Volume: 36 - Issue: 3, 01.04.2005

Year: 2005

Articles

1. İndüksiyon öncesi transperineal ultrasonografik servikal uzunluk ve Biskop skorunun indüksiyon-doğum süresine etkisi

2. Liken sklerozus zemininden gelişen vulva karsinomu: Olgu sunumu

3. Ektopik gebelik: 225 olgunun incelenmesi

4. Villoglandüler adenokarsinoma: Diagnostik ikilem

5. İki lipoleiomyom olgusu

6. Testis ve gonad biyopsisini nasıl alıyorsunuz?

7. 14 years experience in delayed acute scrotum from a maternal and child hospital

9. Pediatrik Hodgkin hastalığı'nda CRP'nin önemi

10. Ayaktan antibiyoterapi ile tedavi edilen bir renal apse olgusu