musa} }
APA Seymen, M . (2020). Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , 30 (2) , 310-316 . DOI: 10.29133/yyutbd.697267
MLA Seymen, M . "Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 310-316 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/54991/697267>
Chicago Seymen, M . "Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 (2020 ): 310-316
RIS TY - JOUR T1 - Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi AU - Musa Seymen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.697267 DO - 10.29133/yyutbd.697267 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 310 EP - 316 VL - 30 IS - 2 SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.697267 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.697267 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi %A Musa Seymen %T Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi %D 2020 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 30 %N 2 %R doi: 10.29133/yyutbd.697267 %U 10.29133/yyutbd.697267
ISNAD Seymen, Musa . "Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 30 / 2 (June 2020): 310-316 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.697267
AMA Seymen M . Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2020; 30(2): 310-316.
Vancouver Seymen M . Dihaploid Kestane Kabağı (Cucurbita maxima Duch.) Çeşit Adaylarının Konya İlinde Verim ve Meyve Kalitesinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2020; 30(2): 310-316.