Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1111 - 1126 2017-10-06

YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER

Yücel CAN [1]

587 3770

Bu çalışmada, insanlığın kadim sorunlarından biri olan yoksulluk sorunu ve buna ek olarak küresel süreçlerle birlikte daha da görünür olmaya başlayan insanlar arası ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ve bunların yol açtığı sorunlar üzerinde durulmuştur. Yoksulluğun nedenleri, yoksulluk türleri, literatürde yaygın bir şekilde ele alınmaya başlayan kadın yoksulluğu, küresel şirketlerin dünya sistemine yön vermesiyle birlikte zayıflayan sosyal devlet kavramı, yoksulluğun yeni bir versiyonu olan çalışan yoksullar konuları sayısal verilere dayalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yoksullukla, küresel ve yerel eşitsizliklerle mücadele yolları; Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslar arası Para Fonu gibi kuruluşların Mikrokredi, ekonomik destekler ve Sosyal Devlet uygulamalarının teşvik edilmesi yoluyla yaptıkları çalışmalar analiz edilmiştir. Sonuçta yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadelede; tüm insanlığı kapsayan, rekabetçi anlayıştan uzaklaşarak paylaşımcı bir paradigmanın benimsenmesine ihtiyaç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yoksulluk, kadın yoksulluğu, eşitsizlik, küresel eşitsizlik
 • Amin, S. (1991). Eşitsiz Gelişme, İstanbul: Arba Yayınları.
 • Bakırdaş, T. (2008). Küresel Gelişmenin Emek Kesimine Etkileri ve Türkiye Emek Kesiminin Bu Süreçteki Konumu, 1. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 359-378, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Buluş, A. ve Kol, E.N. (2008). ‘Küresel Sistemin Ekonomide Meydana Getirdiği Değişiklikler ve Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikalarının İstihdam Üzerine Etkileri’, I. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
 • Candaş, A. (2010). Türkiye’de Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış, http://www.spf.boun.edu.tr/content_files/turkiyede%20esitsizlikler_spf.pdf
 • Chossudovsky, M. (1999). Yoksulluğun Küreselleşmesi,İstanbul: Çiviyazıları/Kamera.
 • Dreze, J. ve Gazdar, H. (1992). Hunger and Poverty in Iraq 1991, World Development, 20 (7), 921-945.
 • Dilik, S. (1976). Servetin Geniş Kitlelere Yayılması, Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Duyan, V., Sayar, Ö.Ö., ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak, Ankara: Öncü Basımevi.
 • Ecevit, Y.(2001). Ekonomik Kriz, Yoksulluk ve Kadın İlişkisi, Toplumsal Cinsiyet Duyarlı Bir Yaklaşım Olmadan Kurulamaz, http://www.ucansupurge.org/newhtml/yecevityoks.php
 • Erdem, T. (2003). Yoksulluk Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma ‘Ankara Kent Yoksulları’, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Fromm, E. (2003). Sahip Olmak Ya Da Olmak, İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları
 • HDR (2011). (Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu İstatistikleri), Tablo 4, s.139-141.
 • ILO (2011). http://kilm.ilo.org/2011/download/Chap1AEN.pdf
 • IMF (Uluslar arası Para Fonu) (2000). İstatistikler, Cilt 29, No.23, Aralık 11.
 • İlkkaracan, İ. (2010). Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları, İstanbul: İTÜ Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi.
 • Kara, U. (2004). Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.
 • Koray, M. (2012). Sosyal Politika, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Korkmaz, E. (2004). Mikrokredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması: İstanbul Örneği, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Kümbetoğlu, B. (2002). ‘Afetler Sonrası Kadınlar ve Yoksulluk’, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Ed. Yasemin Özdek, Ankara: TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Derneği Yayını.
 • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Öztürk, Y. (2009). İktisatta Bölüşüm Kuram Politika, Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Soyak, M. (2010). Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans: Türkiye Deneyimi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2010, Sayı 24.
 • Şenses, F. (2006). Küreselleşmenin Öteki Yüzü Yoksulluk, Ankara: İletişim Yayınları.
 • UNDP (2011). Gender Inequality Index and Related Indicators, http://hdr.undp.org/en/media/HDR 2011 EN Table4.pdf.
 • Yunus, M. (1999). Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru, İstanbul: Doğan Kitapçılık.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Yücel CAN
Institution: Niğde Üniveristesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @review { esosder287995, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1111 - 1126}, doi = {10.17755/esosder.287995}, title = {YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER}, key = {cite}, author = {CAN, Yücel} }
APA CAN, Y . (2017). YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1111-1126. DOI: 10.17755/esosder.287995
MLA CAN, Y . "YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1111-1126 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/287995>
Chicago CAN, Y . "YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1111-1126
RIS TY - JOUR T1 - YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER AU - Yücel CAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.287995 DO - 10.17755/esosder.287995 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1111 EP - 1126 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.287995 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.287995 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER %A Yücel CAN %T YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.287995 %U 10.17755/esosder.287995
ISNAD CAN, Yücel . "YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1111-1126. https://doi.org/10.17755/esosder.287995
AMA CAN Y . YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1111-1126.
Vancouver CAN Y . YOKSULLUK, YEREL VE KÜRESEL EŞİTSİZLİKLER. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1126-1111.