Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Development of electronic weighing and evaluation system for determining seed and fertilizer flow characteristics in seeders

Year 2021, Volume 58, Issue 3, 407 - 419, 05.09.2021
https://doi.org/10.20289/zfdergi.834901

Abstract

Objective: The objective of this study was to develop an electronic weighing and evaluation system for testing and analyzing the seed and fertilizer flow characteristics of the seeders. Material and Methods: In this study, the flow characteristics of a fertilizer unit of a 4-row precision seeder were determined by measurement of weights of fertilizer. In experiments, composite fertilizer (15:15:15) was used at different forward speeds (1.0, 1.5 ve 2.0 m s-1) and fertilizer flow rates varied by orifice size (fully open, ¾ open, half open). The flow evenness and the fertilizer distribution of furrow openers were also determined employing electronic measurement system for the experiments. Results: Based on the findings of this work, it has been determined that the measurements discussed within the scope of the study can be performed precisely and effectively not only in a short time but also using minimum human labor by employing electronic weight and evaluation system. It was determined that the time requirement of the experiments conducted with the traditional method was approximately 3.5 times higher as compared to the developed system. Conclusion: The results showed that the electronic weighing and evaluation system can be easily used for measurement of weights of all kind of seed drills, combined precision seeders and fertilizer side dressers, and the evaluation of their experimental results.

References

 • Altuntaş, E., H. Polatçı & E. Bayram, 2007. Kombine ekim makinasında farklı ekim normları ve ilerleme hızlarının buğday ve fiğ tohumlarının sıra üzeri ve sıralar arası tohum dağılım düzgünlüğüne etkileri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 57-65.
 • Bayhan, Y., B. Kayışoğlu, P. Ülger, B. Akdemir, 2009. Tahıl ekiminde kullanılan pnömatik etkili ekim makinasının ekim performansının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 6 (2): 131-136.
 • Karimi, H., H. Navid, B. Besharati, H. Behfar & I. Eskandari, 2017. A practical approach to comparative design of non-contact sensing techniques for seed flow rate detection. Computers and Electronics in Agriculture, 142: 165-172.
 • Kumar, V.J.F. & C.D. Durairaj, 2000. Influence of head geometry on the distributive performance of air-assisted seed drills. J.Agric. Engng Res. 75 (1), Article No: Jaer. 1999.0490, 81-95, Silsoe.
 • Önal, İ., 2011. Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 490, İzmir.
 • Önal, İ. & Ö. Ertuğrul, 2011. Üstten akışlı oluklu ekici makaranın soğan, havuç ve kanola tohumları için tohum akışı ve sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü. Tarım Bilimleri Dergisi, 17 (2011): 10-23.
 • TSE Standardı, 2014. Türk Standardları Enstitüsü. “TS 6425 - Sıraya Ekim Makinaları Deney Metodları”.
 • Uygan, F. & İ.E. Güler, 2004. Pnömatik tahıl ekim makinalarında farklı tip dağıtma başlıkları, hava hızı ve ekim normunun akış düzgünlüğüne etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1): 59-67.
 • Yazgı, A., E. Aykas & Z. Altınöz, 2013. Yerli yapım kombine doğrudan ekim makinasında tohum ve gübre akış karakteristiklerinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9 (3): 247-256.
 • Yazgı, A., Z. Dumanoğlu, N. Kuldemir, İ.D. Aygün & A. Masoumi, 2012. Pnömatik tahıl ekim makinası ile buğday ekiminde makina performansının belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8 (1): 35-40.

Ekim makinalarında tohum ve gübre akış karakteristiklerinin belirlenmesi için elektronik tartım ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi

Year 2021, Volume 58, Issue 3, 407 - 419, 05.09.2021
https://doi.org/10.20289/zfdergi.834901

