Year 2018, Volume 0, Issue 75, Pages 99 - 120 2018-12-29

Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras

Osman GÜMÜŞÇÜ [1]

72 133

Ülkemizin konumu, sahip olduğu coğrafi özellikleri ve iskân tarihinin çok eskilere dayanmasından dolayı, sadece doğal güzellikleri ile değil, geçmiş toplum ve medeniyetlerden kalan değerler açısından da çok çeşitli ve zengin bir potansiyeli bulunmaktadır. Sadece görünür vaziyetteki kültürel mirasıyla bile adeta “açık hava müzesi” niteliğindeki Türkiye, bu haliyle kültürel miras araştırmaları açısından büyük gelişmelere açıktır.

Günümüzde çok sayıda disiplin, kültür ve kültürel miras ile bağlantılı araştırmalar yürütmekte ve bu konuya çok çeşitli açılardan yaklaşmaktadır. Bunlar arasında tarih ve coğrafya eskiden beri ilk akla gelen disiplinler arasında olup ülkemizdeki hâliyle tarih geçmişteki; coğrafya ise günümüzdeki kültürel konulara yoğunlaşmış görünmektedir. Dolayısıyla, tarihi derinliği olmadan mekânsal araştırmalar yapan coğrafya ile çoğunlukla mekânsal açıdan konuya bakmadan geçmişi ele alan tarih disiplini arasında kalan tarihi coğrafya, bu bağlamda çok daha geniş bir bakış açısına sahiptir.

İnsanın tüm faaliyetleri mekân üzerinde gerçekleştiğinden, mekân temelli bir disiplin olan coğrafyada kültür son derece önemli bir yer tutmaktadır. Tarihi coğrafya ve miras ise, doğrudan geçmişe atıf yaptığından, kültürel miras konusu da tarihi coğrafyada benzer bir konuma sahiptir. Üstelik kültürel mirasın tamamı mekân üzerinde yer aldığından, geçmiş mekân araştırmasını odağına alan tarihi coğrafya, kültürel miras çalışmalarında ayrıca dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle, eğitim ve bilim hayatımızda gerekli düzenlemeler yapılarak, tarihi coğrafyada yeterli araştırmacı ve uzman yetiştirilmeli, diğer disiplinlere mensup uzmanlarla birlikte ülkemizin zengin kültürel mirası, süratle bilim camiası ile kültürel turizm ve diğer kullanıcıların hizmetine sunulmalıdır.


ABSTRACT

Due to the its location, geographical feature sand history of settlements date back to the old times, our country has a large variety and wealthy potential in terms of not only its natural beatuies but also the values of past society and civilizations. Turkey, is just like “open air museum” with its cultural heritage in visible form,  is open to great developments in terms of cultural heritage researches.

Today, a large number of discipline conduct a research with regard to the cultur and cultural heritage and approach this subject from various aspects. Among them, history and geography are among the first diciplines come to mind and as in our country it seems that history concentrate on past; geography concentrate on modern day’s cultural subjects. Therefore, historical geography, remain in between geography that does spatial research without historical depth hand history discipline which deals with past with out looking at the subject in terms of spatial, has wider perspective in this context.

Since all human activities take place on space, culture takes an important place in geography which is space-based discipline. Cultural heritage has a similar position in historical geography because of historical geography and culture refer directly to the past. Moreover, since all of the cultural heritage is located on space, historical geography, which focus on researching of pastspace, also draw attention in cultural heritage studies. From this point, doing necessary arrangement in educational and science life, enough researcher and expert should be educated in historical geography and rich cultural heritage of our country should take into service to the scientific community, cultural tourism and other users.

Keywords: Historical geography, cultural heritage, space, culture, cultural tourism.

