Year 2014, Volume 5, Issue 1, Pages 1 - 11 2014-03-12

Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi

Ayşegül ALTUN [1] , Selahattin GELBAL [2]

711 598

In this study, elementary school teachers’ mostly used measurement and evaluation methods or instruments was determined by pair-wise comparison method. The research included 202 elementary school teachers from 10 different schools in Ankara at 2011-2012 academic year. 8 technics and instruments which used in the pairwise comparison scaling instrument selected from teachers book. As a results of the study teacher prefer using performance base assessment. This was followed by interview, observation, peer evaluation, selfevaluation, portfolios, assessing group work, and diary.

Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin en çok kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve araçları ikili karşılaştırma ile ölçekleme yöntemiyle belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ankara'daki 10 farklı ilköğretim okulunda çalışan 202 öğretmen katılmıştır. Öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan yöntem ve araçtan sekiz tanesi seçilerek ikili karşılaştırmanın yapıldığı ölçme aracı hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenler en çok performans değerlendirmeyi tercih etmektedirler. Bunu sırasıyla, görüşme, gözlem, akran değerlendirme, öz değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, grupla değerlendirme ve günlük izlemektedir.

 • Aktaş, Ş., Atalay, A., Aygün, S. Ç., Aynur, N., Bilge, O., Çelik, M., Çuha, S. S., Karaman, U., Öcal, İ., Öncü, F., Özçelik, U., Ulubay, M. ve Ünsal, N. (2006). İlköğretim matematik 6: Öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: MEB Devlet Kitapları, Cem veb ofset.
 • Anıl, D. ve Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 30-36.
 • Bal, A.P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Birgin, O. ve Baki, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme uygulama amaçlarının yeni matematik öğretimi programı kapsamında incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(165).
 • Broomell, S.B., Budescu, D.V. ve Por, H.H. (2011). Pair-wise comparisons of multiple models. Judgment and Decision Making, 6(8), 821–831.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: ilk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çepni, S. ve Çoruhlu, T. Ş. (2010). Alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik hazırlanan hizmet içi eğitim kursundan öğretime yansımalar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28(2,) 117-128.
 • Duran, M., Mıhladız, G. Ve Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2( 2), 26-37.
 • Ekinci, A., Bindak, R. ve Yıldırım, M. C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 759-776.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. ( 2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Güler, N. ve Anıl, D. (2006). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences, 6(1), 627-639.
 • Güvendir, A. M. ve Özkan, Ö. Y. (2013). İki Ölçekleme Yönteminin Karşılaştırılması: İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 105-119.
 • Harlen, W. (2007). Criteria for evaluating systems for students assessments. Studies in Educational Evaluation, 33, 15-28.
 • Heldsinger, S. ve Humphry, S. (2010). Using the method of pairwise comparison to obtain reliable teacher assessments. The Australian Educational Researcher, 37( 2).
 • MEB (2005). İlköğretim matematik dersi 1-5 öğretim programi. Devlet Kitapları Müd. Bas. Evi. Ankara.
 • Nartgün, Z. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin önem düzeyinin ikili karşılaştırmalarla ölçeklenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 161-176.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.
 • Öztürk, N., Yalvaç Hastürk, N.G. ve Demir, R. (2013). İlköğretim 4-5. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programlarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 25-36.
 • Saxe, B. G. ve Gearhart, M. (2004). When teachers know what students know: integrating mathematics assessment. Theory into Practice, 43(4), 304-313.
 • Toptaş, V. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanımıyla İlgili Algıları. Eğitim ve Bilim, 36(159).
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ayşegül ALTUN

Author: Selahattin GELBAL

Dates

Publication Date: March 12, 2014

Bibtex @ { epod77202, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {1 - 11}, doi = {10.21031/epod.09064}, title = {Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ALTUN, Ayşegül and GELBAL, Selahattin} }
APA ALTUN, A , GELBAL, S . (2014). Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 5 (1), 1-11. DOI: 10.21031/epod.09064
MLA ALTUN, A , GELBAL, S . "Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 5 (2014): 1-11 <http://dergipark.org.tr/epod/issue/5799/77202>
Chicago ALTUN, A , GELBAL, S . "Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 5 (2014): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi AU - Ayşegül ALTUN , Selahattin GELBAL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.21031/epod.09064 DO - 10.21031/epod.09064 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.09064 UR - https://doi.org/10.21031/epod.09064 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi %A Ayşegül ALTUN , Selahattin GELBAL %T Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi %D 2014 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 5 %N 1 %R doi: 10.21031/epod.09064 %U 10.21031/epod.09064
ISNAD ALTUN, Ayşegül , GELBAL, Selahattin . "Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 5 / 1 (March 2014): 1-11. https://doi.org/10.21031/epod.09064
AMA ALTUN A , GELBAL S . Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2014; 5(1): 1-11.
Vancouver ALTUN A , GELBAL S . Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2014; 5(1): 11-1.