Volume: 40 - Issue: 4, 01.05.2009

Year: 2009

Articles

1. Plasenta dekolmanı; risk faktörleri, takip-tedavi protokollerimiz ve sonuçları

5. Asfiktik torasik distrofi tamsı alan bir yenidoğan vaka sunumu

6. Fizyopatolojilc olarak gebelik hidronefrozunun değerlendirilmesi: Üç farklı yaklaşım

7. Posterior reversible ensefalopati sendromu

8. İmmatür spermlerle yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu ve sonuçlan: Olgu sunumu

10. Anne ve kordon kan ferritin düzeyleri ile anemi gelişimi arasındaki ilişki