Year 2018, Volume 0, Issue 75, Pages 5 - 34 2018-12-29

Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi

Betül BATIR [1]

69 112

Tanzimat’tan sonra eğitim hayatında yaşanılan yenilikler ve uygulamalar İkinci Meşrutiyet döneminde ürünlerini vermeye başlamıştı. Bunlardan birisi de okullarda sergi ya da müzelerin açılmasıydı. Türk Eğitim tarihinde Satı Bey’in öncülüğünde başlayan bu girişim kısa sürede dönem içerisinde diğer eğitimcilerin de takip ettiği bir uygulama olmuştu. Ancak okullarda açılan bu sergiler sene sonu gösterilerinden öteye gidememişti.

Kapsamlı ve daha detaylı düşünülen, resmi anlamda ilk “Mektep Müzesi” Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1 Mart 1926 tarihinde Maarif Vekâleti binasında açılmıştı. Açılan bu müzenin okul sergilerinden farkı ülke içinden gönderilen okul malzemelerinden oluşmasıydı. Hatta müzede yabancı ülkelerden gönderilmiş olan okul malzemeleri de yer almıştı. Bu müze öğretmenlere ve öğrencilere birer çalışma merkezi olarak da düşünülmüştü. Özellikle eğitimciler yeni aletleri burada görüp kullanma bilgisine sahip olmuşlardı. Bu anlamda eğitimcilere bir fırsat verdiği gibi, çeşitli eşyaların korunup saklanacağı bir depo olma özelliği ile de gelecekte eğitim tarihi konularında çalışma yapacaklara arşiv olma niteliği taşımaktaydı. Mektep Müzesi 1926 yılından yandığı 1947 yılına kadar hizmet vermişti. Mektep Müzesi’nde sergilenen eşyaların tamamı yandığı için bu çalışmayla yok olan eserlerin varlıkları isimlerinin tespiti ile yeniden ortaya çıkarılmaktadır.

Mektep Müzesi hakkında alınan kararların ve yönergelerin yer aldığı çalışmada, eşyaların listesinin verildiği 1927 tarihli Terbiye Dergisi’nde yayınlanan bölüm ile 1928 yılında yayınlanan “Mektep Müzesi Rehberi” isimli eserler kullanılmıştır. Bunun yanında dönemin gazete ve arşiv belgeleri de incelenmiştir. 


ABSTRACT

Opening of School Museum and List of Exhibited Items in Turkey

With in Tanzimat period, innovations and practices experienced in education field and these started to give  products during the Second Constitutional Period. One of the these is school museums or exhabitions. The school museum or exhabition  started  under the leadership of Satı Bey and soon became a practice followed by other educators during the term. Nevertheless, it, which  was opened in schools at the end of the year, was not gone beyond.

The first comprehansive and more detailed School Museum was opened officially in the Ministry of Education on March 1, 1926. The difference of this museum from the school exhibitions was that it consisted of school materials sent from within the country and  also  abroad. The museum was  considered as a lab  for teachers and students. In particular, theachers had the opportunity to see and use the new metarials in there. In this sense, it was an opportunity for teacher to learn and examine varios materials  and became an archive to work in future educational history issues. The School Museum served until it was burned in 1947.

The aim of this study is to re-releaved the materials in  these museums. In the study, the decisions and directives, the list of metarials of the School Museum published in Terbiye (1927) and the School Museum Guide published in 1928 have been examined and evaluted with  newspapers  and archive documents.

