Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-01

ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bülent AKKOYUN [1]

901 663

Özet

Teknoloji yönetimi, sistemleştirilmesi zor olan karmaşık bir yapıya sahiptir. Teknolojinin yönetilmesi hakkında algısal farklılıklar olabilir. Yapılan çalışmada, teknoloji yönetimini başarıyla uygulayan ve teknoloji ağırlıklı olan şirketlerde çalışanların, demografik özellikleri bakımından teknoloji yönetimi algılarında herhangi bir farklılığın olabilirliği araştırılmıştır. Bu doğrultuda araştırma, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Bağlı Ortaklar olarak bilinen şirketlerde yapılmıştır. Yapılan çalışmada, çalışanların teknoloji yönetimi hakkındaki düşünceleri ve bu konudaki algıları daha önce hazırlanmış ve ölçeklendirilmiş teknoloji yönetimi soruları aracılığıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Anket yöntemi ile toplanan veriler parametrik analizlere tabi tutulmuş ve çalışanların teknoloji yönetimi algılarının demografik özelliklerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, Teknolojik Adaptasyon ve Sistem.

 

 • Akkoyun, B., (2015), “Teknoloji Yönetiminin Başarısında İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Örgütsel Yapı Unsurlarının Etkisi Üzerine Bir araştırma”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Doktora Tezi, Malatya.
 • Badawy, M.K., (1996), “A new paradigm for understanding management technology: A research agenda for technologists”, Internal Journal of Technology Management, 12 (5), ss. 717-732.
 • Charanon, J.J. ve Grange, T., (2006), “Towards a Re-definition of Technology Management”, IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, 2, ss. 955-959.
 • Çetindamar, D., Phaal, R. ve Probert, D., (2010), Technology Management: Activities and Tools, Palgrave Macmillan, London.
 • Çetindamar, D., Phaal, R., ve Probert, D., (2013), Teknoloji Yönetimi Faaliyet ve Araçları, Efil Yayınevi, İstanbul.
 • Edler, J., Meyer, K.F. ve Reger, G., (2002), “Changes in the Strategic Management of Technology: Results of a Global Benchmarking Study”, R&D Management, 32 (2), ss. 149-164.
 • Jin, J. ve Von, Z.M., (2008), “Technological capability development in China’s mobile phone industry”, Technovation, 28 (6), ss. 327-334.
 • Ülgen, H. ve Mirze, K., (2004), “İşletmelerde Stratejik Yönetim”, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Gregor, Y.M.J., (1995), “Technology Management: A Process Approach’’, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 209 (1), ss. 347-356.
 • Rush, H., Bessant, J. ve Hobday, M., (2007), “Assesing the technological capabilities of firms: developing a policy tool”, R&D Management, 37 (3), ss. 221-236.
 • Sumanth, D.J., (1988), A Total Systems Approach to Technology Management, Technology Management Frontiers-I, Inderscience Publishers, Switzerland.
 • Khan, M.U., (1999), “Dynamic techno-management capability of Indian computer firms in comparison with Korea”, Technovation, 19 (4), ss. 243-259.
 • Phaal, R., Farrukh, C.J.P., ve Probert, D.R., (2006), “Technology Management Tools: Concept, Development and Application”, Technovation, 26, ss. 336-344.
 • Khalil, T. ve Bayraktar, B.A., (1990), “Management of Technology, the Key to Global Competitiveness”, Proceedings, 2nd International Conference on Management of Technology, Miami.
 • Levin, D.Z. ve Barnard, H., (2008), “Technology management routines that matter technology managers”, International Journal of Technology Management, 41 (1-2), ss. 22-37.
 • Dogson, M., Gann, D. ve Salter, A., (2008), “The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice”, Oxford University Press, Oxford.
 • Roberts, E.B., (2004), “A Perspective 50 Years of Engineering Management Field”, IEEE Transactions on Engineering Management, 51 (4), ss. 398-403.
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent AKKOYUN

Dates

Publication Date: January 1, 2016

Bibtex @ { esosder263102, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.13489}, title = {ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {AKKOYUN, Bülent} }
APA AKKOYUN, B . (2016). ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.13489
MLA AKKOYUN, B . "ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/24923/263102>
Chicago AKKOYUN, B . "ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Bülent AKKOYUN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.13489 DO - 10.17755/esosder.13489 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.13489 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.13489 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Bülent AKKOYUN %T ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.13489 %U 10.17755/esosder.13489
ISNAD AKKOYUN, Bülent . "ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.13489
AMA AKKOYUN B . ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.
Vancouver AKKOYUN B . ÇALIŞANLARIN TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILAŞMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.