Year 2015, Volume 6, Issue 1, Pages 126 - 141 2015-12-26

İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Aylin ALBAYRAK SARI [1] , Selahattin GELBAL [2]

577 602

This study aims to provide an insight into the scaling model used in social sciences and to determine whether the two scaling method produces similar results based on the judgements decision. The study conducted 194 preservice teachers in the department of Science Teacher Education at Hacettepe University. The scaling procedure was conducted to get scaling values for pair-wise comparison and ranking judgment on the collected data. The Spearmen-rho correlation coefficient which was calculated to examine the consistency between the scale values was found 0,09 at a 0,05 significance level and this value was not significant (r=0.09, p>0.05). Based on these findings, these two scaling approaches didn’t produce similar conclusions so it can be said that attention should be paid to the selected scaling methods and assumptions in study of scaling
Bu çalışmanın amacı, yargıcı kararlarına dayalı iki ölçekleme yöntemi ile elde edilen sonuçları karşılaştırarak alana katkı sağlamak olarak belirlenmiştir. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde okuyan 194 öğretmen adayı ile yürütülmüş ve öğretmen adaylarının interneti kullanma nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. İki farklı form ile öğretmen adaylarından belirtilen internet kullanım amaçlarını ikili olarak karşılaştırmaları ve sıralamaları istenmiş, toplanan bu veriler üzerinde ikili karşılaştırma ve sıralama yargılarına dayalı ölçekleme işlemleri uygulanmıştır. Farklı iki yöntemle elde edilen ölçekleme işlemleri sonucunda elde edilen ölçek değerleri arasındaki tutarlılık Spearman-Brown sıra farkları korelâsyon katsayısı (rs) ile hesaplanmıştır (r=0.09, p>0.05). Bu bulguya dayanarak bu iki ölçekleme yaklaşımının benzer sonuçlar üretmediği, bu nedenle ölçekleme çalışmalarında seçilecek olan ölçekleme yöntemine karar verilirken kullanılacak yöntemin sayıltılarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Ölçekleme, İkili Karşılaştırma Yargılarına Dayalı Ölçekleme, Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme
 • Anıl, D. ve Güler, N. (2006). İkili karşılaştırma yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30, 30-36.
 • Acar Güvendir, M. ve Özer Özkan, Y. (2013). İki ölçekleme yönteminin karşılaştırılması: İkili karşılaştırma ve sıralama yargıları [A comparison of two scaling methods: Pair wise comparison and rank-order judgments scaling]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research. 3 (1), 105–119. [Online]: http:// http://ebad-jesr.com/ adresinden 12 Mart 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Altun Akbaba, S. ve Altun, A. (2000). Bir eğitim aracı olarak internet. Milli Eğitim Dergisi. 147, 23-25.
 • Altun, A. ve Gelbal S. (2014). Öğretmenlerinin Kullandıkları Ölçme ve Değerlendirme Yöntem veya Araçlarının İkili Karşılaştırma Yöntemiyle Belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (2), 200-209.
 • Bal, Ö. (2011). Seviye Belirleme Sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 2(2), 200-209.
 • Brown, T. C. & Peterson, G. L. (2009). An enquiry into the method of paired comparison: reliability, scaling, and Thurstone’s law of comparative judgment. United States Department of Agriculture, Fort Collins.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing.
 • Douglas, A. C., Mills, J. E., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., & Ruffini C., et al. (2008). Internet addiction: Meta-synthesis of qualitative research for the decade 1996-2006. Computers in Human Behavior. 24 , 3027-3044.
 • Ekinci, A., Bindak, R. ve Yıldırım, C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11 (3), 759-776.
 • Ergün, M. (1998). İnternet destekli eğitim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1-10.
 • Guilford, J. P. (1954). Psychometrics methods. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
 • Güler, N. ve Anıl, D. (2009). Scaling through pair-wise comparison method in required characteristics of students applying for post graduate programs. International Journal of Human Sciences. 6(1), 627-639.
 • Kan, A. (2008a). Yargıcı kararlarına dayalı ölçekleme yöntemlerinin karşılaştırılması üzerine ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35, 186-194.
 • Kan, A. (2008b). Psikolojik değişkenleri ölçmek için kullanılan ölçekleme yaklaşımları üzerine bir karşılaştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 4(1), 2-18.
 • O’Neil, M. R. & Chissom, B. S. (1993). A comparison three methods for assessing attitudes. Annual Meeting of the Educational Research Association. 10-12 November, 1993. New Orleans, USA.
 • Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6(3), 507-522.
 • Özer, Y. ve Acar, M. (2011). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri üzerine ikili karşılaştırma yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (40), 89-101.
 • Öztürk, N., Özdemir, S. ve Gelbal, S. (2011). İki farklı ölçekleme yaklaşımından elde edilen ölçek değerleri tutarlılığının incelenmesi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül 2011. Burdur.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Tezbaşaran (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Klavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Tezbaşaran A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede geleneksel madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi. 19 (54), 77-90.
 • Thurstone, L. L. (1958). A law of comparative judgment. Psychological Review. 34, 273-286.
 • Torgerson, W. S. (1958). Theory and methods of scaling. New York: John Wiley & Son.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Aylin ALBAYRAK SARI

Author: Selahattin GELBAL

Dates

Publication Date: December 26, 2015

Bibtex @ { epod77264, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {126 - 141}, doi = {10.21031/epod.30288}, title = {İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ALBAYRAK SARI, Aylin and GELBAL, Selahattin} }
APA ALBAYRAK SARI, A , GELBAL, S . (2015). İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 6 (1), 126-141. DOI: 10.21031/epod.30288
MLA ALBAYRAK SARI, A , GELBAL, S . "İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 (2015): 126-141 <http://dergipark.org.tr/epod/issue/5810/77264>
Chicago ALBAYRAK SARI, A , GELBAL, S . "İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 (2015): 126-141
RIS TY - JOUR T1 - İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması AU - Aylin ALBAYRAK SARI , Selahattin GELBAL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.21031/epod.30288 DO - 10.21031/epod.30288 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 141 VL - 6 IS - 1 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.30288 UR - https://doi.org/10.21031/epod.30288 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %A Aylin ALBAYRAK SARI , Selahattin GELBAL %T İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması %D 2015 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 6 %N 1 %R doi: 10.21031/epod.30288 %U 10.21031/epod.30288
ISNAD ALBAYRAK SARI, Aylin , GELBAL, Selahattin . "İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 6 / 1 (December 2015): 126-141. https://doi.org/10.21031/epod.30288
AMA ALBAYRAK SARI A , GELBAL S . İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2015; 6(1): 126-141.
Vancouver ALBAYRAK SARI A , GELBAL S . İkili Karşılaştırmalar Yargılarına ve Sıralama Yargılarına Dayalı Ölçekleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2015; 6(1): 141-126.