Key Words: Turkish History of Education, Ministry of Education, School Museum, School Equipments, Course Tools

Türk Eğitim Tarihi, Maarif Vekâleti, Mektep Müzesi, Mektep Eşyası, Ders Aletleri
 • Altınbaş, Aysun ve Çiğdem Özdemir (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler, Ankara.
 • Batır, Betül (2010). Geleneksel Eğitimden Çağdaş Eğitime Türkiye’de İlköğretim (1908-1924), Birinci Baskı, İstanbul: Elif Kitapevi.
 • Adıgüzel, H. Ömer ve Faruk Öztürk (1999). “Türk Eğitim Düşüncesinde Okul Müzesinden Müze Pedagojisine Değişim”, Eğitim ve Bilim, C.14, S. 114, Ekim 1999, s.73-81.
 • Altınbaş, Aysun ve Çiğdem Özdemir (Hzr) (2012). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde Müzeler, Ankara.
 • Batır, Betül (2010). Geleneksel Eğitimden Çağdaş Eğitime Türkiye’de İlköğretim (1908-1924), Birinci Baskı, İstanbul: Elif Kitapevi. Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümü Kutlama Münasebetiyle Açılacak Mektep Sergileri Rehberi, (1933), İstanbul.
 • Çal, Halit (2009). “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Müzeler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, S.14, C.7, 2009, s. 315-333.
 • “Ders Numuneleri”, Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası, Y.1, N. 4, 145-152, 131-144.
 • Gerçek, Ferruh (1999). Türk Müzeciliği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
 • Okay, Cüneyd (1999). “Satı Bey”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.II, İstanbul: YKY, 504–505.
 • Maarif Vekâleti Mektep Müzesi Yönergesi, Terbiye, S.7, C.II, 2 Teşrin-i sâni 1927, s.65-96.
 • Maarif Vekâleti Mektep Müzesi Rehberi (1928). İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Mektep Eşyası (1933), İkinci Basılış, İstanbul.
 • Pasinli, Alpay (1997). “İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Müzecilik Çalışmaları ve Çocuk Müzesi”, Kuruluşunun 150’nci Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III-Bildirileri, İstanbul, 24-26 Eylül 1996, Ankara: Genelkurmay Basımevi, s.100-103.
 • Shaw, Wendy M.K. (2004). Osmanlı Müzeciliği, çev. Esin Soğancıoğlu, İstanbul: İletişim. Şapolyo, Enver Behnan (1936). Müzeler Tarihi, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Tonguç, İsmail Hakkı (1931). “Mektep Müzeleri”, Terbiye, S.32, C.VII, Şubat 1931, s.38.
 • Tonguç, İsmail Hakkı (1931).“Danimarka Mektep Müzesi”, Terbiye, S.33, C.VII, Mart 1931, s.27-31.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Erdem
Authors

Author: Betül BATIR (Primary Author)
Institution: HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { erdem496200, journal = {Erdem}, issn = {1010-867X}, eissn = {2667-8713}, address = {Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {5 - 34}, doi = {10.32704/erdem.496200}, title = {Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi}, key = {cite}, author = {BATIR, Betül} }
APA BATIR, B . (2018). Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi. Erdem, 0 (75), 5-34. DOI: 10.32704/erdem.496200
MLA BATIR, B . "Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi". Erdem 0 (2018): 5-34 <http://dergipark.org.tr/erdem/issue/41886/496200>
Chicago BATIR, B . "Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi". Erdem 0 (2018): 5-34
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi AU - Betül BATIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32704/erdem.496200 DO - 10.32704/erdem.496200 T2 - Erdem JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 34 VL - 0 IS - 75 SN - 1010-867X-2667-8713 M3 - doi: 10.32704/erdem.496200 UR - https://doi.org/10.32704/erdem.496200 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erdem Dergisi Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi %A Betül BATIR %T Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi %D 2018 %J Erdem %P 1010-867X-2667-8713 %V 0 %N 75 %R doi: 10.32704/erdem.496200 %U 10.32704/erdem.496200
ISNAD BATIR, Betül . "Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi". Erdem 0 / 75 (December 2018): 5-34. https://doi.org/10.32704/erdem.496200
AMA BATIR B . Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi. Erdem. 2018; 0(75): 5-34.
Vancouver BATIR B . Türkiye’de Mektep Müzesi’nin Açılışı ve Sergilenen Eşyaların Listesi. Erdem. 2018; 0(75): 34-5.