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ekim makinalarının tohum ve gübre akış karakteristiklerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere bir elektronik tartım ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesidir. Materyal ve Yöntem: Çalışmada, 4 sıralı tek dane ekim makinasının gübre ünitesine ilişkin akış karakteristikleri tartım denemeleriyle belirlenmiştir. Denemelerde kompoze gübre (15:15:15) kullanılmış olup farklı ilerleme hızlarında (1.0, 1.5 ve 2.0 m s-1) ve kapak açıklığına bağlı norm değerlerinde (tam açık, ¾ açık, yarı açık) çalışılmıştır. Makinanın akış düzgünlüğü ve ayaklar arası dağılım düzgünlüğü değerleri belirlenmiş olup denemelere ilişkin tüm ölçüm ve değerlendirmeler geliştirilen elektronik tartım ve değerlendirme sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Bulguları: Elektronik tartım ve değerlendirme sistemi kullanılarak ölçümlerin, hassas bir şekilde, yüksek doğrulukta, kısa zamanda ve minimum insan işgücüyle gerçekleştirilebileceği saptanmıştır. Geliştirilen sistemle karşılaştırıldığında geleneksel yöntemle yapılan denemelerin zaman gereksiniminin yaklaşık 3.5 kat fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, elektronik tartım ve değerlendirme sisteminin her tipteki normal sıravari ekim makinası, kombine tek dane ekim makinası ve gübreli araçapa makinasına ilişkin tartım denemelerinde ve bu denemelere ilişkin sonuçların değerlendirmesinde kolaylıkla kullanılabileceğini göstermektedir.

References

 • Altuntaş, E., H. Polatçı & E. Bayram, 2007. Kombine ekim makinasında farklı ekim normları ve ilerleme hızlarının buğday ve fiğ tohumlarının sıra üzeri ve sıralar arası tohum dağılım düzgünlüğüne etkileri. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 24 (2): 57-65.
 • Bayhan, Y., B. Kayışoğlu, P. Ülger, B. Akdemir, 2009. Tahıl ekiminde kullanılan pnömatik etkili ekim makinasının ekim performansının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 6 (2): 131-136.
 • Karimi, H., H. Navid, B. Besharati, H. Behfar & I. Eskandari, 2017. A practical approach to comparative design of non-contact sensing techniques for seed flow rate detection. Computers and Electronics in Agriculture, 142: 165-172.
 • Kumar, V.J.F. & C.D. Durairaj, 2000. Influence of head geometry on the distributive performance of air-assisted seed drills. J.Agric. Engng Res. 75 (1), Article No: Jaer. 1999.0490, 81-95, Silsoe.
 • Önal, İ., 2011. Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 490, İzmir.
 • Önal, İ. & Ö. Ertuğrul, 2011. Üstten akışlı oluklu ekici makaranın soğan, havuç ve kanola tohumları için tohum akışı ve sıra üzeri tohum dağılım düzgünlüğü. Tarım Bilimleri Dergisi, 17 (2011): 10-23.
 • TSE Standardı, 2014. Türk Standardları Enstitüsü. “TS 6425 - Sıraya Ekim Makinaları Deney Metodları”.
 • Uygan, F. & İ.E. Güler, 2004. Pnömatik tahıl ekim makinalarında farklı tip dağıtma başlıkları, hava hızı ve ekim normunun akış düzgünlüğüne etkisi. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 36 (1): 59-67.
 • Yazgı, A., E. Aykas & Z. Altınöz, 2013. Yerli yapım kombine doğrudan ekim makinasında tohum ve gübre akış karakteristiklerinin belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9 (3): 247-256.
 • Yazgı, A., Z. Dumanoğlu, N. Kuldemir, İ.D. Aygün & A. Masoumi, 2012. Pnömatik tahıl ekim makinası ile buğday ekiminde makina performansının belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 8 (1): 35-40.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Arzu YAZGI (Primary Author)
Ege Üniversitesi
0000-0003-0141-8882
Türkiye


Tuncay GÜNHAN
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4462-2410
Türkiye

Supporting Institution Ege Üniversitesi
Project Number 2015-ZRF-024
Thanks Bu araştırmaya 2015-ZRF-024 No’lu proje çerçevesinde finansal destek sağlayan Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkür ederiz.
Publication Date September 5, 2021
Application Date February 8, 2021
Acceptance Date March 12, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 58, Issue 3

Cite

APA Yazgı, A. & Günhan, T. (2021). Ekim makinalarında tohum ve gübre akış karakteristiklerinin belirlenmesi için elektronik tartım ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 58 (3) , 407-419 . DOI: 10.20289/zfdergi.834901

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.