Year 2017, Volume 16, Issue 63, Pages 1142 - 1154 2017-10-06

AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI

Ufuk GERGERLİOĞLU [1] , Mete DİBO [2]

181 587

Katılımcı demokrasi uygulamalarının, temsili demokrasi yaklaşımını sürekli olarak ileriye taşıdığı veya taşıyacağı bilinen bir gerçektir. Bu anlayışın bir ürünü olan katılımcı bütçeleme uygulaması da, hükümetler tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve yatırımların önceden belirlenmesinden hayata geçirilmesine kadar vatandaşların ve diğer paydaşların görüşlerine başvurulmasını esas almaktadır. Bilhassa yerel düzeyde kendisine daha iyi uygulama alanı bulan katılımcı bütçeleme yaklaşımı, genel olarak Mahalle Komiteleri ve Kent Konseyleri gibi yapılanmalar vasıtasıyla fiiliyata geçirilmektedir. 1980’li yılların sonuna doğru Brezilya’da uygulanmaya başlanan bu yaklaşım zamanla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gündemlerine de girmeyi başarmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan daralmalar, ülkeleri kendi kaynaklarını kullanma konusunda daha dikkatli davranmaya yöneltmektedir. Bu durum, kaynakların daha verimli kullanılmasına önemli katkılar sağlayan katılımcı bütçeleme yaklaşımını daha popüler hale getirmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmada; son yıllarda katılımcı bütçeleme uygulamalarında yaşanan gelişmelerin, farklı Avrupa ülkeleri ve Türkiye bağlamında açıklanması amaçlanmaktadır. Ülke seçimleri yapılırken akademik açıdan ulaşılabilir kaynak ve verilerden hareket edilmiş ve mümkün olduğunca yakın tarih ülke uygulamalarına değinilmeye çalışılmıştır.


