PDF BibTex RIS Cite

MARIA MONTESSORI’YE GÖRE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Year 2011, Issue: 16, 133 - 145, 01.06.2011

Abstract

İtalyan araştırmacı Maria Montessori’nin erken çocukluk döneminin özelliklerine ilişkin anlayışını ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma, derleme biçiminde yapılmıştır. Bu çalışmada çocuğun doğasına ilişkin Montessori’nin atıfta bulunduğu ve bizzat kendisinin yaptığı bilimsel araştırmaların sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma bu yönüyle Montessori’nin erken çocukluk döneminin özelliklerine ilişkin anlayışını bilimsel verilerin ışığında ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çocukluk döneminin kendine özgü özellikleri olan bir evre olduğu ve çocukların çok sayıda olağanüstü ve geçici yeteneklere sahip oldukları görülmüştür. Oysa çocukluk dönemi genellikle yetişkinler tarafından sadece bir geçiş aşaması olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda yetişkinlere ve eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Arslan, M.(2008). Montessori Yaklaşımı, Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, 177, 65- 79
 • Aydın, İ.(2006). Alternatif Okullar, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aytaç, Kemal.(2006). Çağdaş Eğitim Akımları, Ankara: Pelin Ofset.
 • Cüceloğlu, D.(1993). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • De Bartolomeis, F.(1973). Maria Montessori e La Pedogogia Scientifica, Floransa: La Nuova Italia Editrice.
 • Homberger, M.A.(1982).”The Developmental Psychology of Maria Montessori.” Ph. D Thesis, Columbia University.
 • Malloy, T.(1989) Montessori ve Çocuğunuz. (Çev: F. Öztaş- C. Gülten). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Montessori, M.(1950). La Scoperta Del Bambino. Roma: Garzanti.
 • Montessori, M.(1953). La Mente del Bambino, Roma: Officine Grafiche Aldo Garzanti.
 • Montessori, M.(1955). Formazione Dell’Uomo, Milano: Officine Grafiche Aldo Garzanti.
 • Montessori, M.(1975). Çocuk Eğitimi. (Çev: Y. Güler). İstanbul: Sander Yayınları.
 • Pollard, M.(1996). Maria Montessori. (Çev: L. Onat). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Rousseau, J. J.(2008). Emile (Bir Çocuk Büyüyor). (Çev: Ü. Akagündüz). İstanbul: Selis Kitaplar.
 • Savard, C.M.(1976). Çağdaş Pedagojiden Seçmeler.(Çev: N. Yüzbaşıoğlu). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Schafer, C.(2006). Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? (Çev: C. Aydın). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Topbaş, E.(2004). Montessori Yöntemi İle Çocuk Eğitimi. İstanbul: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Wilbrandt, E. Ç.(2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Characteristics of Early Childhood Period According to Maria Montessori

Year 2011, Issue: 16, 133 - 145, 01.06.2011

Abstract

This research carried out in order to reveal the Italian researcher Maria Montessori’s understanding on the characteristics of early childhood period has been prepared as an edited work. In this study, the results of the scientific researches given reference or done by Montessori on the nature of the child were given place. In this respect the study sets forth Montessori’s understanding concerning the characteristics of the early childhood period under the light of scientific data. According to the findings obtained as a result of the research, it was seen that childhood period is a phase with distinctive characteristics and that children have many extraordinary and temporary skills. However, childhood period is generally perceived by adults only as a transitional period. Within this context, adults and educators were given recommendations.

References

 • Arslan, M.(2008). Montessori Yaklaşımı, Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, 177, 65- 79
 • Aydın, İ.(2006). Alternatif Okullar, Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aytaç, Kemal.(2006). Çağdaş Eğitim Akımları, Ankara: Pelin Ofset.
 • Cüceloğlu, D.(1993). İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • De Bartolomeis, F.(1973). Maria Montessori e La Pedogogia Scientifica, Floransa: La Nuova Italia Editrice.
 • Homberger, M.A.(1982).”The Developmental Psychology of Maria Montessori.” Ph. D Thesis, Columbia University.
 • Malloy, T.(1989) Montessori ve Çocuğunuz. (Çev: F. Öztaş- C. Gülten). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
 • Montessori, M.(1950). La Scoperta Del Bambino. Roma: Garzanti.
 • Montessori, M.(1953). La Mente del Bambino, Roma: Officine Grafiche Aldo Garzanti.
 • Montessori, M.(1955). Formazione Dell’Uomo, Milano: Officine Grafiche Aldo Garzanti.
 • Montessori, M.(1975). Çocuk Eğitimi. (Çev: Y. Güler). İstanbul: Sander Yayınları.
 • Pollard, M.(1996). Maria Montessori. (Çev: L. Onat). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Rousseau, J. J.(2008). Emile (Bir Çocuk Büyüyor). (Çev: Ü. Akagündüz). İstanbul: Selis Kitaplar.
 • Savard, C.M.(1976). Çağdaş Pedagojiden Seçmeler.(Çev: N. Yüzbaşıoğlu). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Schafer, C.(2006). Ömür Törpüsü mü? Bal Küpü mü? (Çev: C. Aydın). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Topbaş, E.(2004). Montessori Yöntemi İle Çocuk Eğitimi. İstanbul: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Wilbrandt, E. Ç.(2009). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Abdullah DURAKOĞLU This is me
Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Felsefe Grubu Öğretmenliği Bilim Dalı Doktora Öğrencisi; Ankara

Publication Date June 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Issue: 16

Cite

APA
DURAKOĞLU, A. (2011). MARIA MONTESSORI’YE GÖRE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN ÖZELLİKLERİ. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi(16), 133-145.