Volume: 34 - Issue: 4, 01.05.2003

Year: 2003

Articles

1. Ağır preeklamptik hastalarda magnesium sülfat tedavisinin kanama zamanına etkisi

3. Indications and complications for caesarean section

7. Primeri geç saptanan Krukenberg tümörü

8. Streptococcus pneumoniae'nin neden olduğu bir yenidoğan sepsis olgusu

9. Renal agenezinin eşlik ettiği diabetik anne bebeği olgusu