Year 2016, Volume 15, Issue 56, Pages 0 - 0 2016-01-27

DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ

Bahar METE OTLU [1] , Fatma Ebru İKİZ [2] , Esra ASICI [3]

1859 1629

Bu çalışma,  “Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psiko-Eğitim Programı” kullanılarak yürütülen grup uygulamalarının, psikolojik danışman adaylarının öz-duyarlık düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ön test-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2012-2013eğitim-öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı’nda öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öz-duyarlık düzeyini ölçmek için, Neff  (2003a) tarafından geliştirilen ve Akın, Akın ve Abacı (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz-duyarlık ölçeği kullanılmıştır. Veriler, “t Testi”,  “Mann Whitney U Testi” ve “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi”  kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan grup çalışması sonrasında elde edilen sonuçlara göre, deney grubundaki öğrencilerin “öz-duyarlık toplam” ve “öz-sevecenlik” puan ortalamalarında, kontrol grubundaki öğrencilerin puan ortalamalarına göre, anlamlı düzeyde olumlu artış gözlenmiştir. Uygulama sonrasında deney grubundaki öğrencilerin “öz-yargılama” puan ortalamalarında ise kontrol grubundaki öğrencilerin puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde azalma olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda söz konusu eğitimle bireylerin öz-duyarlık düzeylerinin arttırılabileceği söylenebilir.

Journal Section Articles
Authors

Author: Bahar METE OTLU

Author: Fatma Ebru İKİZ

Author: Esra ASICI

Dates

Publication Date: January 27, 2016

Bibtex @ { esosder263123, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {0 - 0}, doi = {10.17755/esosder.57598}, title = {DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {METE OTLU, Bahar and İKİZ, Fatma Ebru and ASICI, Esra} }
APA METE OTLU, B , İKİZ, F , ASICI, E . (2016). DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (56), 0-0. DOI: 10.17755/esosder.57598
MLA METE OTLU, B , İKİZ, F , ASICI, E . "DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/24923/263123>
Chicago METE OTLU, B , İKİZ, F , ASICI, E . "DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2016): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ AU - Bahar METE OTLU , Fatma Ebru İKİZ , Esra ASICI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17755/esosder.57598 DO - 10.17755/esosder.57598 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 15 IS - 56 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.57598 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.57598 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ %A Bahar METE OTLU , Fatma Ebru İKİZ , Esra ASICI %T DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ %D 2016 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 15 %N 56 %R doi: 10.17755/esosder.57598 %U 10.17755/esosder.57598
ISNAD METE OTLU, Bahar , İKİZ, Fatma Ebru , ASICI, Esra . "DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 56 (January 2016): 0-0. https://doi.org/10.17755/esosder.57598
AMA METE OTLU B , İKİZ F , ASICI E . DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.
Vancouver METE OTLU B , İKİZ F , ASICI E . DUYGULARI FARK ETME VE İFADE ETME PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ ÖZ-DUYARLIK DÜZEYİNE ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 15(56): 0-0.