Year 2018, Volume 17, Issue 67, Pages 1278 - 1301 2018-07-20

REPUBLICAN PERIOD GOVERNMENT PROGRAMS AND TEACHING PROFESSION
CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

Ahmet ÇOBAN [1]

146 377

Governments are primarily responsible for meeting social needs. The main needs of the communities are manifested in educational issues. Among these are the ones related to teachers who are especially responsible for the quality of the education. It is very important that the issues related to the teaching profession are included in the government programs. Since the declaration of Republic in Turkey, governments’ policies about teaching profession are manifested in their programs.

The aim of this study is to reveal what issues regarding teaching profession are addressed in government programs and to evaluate them in terms of the quantities and qualities of the governments beginning from the declaration of Republic until today. For this purpose documents related to governments and their programs are examined; the data are collected through document analysis. Upon analyzing and evaluating the obtained data, comments and implications are made based on the results.

Although it is remarkable that some governments did not have any program, it is important that all governments with a program addressed to the issues regarding to the teaching profession. The varying differences in terms of quantity and quality among the governments revealed that politics is an effective factor for the approaches towards teaching profession. What needs to be done is to keep the teaching profession out of politics and to follow sustainable policies.

Hükümetler, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında birinci derecede sorumludurlar. Toplumların öncelikli ihtiyacı, eğitimle ilgili konularda kendini göstermektedir. Bu konular içerinde, eğitimin niteliğinden birinci derecede sorumlu olan öğretmenlerle ilgili olanlarıdır. Öğretmenlik mesleği ile ilgili konuların, hükümet programlarında yer alma durumu büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kurulan hükümetlerin öğretmenlik mesleği ile ilgili politikaları, hazırladıkları programlarda yer almaktadır.

Araştırmanın amacı, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar kurulan hükümetlerin programlarında yer alan öğretmenlik mesleği ile ilgili konuların neler olduğunu ortaya koymak ve hükümetlerin nicelik ve nitelik boyutları açısından değerlendirmektir. Bunun için, hükümetler ve programları ile ilgili belgeler incelenmiş; verileri, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, analiz edilip değerlendirildikten sonra yorumlar yapılmış, ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Hükümetlerin bir kısmının programının olmaması dikkat çekmekle beraber, programları olan hükümetlerin hepsinin öğretmenlik mesleği ile ilgili konulara yer vermiş olmaları önem arz etmektedir. Bu konuların, hükümetlerin nicelik ve nitelik boyutlarında farklılıklar göstermiş olması, öğretmenlik mesleği ile ilgili yaklaşımlarda siyasetin etkili olduğunu sonucunu ortaya koymuştur. Olması gereken durum ise öğretmenlik mesleğinin siyasetin dışında tutulması ve sürdürülebilir yaklaşımların izlenmesidir. 

 • Akbaşlı, S. (2009). “Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri, Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü, Öğretmen yetiştirme Alanında Uygulamalar ve Gelişmeler”. (Ed. K. Kıroğlu, C. Elma). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Akgün, B., (1999). “Türkiye’de Seçmen Davranışının Ekonomi Politik’i Üzerine Bir Model Denemesi”, Liberal Düşünce Dergisi, (4) 14, 14-25.
 • Aktel, M. ve Erten, Ş. ( 2017). Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Engellilik Alanına Yaklaşımı: Hükümet Programları Üzerinden Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (22), 1, 165-177.
 • Akyüz, Y. (2010). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kiriş H. M. ve Gül, H. (2007). Türkiye’de 1965 Sonrası Yapılan Genel Seçimler ve Siyasal Partiler Bağlamında Solda Yaşanan Gelişmelerin Bir Çözümlemesi. Toplum ve Demokrasi, (1) 1, 91–116.
 • Lamba, M. (2015). Türkiye’de Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Yansımaları: Hükümet Programları Üzerinden Nitel Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (20), 1, 127-141.
 • Ocak, G. (2009). “Meslek Olarak Öğretmenlik”. (Ed. K. Keskinkılıç). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Okçabol, R. (2005). Öğretmen Yetiştirme Sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Özbudun, E., (1975). Türkiye’de Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma. A.Ü. Hukuk Fakültesi Yayınları No: 363, Ankara.
 • Özbudun, E., (2005).Türk Siyasal Hayatı (5. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Sencer, M. (1985).Cumhuriyet Hükümetleri. Amme İdaresi Dergisi, (18), 4 , 13-31.
 • Şimşek, H. (2009). “Eğitim Sisteminde Öğretmenin Rolü ve Öğretmenlik Mesleği”. (Ed. Hasan Basri Memduhoğlu ve Kürşat Yılmaz), Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi
 • Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Türer, A. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Sivas: Dilek Matbaası
 • Usta, M. E. (2015). Siyasi Parti Programlarına Göre Eğitim Politikaları. TYB Akademi Dergisi, (5), 13, 55-73
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H., (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılman, M. (2006). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Temelleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, E. (2010). “Bir Meslek Olarak Öğretmenlik”. (Ed. E. Karip) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • 1-43.Hükümet Programları: https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e_kaynaklar_kutuphane
 • 44. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP44.htm
 • 45. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP45.htm
 • 46. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP46.htm
 • 47. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP47.htm
 • 48. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP48.htm
 • 49. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP49.htm
 • 50. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP50.htm
 • 51. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP51.htm
 • 52. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP52.htm
 • 53. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP53.htm
 • 54. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP54.htm
 • 55. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP55.htm
 • 56. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP56.htm
 • 57. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP57.htm
 • 58. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP58.htm
 • 59. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP59.htm
 • 60. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP60.htm
 • 61. Hükümet Programı: https://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP61.htm
 • 62. Hükümet Programı: http://strateji.gtb.gov.tr/data
 • 64.Hükümet Programı: http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/KurumsalHaberler/64.hukumet
 • 65.Hükümet Programı: https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8177-5670
Author: Ahmet ÇOBAN (Primary Author)
Institution: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 20, 2018

Bibtex @research article { esosder426481, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1278 - 1301}, doi = {10.17755/esosder.426481}, title = {CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ}, key = {cite}, author = {ÇOBAN, Ahmet} }
APA ÇOBAN, A . (2018). CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67), 1278-1301. DOI: 10.17755/esosder.426481
MLA ÇOBAN, A . "CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1278-1301 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/37393/426481>
Chicago ÇOBAN, A . "CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1278-1301
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ AU - Ahmet ÇOBAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.426481 DO - 10.17755/esosder.426481 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1278 EP - 1301 VL - 17 IS - 67 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.426481 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.426481 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ %A Ahmet ÇOBAN %T CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 67 %R doi: 10.17755/esosder.426481 %U 10.17755/esosder.426481
ISNAD ÇOBAN, Ahmet . "CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 67 (July 2018): 1278-1301. https://doi.org/10.17755/esosder.426481
AMA ÇOBAN A . CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1278-1301.
Vancouver ÇOBAN A . CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMET PROGRAMLARI VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(67): 1301-1278.