Katılımcı Bütçeleme Uygulamaları, Katılımcı Demokrasi, Aktif Vatandaşlık, Mahalle Komiteleri
 • Allegretti, Giovanni; Antunes, Sofia. (2014). The Lisbon Participatory Budget: Results and Perspectives on an Experience in Slow But Continuous Transformation. Facts Reports, Special Issue 11, 1-10.
 • Altındağ Belediyesi. (2008). TUSENET ve TUSEPART. http://www.altindag.bel.tr /haber.asp?islem=1&haber_ID=1533. Erişim: 28.03.2017.
 • Baiocchi, Gianpaolo. (2009). Politicizing the Civic: Participatory Budgeing in Porto Alegre. P. Silva, H. Cleuren (Ed.). Widening Democracy: Citizens and Participatory Schemes in Brazil and Chile (115-138). The Netherlands: Brill.
 • Blakey, Heather .(2008). Participatory Budgeting in the UK: A Challenge to the System?. Participatory Learning and Action, 61-65.
 • Blore, Ian; Devas, Nick; Slater, Richard. (2004). Municipalities and Finance. London and New York, Earthscan.
 • BPB; SKEW. (2015). 8th Status Report Participatory Budgeting in Germany. Bonn.
 • Bredenoord, Jan; Van Lindert, Paul; Smets, Peer. (2014). Latin America. Jan Bredenoord, Paul Van Lindert, Peer Smets (Ed.). Affordable Housing in the Urban Global South: Seeking Sustainable Solutions (219-222). London and New York, Routledge Taylor & Francis Group.
 • Buergerhaushalt. Best Practice Examples. Erişim: 05.04.2017, http://www.buergerhaushalt. org/en/best_ practice#n1834.
 • Cole, Alistair; John, Peter. (2001). Local Governance in England and France, Routledge.
 • Eissel, Dieter; Grasse, Alexander. (2011). Local and Regional Governance in EU’s Perspective. Chin-peng Chu, Alexander Grasse, Sang-Chul Park, Markus Porsche-Ludwing (Ed). Local Governance in the Global Context: Theory and Practise (63-98). Berlin, LIT Verlag.
 • Ergen, Zuhal. (2012). Yönetimden Yönetişime: Katılımcı Bütçeleme Modeli, Maliye Dergisi, Sayı: 163, 316-334.
 • Ghosh, Buddhadeb; Mohanty, Bidyut; Jacob, Nitya. (2011). Local Governance Search for New Path. Consept Publising Company.
 • Gilman, Hollie Russon. (2016). Democracy Reinvented: Participatory Budgeting and Civic Innovation in America. Washington, D.C, Brookings Institution Press.
 • Keblowski, W., & Van Criekingen, M. (2014). Hope for Democracy: 25 Years of Participatory Budgeting Worldwide. N. Dias (Ed.). Participatory Budgeting Polish-Style. What Kind of Policy Practice has Travelled to Sopot, Poland? (369-377). Sao Bras de Alporter, In Loco Association.
 • Lerner, Josh (2010), Learning Democracy Through Participatory Budgeting: Who Learns What and So What. Elizabeth Pinnington and Daniel Schugurensky (Ed.). Learning Citizenship By Practicing Democracy: International Initiatives and Perpectives (242-251). UK, Cambridge Scholars Publishing.
 • Napolitano, Antonella. (12.02.2015). Lessons From Paris, Home to Europe’s Largest Participatory Budget, The Techpresident, http://techpresident.com/news/25441/paris-experiments-participatory-budget-codesign. Erişim: 30.09.2016.
 • Nevşehir Belediyesi .(2014). Nevşehi̇r Yerel Eşi̇tli̇k Strateji̇k Planı 2013-2017. Nevşehir.
 • Nilüfer Belediyesi. Erişim: 31.03.2017 Katılımcı Yönetim. http://www.nilufer.bel.tr/nilufer belediyesi-237-katilimci_yonetim. Erişim: 31.03.2017.
 • OECD. (2007). Beyond Public Scrutiny: Stocktaking of Social Accountability in OECD Countries. Working Papers. 146-152.
 • Özen, Ahmet; Yontar, İbrahim Güray. (2009). Katılımcı Demokrasi Anlayışında Bütçeleme: Katılımcı Bütçeleme. Maliye Dergisi. Sayı: 156, 280-293.
 • Participatory Budgeting Project .(2016). Examples of PB, http://www.participatory budgeting.org/about-participatory-budgeting/examples-of-participatory-budgeting/. Erişim: 11.10.2016.
 • PB Unit. (2010). Participatory Budgeting in the UK-A Toolkit. Second Edition.
 • PB Network .(2017). What’s Hapening in Participatory Budgeting Across England, https://pbnetwork.org.uk/category/geographic/england/. Erişim: 09.04.2017.
 • Röcke, A. (2014). Framing Citizen Participation (1st ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Sakınç, Süreyya; Aybarç Bursalıoğlu, Sibel. (2014). Bütçelemede Demokratik Bir Değişim: Katılımcı Bütçeleme, Electronic Journal of Vocational Colleges, http://www.ejovoc.org/ makaleler/ may_2014/pdf/01.pdf. Erişim: 06.04.2017.
 • Scherer, S.; Wimmer, M. A. (2012). Reference Process Model for Participatory Budgeting in Germany. E. Tambouris, A. Macintosh, S. Øystein (Ed.), 4th IFIPWG8.5 International Conference (97–111). Heidelberg, Springer.
 • Shah, Anwar; Shah, Sana. (2006). Local Governance in Developing Countries. Anwar Shah (Ed.). The New Vision of Local Governance and the Evolving Roles of Local Governments (1-46). Washington DC, World Bank.
 • SQW Consulting. (2007). Briefing Note 1 Participatory Budgeting, http://www.sqw.co.uk/ files/1313/8712/1040/54.pdf. Erişim: 09.10.2017.
 • Strandring, Adam. (12.11.2014). Participatory Budgets in Portugal - A New Route to Public Engagement. The Crick Centre, http://www.crickcentre.org/blog/participatory-budgets-portugal-new-route-public-engagement/. Erişim: 04.04.2017.
 • Tepav. (2007). İyi Bir Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme, Yönetişim Etütleri Programı, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271229711r9770.Iyi_ Yonetisim_Icin_Ornek_ Bir_Model_Katilimci_Butceleme.pdf. Erişim: 06.04. 2017.
 • The World Bank. (2002). Empowerment and Poverty Reduction. Washington DC.
 • The World Bank. (2004). State- Society Synergy For Accountability. World Bank Working Paper No.30. USA.
 • UN-HABITAT. (2004). 72 Frequently Asked Questions About Participatory Budgeting. Urban Governance Toolkit Series. Quito, United Nations Human Settlements Programme.
 • UN-HABITAT. (2008). Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion. Nairobi, United Nations Human Settlements Programme.
 • Uysal, A. B. (2013). Katılımcı Senaryo Tekniği Yardımıyla Tarihi Kentsel Alan İçin İyileştirme Stratejisinin Belirlenmesi. METU Journal of the Faculty of Architecture. 30(2), 137–162.
 • Veron, Pauline. (09.03.2015). Why Paris is Building the World’s Biggest Participatory Budget. New Cities Foundation, http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-participatory-budget/, Erişim: 30.09.2016.
 • Wampler, Brian. (2007). A Guide to Participatory Budgeting. Anwar Shah (Ed.). Participatory Budgeting (21-54). Washington, D.C, World Bank.
 • Worldwatch Istitute. (2007). State of the World 2007: Our Urban Future. Linda Starke (Ed.). Washington D.C., W.W. Norton & Company.
 • Xavier Pinto Coelho, Luana. (2013). Mundus Urbano: (Re) Thinking Urban Development. Luana Xavier Pinto Coelho, Lorena Melgaço Silva Marques, Regina Orvananos Murguia (Ed.). Participatory Budgeting in South America and Europe: A Social Inclusion Perspective (73-84). Berlin, Frank & Timme.
 • Yalçın, A. Z. (2015). Yerel Yönetimlerde Katılımcı Bütçeleme. Yönetim ve Ekonomi. 22(2), 311–329.
 • Yves, Cabannes. (2015). Another City Is Possible: Participatory Budgeting. Cabannes Yves, Cecilia Delgado (Ed.). Seville, At One Time One of The Most Advenced European Participatory Budgeting Experience, Unfortunately Interrupted (128-134). Lizbon, The Charles Leopold Mayer Foundation.
Subjects Social
Published Date Ekim-2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Ufuk GERGERLİOĞLU
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Mete DİBO
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 6, 2017

