Volume: 33 Issue: 1, 2/1/02

Year: 2002

Articles

 

2. Doğum eylemine tıbbi yardım: Oxytocin kullanımı

 

4. Aile planlamasında sezaryen esnasında postplasental rahim içi araç uygulaması ve sonuçları

 

5. Bir heterotopik gebelik: olgu sunumu

 

6. Cystic Hygroma: Case report

 

8. Mullerian anomaly and unilateral agenesis with pelvic kidney

 

9. Febrile seizures: Clinical features of 96 patients

 

10. Serebrokostomandibular sendrom. Olgu sunumu

 

11. Hastanemizdeki son 4 yıldaki zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi

 

12. Olgu sunumu: Glioblastoma ile seyreden bir nöroblastom olgusu

 

13. Posterior mediasten kökenli bir nöroblastom olgusu

 

14. Olgu sunumu: Konjenital bronkojenik kist

 

15. Kliniğimizde izlediğimiz insüline bağımlı diyabetes mellitus'lu olguların irdelenmesi

 

16. İnfantil spazm tanısı alan 16 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi