Volume: 39 - Issue: 2, 01.03.2008

Year: 2008

Articles

1. Cornelia de Lange sendromu ve anestezi: olgu sunumu

2. Oksiput posterior prezentasyonun obstetrik prognoz ve postpartum nörogelişimsel sürece etkisi

3. İdrar kaçıran hastalarda antikolinerjik tedavilerin etkinliği, hastaların uyumu ve takibi

4. Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: 27 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi

5. Gebelikte diabetik ketoasidoz: olgu sunumu

6. Takayasu arteriti olan gebede spinal anestezi ile sezaryen seksiyo: olgu sunumu

7. Preterm ve term bebeklerdeki doğumdan sonraki ilk oksijen saturasyon düzeyleri (pilot çalışma)