Year 2017, Volume 16, Issue 64-Ek Sayı, Pages 1440 - 1449 2017-12-01

EXAMINING INTERNET ADDICTION LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS: A SAMPLE OF DİCLE UNIVERSITY
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

EXAMINING INTERNET ADDICTION LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS: A SAMPLE OF DİCLE UNIVERSITY

Ferit KARAKOYUN [1]

325 795

The Internet, which is a part of the everyday life, brings about a number of problems besides easiness in life. One of the main problems encountered is internet addiction. The purpose of the study was to determine internet addiction levels of pre-service teachers who were studying at Ziya Gökalp Education Faculty at Dicle University and to examine their internet addiction with the respect to certain variables. The participants of this study were 401 sophomore pre‐service teachers from Ziya Gökalp Education Faculty. In the study, the survey model was used. “Internet Addiction Scale” and personal information form were used as data collection instruments. According to the findings, it was revealed that the majority of the pre-service teachers were internet users who did not show symptoms of internet addiction; however, it was found that male pre-service teachers had more internet addiction symptoms than females. In addition, it was also revealed that the pre-service teachers who spent more time on the internet per day were more internet addicted than those who spent less time. According to another finding, the pre-service teachers who used the internet primarily for social media showed more internet addiction symptoms than those who used it to for homework-research purposes.

Gündelik yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan internet, hayatı kolaylaştırmanın yanında bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Karşılaşılan başlıca problemlerden biri ise internet bağımlılığıdır. Bu araştırmanın amacı Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının internet bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi ve bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi farklı bölümlerine devam eden 401 ikinci sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun internet bağımlılığı belirtileri göstermeyen kullanıcılar olduğu fakat erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına göre daha fazla internet bağımlılığı belirtileri gösterdiği söylenebilir. Ayrıca günlük internet kullanım süresi fazla olan öğretmen adaylarının az olanlara göre daha fazla internet bağımlısı olduğu belirlenmiştir. Bir diğer bulguya göre ise interneti öncelikle sosyal ağlar için kullanan öğretmen adaylarının ödev araştırma yapmak için kullananlara göre daha fazla internet bağımlılığı belirtileri gösterdiği tespit edilmiştir.

  • Aydin, B. ve Sari, S.V. (2011). Internet addiction among adolescents: the role of self –esteem. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3500 - 3505.
Subjects Social
Published Date Aralık2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferit KARAKOYUN
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @research article { esosder295289, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2017}, volume = {16}, pages = {1440 - 1449}, doi = {10.17755/esosder.295289}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KARAKOYUN, Ferit} }
APA KARAKOYUN, F . (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (64-Ek Sayı), 1440-1449. DOI: 10.17755/esosder.295289
MLA KARAKOYUN, F . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1440-1449 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/31376/295289>
Chicago KARAKOYUN, F . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2017): 1440-1449
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - Ferit KARAKOYUN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17755/esosder.295289 DO - 10.17755/esosder.295289 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1440 EP - 1449 VL - 16 IS - 64-Ek Sayı SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.295289 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.295289 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A Ferit KARAKOYUN %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 16 %N 64-Ek Sayı %R doi: 10.17755/esosder.295289 %U 10.17755/esosder.295289
ISNAD KARAKOYUN, Ferit . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 64-Ek Sayı (December 2017): 1440-1449. https://doi.org/10.17755/esosder.295289
AMA KARAKOYUN F . ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1440-1449.
Vancouver KARAKOYUN F . ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 16(64-Ek Sayı): 1449-1440.