Tarihi coğrafya, kültürel miras, mekân, kültür, kültürel turizm
 • Doğaner, Suna (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Emekli, Gözde (2006). “Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm”, Ege Coğrafya Dergisi 15: 51-59.
 • Garrod, B. A. F. (2001) “Heritage Tourism: A Question of Definition”, Annals of Tourism Research 27/3: 1049-1052.
 • Gümüşçü, Osman. - Ç. Şenkul, H. H. Yılmaz (2015). Temelleri Gelişimi ve Yapısıyla Tarihi Coğrafya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Gümüşçü, Osman (2016). Tarihi Coğrafya, İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Hardy, D. (1988) “Historical Geography and Heritage Studies”. Area 20/4: 333-338.
 • Hooke, Della (1999). “The role of the historical geographer today”, Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 53: 61-70.
 • ICCROM (1990). Definition of Cultural Heritage, References to Documents in History. Paris.
 • İncirlioğlu, Emine Onaran (2009). “Mekân ve Kültür”, TMMOB, Dosya 16: 2-5.
 • Kafesoğlu, İbrahim (1997) Türk Milli Kültürü, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Kefeli, Emel (2009). “Coğrafi Merkezli Okuma”. Turkish Studies 4/1: 423-433.
 • Oğuz, Öcal (2006). “Neden Kültür Araştırmaları?”, Milli Folklor 70: 4-6.
 • Oğuz, Öcal (2007). “UNESCO, Kültür ve Türkiye”. Milli Folklor 73: 5-11.
 • Ortaylı, İlber (2007). “Önsöz”, Dünya Tarih Atlası, İstanbul: Doğan Burda Yayıncılık.
 • Özgüç, Nazmiye; Erol Tümertekin (2015). Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekân. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Süel, Aygül; Mustafa Süel. “Bir Hitit Şehrinin Keşfi, Ortaköy-Şapinuva İdendifikasyonu (Özdeşleşmesi) ile Hitit Coğrafyasındaki Değişiklikler ve Yenilikler”; Prof. Dr. Uğur Silistireli’ye Anı Kitabı’nda baskıda.
 • UNESCO (1972). The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, http://portal.unesco.org/en.
 • UNESCO (2003). Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage, http://portal.unesco.org/en.
 • Yusuf Has Hacib (1991). Kutadgu Bilig, (Çev. R. R. Arat). Ankara: TTK. Yayınları.
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.589991679221f7.44530756 (son erişim 07.02.2017).
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5899916b5952c8.66526329 (son erişim 07.02.2017).
 • http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,159754/basbakan-davutoglu-kulturel-kalkinma-eylem-planini-acik-.html (30.01.2017).
 • http://ortakoyluyuz.tr.gg/%26%23350%3Bapinuva-Genel-Bilgi.htm (son erişim 06.02.2017).
 • http://kayipkoy.com/anasayfa-1.1.1.html. (son erişim 07.02.2017).
 • http://www.geo.uni.lodz.pl/sub-department-of-historical-geography-and-cultural-heritage (son erişim 13.02.2017).
 • https://www.kultur.gov.tr/TR,134106/somut-kulturel-miras.html (09.02.2017).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Erdem
Authors

Author: Osman GÜMÜŞÇÜ (Primary Author)
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { erdem496740, journal = {Erdem}, issn = {1010-867X}, eissn = {2667-8713}, address = {Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {99 - 120}, doi = {10.32704/erdem.496740}, title = {Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras}, key = {cite}, author = {GÜMÜŞÇÜ, Osman} }
APA GÜMÜŞÇÜ, O . (2018). Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras. Erdem, 0 (75), 99-120. DOI: 10.32704/erdem.496740
MLA GÜMÜŞÇÜ, O . "Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras". Erdem 0 (2018): 99-120 <http://dergipark.org.tr/erdem/issue/41886/496740>
Chicago GÜMÜŞÇÜ, O . "Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras". Erdem 0 (2018): 99-120
RIS TY - JOUR T1 - Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras AU - Osman GÜMÜŞÇÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32704/erdem.496740 DO - 10.32704/erdem.496740 T2 - Erdem JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 120 VL - 0 IS - 75 SN - 1010-867X-2667-8713 M3 - doi: 10.32704/erdem.496740 UR - https://doi.org/10.32704/erdem.496740 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erdem Dergisi Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras %A Osman GÜMÜŞÇÜ %T Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras %D 2018 %J Erdem %P 1010-867X-2667-8713 %V 0 %N 75 %R doi: 10.32704/erdem.496740 %U 10.32704/erdem.496740
ISNAD GÜMÜŞÇÜ, Osman . "Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras". Erdem 0 / 75 (December 2018): 99-120. https://doi.org/10.32704/erdem.496740