Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1155 - 1165 2017-10-06

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yavuz BOLAT [1] , Erkan ÖZBEK [2] , Serdar KAYGUSUZ [3]

363 649

Bu araştırma, 4. sınıf trafik güvenliği dersinin çocuk trafik eğitim parkı kullanımı ile öğretiminin, öğrenci başarısı üzerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada öğrenci başarı düzeyinin ortaya konmasında ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Sekiz haftalık bir süre boyunca deney grubu ile yapılan trafik güvenliği dersi, belirlenen kazanımlar dikkate alınarak çocuk trafik eğitim parkında yapılmıştır. Kontrol grubunda ise aynı kazanımların aynı sürede sınıf ortamında öğretimi yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama araçları olarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiş 16 maddelik “4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi Kazanım Değerlendirme Sınavı” kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında, araştırmaya başlamadan önce, eş zamanlı olarak ön test uygulanmış, araştırma kazanımlarının öğretiminin bitimiyle birlikte son test uygulanmıştır. Araştırmada toplanan nicel veriler ilişkisiz t testi ve ilişkili t testi hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında deney grubu son test verileri ile kontrol grubu son test verileri arasında, deney grubu son test verileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu belirlendiğinden trafik güvenliği dersleri için “çocuk trafik eğitim parkı kullanımın” öğrenci başarısına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Trafik Güvenliği, 4. Sınıf, Başarı, Öğretim
 • Arslan, F. (2002). Trafik Eğitim Kampanyasına Farklı Bir Yaklaşım (Elâzığ Örneği). Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 8- 10 Mayıs 2002.
 • Cengiz, F. (2013). Trafik ve ilkyardım 1. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı
 • Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği (1998). T.C. Resmi Gazete, 23503, 24.10.1998.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü (2015). Ülke geneli trafik istatistik bülteni. http://www.trafik.gov.tr/SiteAssets/istatistik/2015_yili.xls adresinden 10.10.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Hakan, Y. (2014). Türk eğitim sisteminde trafik eğitiminin yeri ve yapılması gerekenler. Journal of International Management and Social Researches, 1(2), 21.
 • Hatipoğlu, S. (2011). Okul Öncesi Çağı Çocuklarının Trafik Bilgi ve Algıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 1(3), 23-28.
 • Hatipoğlu, S., Özdemir, S. & Öztürk, Arıkan E. (2012). Türkiye’de ilköğretim okullarında verilen trafik eğitiminin farklı ülkelerde verilen eğitimle karşılaştırılarak incelenmesi ve geliştirilmesi için öneriler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2), 9-22.
 • İller ve Belediyeler Dergisi [İBD] (2012). Güvenli trafik alanları hep birlikte oluşturulacak. Türkiye Belediyeler Birliği Sayı 770.
 • Güner, F. & Genç, Zeki S. (2012). İlköğretim öğrencilerinin trafik güvenliği bağlamında kitle iletişim araçlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Çanakkale ili örneği). Selçuk İletişim 7(2), 44-57.
 • Gökdağ, M. & Atalay, A. (2015). Trafik eğitiminin trafik kazaları üzerindeki etkisi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 272-283.
 • MEB (2011). İlköğretim trafik güvenliği dersi öğretim programı. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Tahiroğlu, M. (2012). Değerler eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin trafik kurallarına yönelik tutumlarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 123-136.
 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008). Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri. Ankara: Sayıştay Başkanlığı.
 • Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı (2016). Trafik kazaları özeti 2015. http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/TrafikKazalariOzeti2015.pdf adresinden 12.10.2016 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK (2014). Ölümlü yaralanmalı kazaya neden olan kusurlar, 2014. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18760 adresinden 11.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK (2016a). Motorlu Kara Taşıtları, Mayıs 2016. Haber Bülteni. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21605 adresinden 12.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK (2016b). Karayolu trafik kaza istatistikleri, 2015. Haber bülteni. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21611 adresinden 10.12.2016 tarihinde alınmıştır.
 • Sungur, İ., Akdur, R. & Piyal, B. (2014). Türkiye’deki trafik kazalarının analizi. Ankara Med J, 14(3)114 – 124.
 • Vaizoğlu, S., Evci, D., Kapısız, E. Özcan, S., Soylu, G., Ünal, B., Ünlü, N., Zu’by, B. & Güler, Ç. (2003). Sted, 12(6), 227-230.
 • Yüksel, Y., Tosun, H. & Durna, T. (2013). Köşe yazarları gözüyle Türkiye’de trafik. International Journal of Human Science, 10(2), 718-750.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Yavuz BOLAT
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
Country: Turkey


Author: Erkan ÖZBEK
Institution: Saray İlkokulu, Pursaklar, Ankara

Author: Serdar KAYGUSUZ
Institution: Saray İlkokulu, Pursaklar, Ankara

Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder284299, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1155 - 1165}, doi = {10.17755/esosder.284299}, title = {ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {BOLAT, Yavuz and ÖZBEK, Erkan and KAYGUSUZ, Serdar} }
APA BOLAT, Y , ÖZBEK, E , KAYGUSUZ, S . (2017). ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1155-1165. DOI: 10.17755/esosder.284299
MLA BOLAT, Y , ÖZBEK, E , KAYGUSUZ, S . "ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1155-1165 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/284299>
Chicago BOLAT, Y , ÖZBEK, E , KAYGUSUZ, S . "ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1155-1165
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Yavuz BOLAT , Erkan ÖZBEK , Serdar KAYGUSUZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.284299 DO - 10.17755/esosder.284299 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1155 EP - 1165 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.284299 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.284299 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Yavuz BOLAT , Erkan ÖZBEK , Serdar KAYGUSUZ %T ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.284299 %U 10.17755/esosder.284299
ISNAD BOLAT, Yavuz , ÖZBEK, Erkan , KAYGUSUZ, Serdar . "ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1155-1165. https://doi.org/10.17755/esosder.284299
AMA BOLAT Y , ÖZBEK E , KAYGUSUZ S . ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1155-1165.
Vancouver BOLAT Y , ÖZBEK E , KAYGUSUZ S . ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKININ 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1165-1155.