Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği

Year 2018, Volume 55, Issue 4, 1 - 10, 27.12.2018
https://doi.org/10.20289/zfdergi.396987

Abstract

Bu araştırmanın amacı; İzmir, Çanakkale ve Balıkesir illerinde keçi sütü işleyen işletmelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda keçi sütü ürünleri üretim ve pazarlama yapısını analiz etmektir. Araştırma kapsamında adı geçen illerde 60 keçi sütü işleyen işletmeden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Keçi sütü işleyen işletmelerde yıllık ortalama 678.33 ton keçi sütü tedarik edilmektedir. İşletmelerin %68.33’ü 21 yıldan fazla süredir ve çoğunlukla limitet şirket olarak faaliyet göstermektedir. İşletmelerde 2013 yılında ortalama 6.66 ton saf keçi peyniri, 32.21 ton Ezine peyniri üretilmiştir. İşletmelerin büyük çoğunluğu ürünlerini hem toptan, hem de perakende olarak pazarlamaktadır. Güvenli keçi sütü ürünleri üretiminin geliştirilebilmesi için öncelikle çiğ süt kalitesine dikkat edilmelidir. İşletmeler denetlenmeli, gıda güvenliğine ve hijyene uygun çalışmayan işletmelerde üretim durdurulmalıdır. Keçi ürünleri işleyen işletmeler ürün çeşitlendirmesi ile tüketicilere alternatifler sunmalıdır. Diğer taraftan haksız rekabet ve nitelikli iş gücü eksikliği gibi sorunlar çözülmelidir.

References

 • Azabağaoğlu, M.Ö. ve İnce, F. 2004. Kırklareli İlinde Süt Sanayinin Durumu. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (3): 323-328.
 • Bars, T. ve Akbay, C. 2013. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri. Dergisi, 16 (2): 9-20.
 • Dellal, İ. ve Dellal, G., 2005. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs, İzmir, s.39-48.
 • Demir, P. ve Aral, S. 2010. Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(4): 585-592.
 • Kara, M. 2000. Isparta İli Süt Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Gelişim Stratejileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 163-174.
 • Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Kınık, Ö., Gönç, S. ve Ender, G. 2010. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi, 8 (2): 45-48.
 • Kılıç, S., Uysal, H., Kavas, G., Kesenkaş, H. ve Akbulut, N. 2002. Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (3): 56-63.
 • TÜİK. 2015.Tarımsal istatistikler. http://tuik.gov.tr. Son erişim tarihi: 10 Ekim 2015.
 • Uzmay, A., Koyubenbe, N. ve Konca,Y. 2006. İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (3): 43-53.

Year 2018, Volume 55, Issue 4, 1 - 10, 27.12.2018
https://doi.org/10.20289/zfdergi.396987

Abstract

References

 • Azabağaoğlu, M.Ö. ve İnce, F. 2004. Kırklareli İlinde Süt Sanayinin Durumu. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (3): 323-328.
 • Bars, T. ve Akbay, C. 2013. Kahramanmaraş İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen Mandıra İşletmelerinin Yapısal Analizi. KSÜ Doğa Bilimleri. Dergisi, 16 (2): 9-20.
 • Dellal, İ. ve Dellal, G., 2005. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs, İzmir, s.39-48.
 • Demir, P. ve Aral, S. 2010. Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(4): 585-592.
 • Kara, M. 2000. Isparta İli Süt Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Gelişim Stratejileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1): 163-174.
 • Kesenkaş, H., Dinkçi, N., Kınık, Ö., Gönç, S. ve Ender, G. 2010. Saanen Keçisi Sütünün Genel Özellikleri. Akademik Gıda Dergisi, 8 (2): 45-48.
 • Kılıç, S., Uysal, H., Kavas, G., Kesenkaş, H. ve Akbulut, N. 2002. Pilot Tesis Koşullarında Pastörize Keçi Sütünden Çimi Peyniri Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39 (3): 56-63.
 • TÜİK. 2015.Tarımsal istatistikler. http://tuik.gov.tr. Son erişim tarihi: 10 Ekim 2015.
 • Uzmay, A., Koyubenbe, N. ve Konca,Y. 2006. İzmir İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşleyen ve Pazarlayan İşletmelerin Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43 (3): 43-53.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science, Engineering
Published Date 55-4
Journal Section Articles
Authors

Harun KESENKAŞ> (Primary Author)
Ege Üniveristesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Bornova İzmir
0000-0003-0837-1183
Türkiye


Sait ENGİNDENİZ>
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü
Türkiye


A. Ferhan SARVAN>
Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü


Duygu AKTÜRK>
Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü


Nedim KOŞUM>
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü


Turgay TAŞKIN>
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü


Mukadderat GÖKMEN>
Balıkesir Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü


Ayşe UZMAY>
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Publication Date December 27, 2018
Submission Date February 20, 2018
Acceptance Date April 2, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 55, Issue 4

Cite

APA Kesenkaş, H. , Engindeniz, S. , Sarvan, A. F. , Aktürk, D. , Koşum, N. , Taşkın, T. , Gökmen, M. & Uzmay, A. (2018). Keçi Sütü İşleyen İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Yapılarının Analizi: İzmir, Balıkesir ve Çanakkale İlleri Örneği . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 55 (4) , 1-10 . DOI: 10.20289/zfdergi.396987

      27559           trdizin ile ilgili görsel sonucu                 27560                    Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                                                       Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.