Bibtex @research article { esosder305408, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1142 - 1154}, doi = {10.17755/esosder.305408}, title = {AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {GERGERLİOĞLU, Ufuk and DİBO, Mete} }
APA GERGERLİOĞLU, U , DİBO, M . (2017). AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1142-1154. DOI: 10.17755/esosder.305408
MLA GERGERLİOĞLU, U , DİBO, M . "AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1142-1154 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/28768/305408>
Chicago GERGERLİOĞLU, U , DİBO, M . "AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1142-1154
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI AU - Ufuk GERGERLİOĞLU , Mete DİBO Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.305408 DO - 10.17755/esosder.305408 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1142 EP - 1154 VL - 16 IS - 63 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.305408 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.305408 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI %A Ufuk GERGERLİOĞLU , Mete DİBO %T AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 63 %R doi: 10.17755/esosder.305408 %U 10.17755/esosder.305408
ISNAD GERGERLİOĞLU, Ufuk , DİBO, Mete . "AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 63 (October 2017): 1142-1154. https://doi.org/10.17755/esosder.305408
AMA GERGERLİOĞLU U , DİBO M . AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1142-1154.
Vancouver GERGERLİOĞLU U , DİBO M . AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE UYGULAMALARI KAPSAMINDA KATILIMCI BÜTÇELEME YAKLAŞIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(63): 1154-1142.